0
0
0
s2sdefault

Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, publiceerde vandaag het eerste deel van haar nieuwe klimaatrapport. Duidelijker dan in eerdere versies wijst het IPCC op de omvang van het probleem en naar menselijk handelen als oorzaak van de klimaatverandering. “Niemand is meer veilig”, zei Inger Andersen, directeur van het VN-Milieuprogramma, bij de presentatie.

Het IPCC publiceert om de 6 à 7 jaar een klimaatrapport waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van klimaatverandering worden doorgenomen. Gekoppeld aan het rapport is een samenvatting voor beleidsmakers. Begin 2022 verschijnen deel twee en drie van het rapport, dan met mogelijke adaptatie- en mitigatiescenario’s.

Het IPCC noemt het ‘onmiskenbaar’ dat de invloed van de mens heeft geleid tot de opwarming van atmosfeer, land en oceaan. Het constateert ook dat de zeespiegelstijging steeds sneller gaat. De zeespiegel steeg 20 centimeter tussen 1901 en 2018. Maar de stijging tussen 2006 en 2018 was drie keer zo snel als die tussen 1901 en 1971.

“Veel van de waargenomen veranderingen in het klimaat,” zo schrijft het klimaatpanel, “zijn de afgelopen duizenden, zo niet honderdduizenden jaren, niet voorgekomen. Sommige veranderingen, zoals de stijgende zeespiegel zijn de komende honderden of duizenden jaren ook onomkeerbaar. Alleen een snelle en structurele beperking van de uitstoot van CO2 en andere broeistofgassen kan klimaatverandering nog wat beperken.”

“Wetenschappers wijzen al dertig jaar op de gevaren van klimaatverandering. De wereld luisterde wel, maar handelde niet doortastend genoeg. Daarom is nu niemand meer veilig en het wordt alleen maar erger,” met deze woorden presenteerde Inger Andersen, directeur van het VN-Milieuprogramma, het IPCC-rapport. “Klimaatverandering is een probleem in het hier-en-nu. Als wij nu niet handelen, wie zal het dan doen?”

Temp rising NL no 1 2 loep Bron IPCC Summary for Policymakers

Urgentie
Rob van Dorland 180 vk Rob van Dorland“Als uit dit rapport iets spreekt, dan is het wel urgentie”, zegt Rob van Dorland. Van Dorland is Senior Advisor Climate Change bij KNMI. Hij is als leider van de Nederlandse IPCC-delegatie betrokken bij de totstandkoming van het rapport en de daaruit voortvloeiende samenvatting voor beleidsmakers. “Het is niet meer te voorkomen dat de temperatuur de komende twintig jaar met 1,5 of 2 graad Celsius zal stijgen. Maar als we verderop in de eeuw de gevolgen willen beperken, zullen we nu actie moeten ondernemen!”

Het IPCC constateert dat klimaatverandering overal ter wereld al merkbare gevolgen heeft, bijvoorbeeld door weerextremen als droogte en hevige regenval. Van Dorland: “Nieuw in dit rapport is dat de gevolgen van klimaatverandering, denk aan rampen door droogte en extreme waterval, met statistische zekerheid gelinkt worden aan de uitstoot van broeikasgassen en menselijk handelen.”

Ook wordt volgens Van Dorland duidelijk gemaakt hoe snel de ontwikkelingen nu gaan en zijn meer waarnemingen dan in eerdere rapporten verwerkt en geïntegreerd. “Dat leidt tot beter afgebakende scenario’s waar politici en andere beleidsmakers hun voordeel mee kunnen doen.” Voor deze beleidsmakers is een samenvatting gekoppeld aan het rapport. De afgelopen weken hebben de panelleden en auteurs alle regels van deze samenvatting doorgesproken. Dat doorspreken gaat op detailniveau.

Nadat de wetenschappelijke auteurs hun hoofdstukken hebben ingeleverd, krijgen delegaties uit de lidstaten van de Verenigde Naties de gelegenheid om mee te praten over de samenvatting voor beleidsmakers. Verschillende delegaties proberen invloed uit te oefenen op de woordkeuze in de samenvatting. “Wij hadden bijvoorbeeld graag gezien dat menselijk handelen als ‘dominante factor’ in de klimaatverandering werd gekenschetst, terwijl andere landen juist hingen aan de formulering ‘voornaamste factor’. Denk daarbij aan olieproducerende landen, die grote economische belangen hebben.”

“Maar de uiteindelijke keuze ligt bij de auteurs,” stelt Van Dorland onomwonden vast. “Het is een goed systeem waarbij de wetenschappelijke integriteit is gewaarborgd. De samenvatting is overigens nadrukkelijk niet bedoeld als het voorschrijven van beleid. De keuzes worden uiteindelijk door de verschillende landen gemaakt.”

(Internationale) reacties
De eerste reacties van politici, zowel nationaal als internationaal, lieten niet lang op zich wachten. Het rapport vond luide weerklank, zowel in Nederland als daarbuiten. Minister-president Mark Rutte noemde de conclusies van het IPCC zorgelijk. Hij vindt het belangrijk dat de klimaatdoelstellingen in zowel Nederland als daarbuiten gehaald worden. Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen, kondigde hij aan in het najaar met nieuwe maatregelen te komen.

António Guterres 180 vk António Guterres: Code RoodAntónio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, beschreef het rapport als Code Rood voor de mensheid. Hij gebruikte Twitter om wereldleiders op te roepen concrete maatregelen te nemen en zo de doelstelling haalbaar te houden om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden Celsius te beperken.

Ook Eurocommissaris Frans Timmermans reageerde verontrust. Hij schreef op Twitter dat het IPCC-rapport de immense urgentie om actie te ondernemen onderstreepte. Hij benadrukte dat de klimaatcrisis alleen door een wereldwijde inspanning kan worden tegengegaan.

Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, roept op tot een ambitieus klimaatbeleid en schrijft in een reactie dat het fundamenteel is dat alle landen, en dan met name de grote economieën, zich inspannen om de opwarming van de aarde te beperken.

 

MEER INFORMATIE
Het IPCC-rapport is hier te vinden

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.