secundair logo knw 1

De waterschappen besteden jaarlijks gemiddeld 640 miljoen euro aan rioolwaterzuivering (hier een beeld van rwzi Tilburg) I foto: Unie van Waterschappen

De waterschappen trekken vooral vanwege de klimaatverandering aanzienlijk meer geld uit voor investeringen. Zij besteden hieraan jaarlijks gemiddeld 2,25 miljard euro in de periode van 2023 tot en met 2026.

Dit komt neer op een verhoging met ruim 200 miljoen euro per jaar ten opzichte van de periode 2022-2025. Met name de klimaatverandering zorgt voor volle investeringsagenda’s, volgens de vandaag verschenen digitale rapportage Waterschapsbelastingen 2023 - Het hoe en waarom. De waterschappen investeren het meest in waterkeringen, gevolgd door rioolwaterzuivering en watersystemen (zie infographic).

Geen uitstel van investeringen
In de publicatie wordt het volgende opgemerkt: “De forse stijging illustreert dat waterschappen zich ervan bewust zijn dat het beperken van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering en het aanpassen van de infrastructuur aan de veranderende omstandigheden geen uitstel dulden. De investeringen van de waterschappen zorgen ervoor dat de infrastructuur weer jaren mee kan.” 

Jaarlijkse investeringen waterschappenVerdeling van het jaarlijkse investeringsbedrag over de taken. Bron: Waterschapsbelastingen 2023 - Het hoe en waarom
Verder spelen ontwikkelingen mee als de aanscherping van milieunormen en de noodzaak van de energietransitie en het sluiten van de (grondstoffen)kringlopen. Bestuurslid Vincent Lokin van de Unie van Waterschappen wijst ook op de ambitie van de waterschappen om circulair, energieneutraal en in 2035 volledig klimaatneutraal te worden.

“De waterschappen moeten zich steeds aanpassen om hun taken goed en zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Daar is geld voor nodig. De investeringen hebben invloed op de hoogte van de waterschapsbelasting”, aldus Lokin. De waterschappen berekenen de investeringskosten niet in één keer door aan de belastingbetaler, maar doen dat over een langere periode.

Grotere lastenstijging
De waterschappen heffen in 2023 samen 3,5 miljard euro aan belastingen. Dat is 1,7 procent van de totale belastingdruk in Nederland. De lasten zijn aanzienlijk gestegen. Bijvoorbeeld een gezin van vier personen met een eigen woning van 280.000 euro betaalt dit jaar gemiddeld 380 euro aan waterschapsbelasting, 27 euro meer dan in 2022.

Deze verhoging is groter dan in voorgaande jaren, meldt de Unie van Waterschappen. Dit komt niet alleen door de opgaven en investeringen waarvoor de waterschappen staan, maar ook door de sterk gestegen prijzen. De tabel laat zien wat in 2023 de gemiddelde belastingdruk voor veel voorkomende groepen van huishoudens en bedrijven is, met daarbij de ontwikkeling ten opzichte van 2022. Een vergelijking tussen waterschappen is mogelijk met het Belastingendashboard.

Belastingdruk waterschappenGemiddelde belastingdruk per huishouden/bedrijf in euro's. De heffing voor het wegenbeheer bij vijf waterschappen is niet meegenomen. De afkorting 've' staat voor vervuilingseenheid. Bron: Waterschapsbelastingen 2023 - Het hoe en waarom

LEES OOK
H2O Actueel: waterschapslasten met gemiddeld ruim 8 procent gestegen

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.