secundair logo knw 1

Tot 1 juni mag in 3 zuidelijke regio’s van Brabant geen grondwater worden gebruikt om grasland en sportvelden te beregenen. De grondwaterstanden zijn daar onder de grenswaarde gezakt. Ook de wateraanvoer in de rivieren is laag; de waterstand in de Rijn is in tientallen jaren niet zo laag geweest voor deze periode van het jaar, schrijft Rijkswaterstaat (RWS).

De Brabantse waterschappen hebben besloten, zo schrijven ze, om de grondwatervoorraad te beschermen. Door de vele zonuren, hoge temperaturen, nauwelijks regen in maart en een verdrogende oostenwind zakten de grondwaterpeilen razendsnel weg, schrijven de waterschappen. “Vooral op de hogere zandgronden in het zuiden.”

Er zijn grote verschillen qua grondwaterstanden in Brabant. In de beekdalen die lager liggen en vlakker zijn, blijft het grondwater langer op peil. Door het uitblijven van regen is op veel plaatsen de bovenste laag van de bodem zeer droog.

Jaarlijks besluiten de Brabantse waterschappen op 1 april of grasland vanaf dat moment beregend mag worden met grondwater. Bepalende vraag daarbij is: zijn de gemeten grondwaterstanden in meer dan de helft van een deelgebied lager dan de ondergrens? Blijkens de registratie van HydroNet is dat in zuidelijke regio’s het geval.

Grondwtaersituatie 1 april 2022 b Noord-Brabant: actuele grondwatersituatie op 1 april 2022. In de 3 rode gebieden geldt tot 1 juni een grondwateronttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland.

 

De voorjaarsregeling gaat over het besproeien van graslanden, sportvelden en golfterreinen, schrijven de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas. “Akkerbouwgewassen, bijvoorbeeld mais of groenten, vallen niet onder de regeling en mogen, als dat nodig is, wel beregend worden. Beregenen uit beken en sloten (oppervlaktewater) mag, zolang er geen onttrekkingsverbod geldt. Dat is per gebied verschillend.” De drie waterschappen gaan, zo schrijven ze, in het veld controleren.

Rijn en Maas
De droge maand maart is ook van invloed op de waterafvoeren in de rivieren. Door de natte winterperiode leek er sprake van een goede uitgangspositie voor de start van het seizoen. “De regionale watersystemen zaten overvol en de afvoeren van de Rijn en Maas waren hoger dan gemiddeld”, schrijft Rijkswaterstaat.

Inmiddels is de situatie heel anders. In de Rijn werd een waterstand van 7,5 m boven NAP bij Lobith en een waterafvoer van slechts 1.150 m3/s gemeten. Ongberuikelijk, schrijft RWS. “Waterafvoeren rond de 2.650 m3/s en een waterstand van ongeveer 11 m boven NAP zijn de normale waarden voor het voorjaar.”

Ook Waterpeilen.nl signaleert op Twitter een lage waterstand in de rivieren, maar plaatst een kanttekening bij de lage waterstanden in de Rijn:
Waterpeilen Update Rijn
Ook in de Maas is er sprake van een zeer lage afvoer: 

Watrpeilen Update Maas
Evenals Waterpeilen ziet RWS door de verwachte neerslag de waterstanden langzaamaan weer iets toenemen. “In Nederland en in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas wordt de komende twee weken meer neerslag verwacht dan gemiddeld. Daardoor zal de waterbeschikbaarheid in de bodem toenemen. Ook de afvoer van de rivieren zal toenemen”, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) in de droogtemeter.

 

MEER INFORMATIE
H2O actueel: Na kletsnatte maand februari volgt kurkdroge maand maart: grondwaterstanden zakken snel

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.