secundair logo knw 1

Foto: Gerd Altmann via Pixabay

De tarieven van de waterschapsbelasting gaan volgend jaar flink omhoog, vooral voor gezinnen met een eigen woning. Volgens de Unie van Waterschappen valt aan de verhoging niet te ontkomen, omdat waterschappen fors moeten investeren vanwege steeds grotere uitdagingen. Ook worden ingekochte goederen en diensten aanzienlijk duurder.

Dit jaar was de stijging van de waterschapstarieven voor huishoudens al groter dan in voorgaande jaren en in 2024 wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Dat blijkt uit een inventarisatie onder de 21 waterschappen die de Unie van Waterschappen maakte.

De stijging is gemiddeld zo’n 12 procent. Gezinnen met een eigen huis betalen door de bank genomen bijna 50 euro meer, terwijl alleenstaande huurders ongeveer 20 euro meer kwijt zijn (zie de rekenvoorbeelden). Ook (agrarische) bedrijven – gemiddeld 5 procent meer – en grondeigenaren ontvangen een hogere rekening.

Verschillen tussen waterschappen
Hierbij heeft de Unie van Waterschappen gekeken naar de tariefvoorstellen zoals die er nu liggen. De waterschapsbesturen nemen daarover de komende weken een definitief besluit. Rond 1 maart valt bij de meeste bewoners de belastingaanslag op de deurmat.

Het gaat in rekenvoorbeelden om gemiddelde bedragen. De hoogte van de waterschapsbelastingen verschilt van waterschap tot waterschap, geeft de Unie aan. Dat komt door de keuzes van waterschapsbesturen en door de verschillen tussen gebieden. Bij het laatste spelen diverse aspecten een rol, zoals laag- of hooggelegen, stedelijk of landelijk, aanwezigheid van kwetsbare natuur en veel of weinig dijken. Deze factoren beïnvloeden de opgaven van het waterbeheer en daarmee de kosten in een bepaald gebied.

Waterbeheer steeds meer balanceeract
Volgens Vincent Lokin, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, wordt het waterbeheer steeds meer een balanceeract door de drogere zomers en het vaker voorkomen van extreem natte periodes. “Omdat we de problemen in het waterbeheer niet vooruit willen schuiven naar volgende generaties, investeren we fors. Bijvoorbeeld in waterbergingen, dijkversterkingen, verbeteren van de waterkwaliteit en betere rioolwaterzuiveringen. Ook voor de komende jaren verwacht ik dat de tarieven zullen stijgen.”

De waterschappen worden tevens geconfronteerd met hogere kosten van de goederen en diensten die ze inkopen. “Het is dus onvermijdelijk dat de belastingen stijgen, hoe vervelend dat voor onze belastingbetalers ook is.” De waterschappen hebben oog voor mensen van wie de bestaanszekerheid onder druk staat, zegt Lokin. “Daarom zijn er voor mensen met een laag inkomen en onvoldoende spaargeld mogelijkheden voor kwijtschelding of betalingsregelingen.”


REKENVOORBEELDEN
Op basis van de huidige voorstellen voor de belastingtarieven komt de Unie van Waterschappen met deze rekenvoorbeelden van hoeveel huurders en huiseigenaren meer gaan betalen. Bij alle bedragen gaat het om een gemiddelde.

 • alleenstaande huurder: van 168 (2023) naar 188 euro (2024).
 • gezin met een eigen woning met een WOZ-waarde van 250.000 euro: van 371 euro naar 416 euro.
 • gezin met een eigen woning met een WOZ-waarde van 325.000 euro: van 392 naar 441 euro.
 • gezin met een eigen woning met een WOZ-waarde van 400.000 euro: van 413 naar 465 euro.

Het komt erop neer dat een alleenstaande huurder in 2024 gemiddeld circa 20 euro per jaar meer kwijt is aan het waterschap. Voor gezinnen met een eigen huis gaat het in doorsnee om ongeveer 50 euro meer.

LEES OOK
H2O Actueel (oktober 2023): Waterschapslasten voor veel Friezen flink omhoog, ook bij andere waterschappen aanzienlijke stijgingen

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Linda Maas · 22 days ago
  Het is weer goed geframed door de waterschappen. De lasten gaan omhoog en huishoudens moeten meer betalen. Maar boeren niet. Ondanks dat het waterschap niet minder werk voor hen is gaan verrichten. En dat vertelt de UvW niet.  Het verschilt per waterschap, maar in die van mij (wetterskip) betalen huishoudens 10-20 procent meer, en boeren 2 procent minder belasting. 
  Het waterschap is er duidelijk voor de boeren…
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.