secundair logo knw 1

Foto: Eijkelkamp

Het hoogheemraadschap van Rijnland installeerde vorige week nieuwe meetapparatuur om verdamping te kunnen meten en zo de effecten van klimaatverandering op het waterbeheer beter in beeld te brengen.

Op drie locaties met een verschillende bodemsoort – op zand-, klei- en veengrond - zijn lysimeteropstellingen geplaatst. "Het werkt als een weegschaal," zegt Leon van Hamersveld, projectleider bij producent en ontwikkelaar Eijkelkamp Soil&Water.

De lysimeter wordt ingegraven in de grond. Bij neerslag wordt de grond zwaarder, na verdamping weer lichter. "Zo kun je vaststellen hoeveel van de neerslag verdampt. Dat helpt het hoogheemraadschap de werkelijk af te voeren hoeveelheid water bij een bepaalde neerslag te berekenen. Dankzij de plaatsing op drie verschillende bodemtypes, kunnen we bepalen welke invloed de bodemsoort op de verdamping heeft."

De lysimeteropstellingen leveren volgens Van Hamersveld niet alleen gegevens over verdamping. Ze bieden ook informatie over de hoeveelheid neerslag, grondwater, wind en de radiatie van de zon. "Deze drie lysimeteropstellingen gecombineerd bieden alle gegevens die nodig zijn om modellen te maken en toekomstige ontwikkelingen nauwkeuriger te voorspellen. Aan de hand van deze data kan het hoogheemraadschap eerder anticiperen op veranderende weersomstandigheden."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!