secundair logo knw 1

De rioolwaterzuivering in Beverwijk. Foto HHNK

Niet afwachten, maar doorpakken is het motto van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) als het gaat om broeikasgassen. HHNK wil op korte termijn al maatregelen treffen om de uitstoot van methaan en lachgas op de rioolwaterzuiveringen “drastisch” terug te dringen.

Dat kan bijvoorbeeld door de zuurstofinbreng in de zuivering anders in te regelen of door het afdekken, afzuigen en behandelen van lucht op de rwzi's, zegt bestuurder Marjan Leijen in een persbericht. Op de lange termijn wil HHNK de zuiveringen renoveren of nieuwbouw plegen.

Het waterschap heeft zich tot doel gesteld om in 2035 80 procent minder methaan en 50 procent minder lachgas uit te stoten. De waterschappen hebben onlangs afgesproken naar klimaatneutraliteit in 2035 te streven. Landelijk loopt nu een onderzoek naar de emissies op de 350 Nederlandse rwzi’s, maar daar wil HHNK niet op wachten. "We kunnen nu al veel doen", verklaart Leijen.

Voordat concrete maatregelen worden genomen, onderzoekt HHNK eerst hoe het de lachgas-uitstoot kan terugbrengen. Dat gebeurt op rwzi Wervershoof. 

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering, met als gevolg onder meer zeespiegelstijging, extreme droogte en overvloedige neerslag. Ook in het zuiveringsproces en de slibverwerking komen broeikasgassen vrij, zoals methaan. Dit broeikasgas is 28 keer sterker dan CO2. Lachgas, dat wordt gevormd in de beluchtingstanks als onderdeel van de biologische stikstofverwijdering, is zelfs 265 keer sterker dan CO2.

Landelijk onderzoek
Binnenkort rond STOWA een tweejarig landelijk onderzoek af naar de emissies van broeikasgassen op zuiveringen. Volgens HHNK is nu al duidelijk dat die "aanzienlijk" zijn. De TU Delft gaat daarnaast een eveneens tweejarig onderzoek doen naar meer fundamentele aspecten, bijvoorbeeld de bacteriën die bij die emissies betrokken zijn.

HHNK heeft zelf ook middelen vrijgemaakt voor onderzoek naar de emissies op de eigen vijftien zuiveringslocaties, zodat gericht actie kan worden ondernomen. "Naast onze inspanningen om energieneutraal te zijn in 2025 is het van belang dat wij ook de emissies op de zuiveringen drastisch terugbrengen", meent Leijen. "Zo werken we aan een duurzame toekomst voor ons beheergebied."

 

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.