secundair logo knw 1

Zonnepark op rioolwaterzuivering Everstekoog

De 21 waterschappen streven naar klimaatneutraliteit in 2035. De visie waarin het streven is geformuleerd, is vandaag vastgesteld in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. Op weg naar 2035 willen de waterschappen, zoals eerder al vastgesteld, in 2025 energieneutraal zijn.

Aan de klimaatvisie is bijna anderhalf jaar gewerkt. Doel was om voor langere termijn klimaat- en energieambities vast te stellen zodat de waterschappen niet meer bijdragen aan klimaatverandering. Daartoe willen ze hun klimaatvoetafdruk beter in beeld brengen.

Daarbij kijken ze naar de broeikasgassen die waterschappen zelf veroorzaken, waaronder lachgas en methaan op de rioolwaterzuiveringen, en naar de uitstoot van derden die in opdracht van het waterschap werken. Ook streven zij naar beperking van de emissies van broeikasgassen in hun omgeving, zoals uit veenweiden, oppervlaktewater en waterbodems.

Op basis van consultatierondes wordt in de strategische visie vastgesteld dat bestuurders unaniem van mening zijn ‘dat klimaat- en energiebeleid een bijzonder belangrijk thema is voor de waterschappen dat grote kansen biedt, maar dat op onderdelen ook pijn zal kunnen gaan doen’.

Energie
De waterschappen willen met eigen bronnen actief bijdragen aan klimaatneutraliteit in de regio, aldus een bericht op de site van de UvW. Het potentieel van deze bronnen (zoals ruim 300 rioolwaterzuiveringen die steeds meer beschouwd worden als lokale energiesystemen) overstijgt de eigen energiebehoefte. Dat surplus moet beschikbaar komen in de regio’s. In dat kader wordt ook aquathermie genoemd.

Andere stappen betreffen circulair materialengebruik. “Door in te zetten op het gebruik van duurzamere materialen, gebruiken waterschappen minder energie en fossiele brandstoffen, waardoor minder CO2-uitstoot plaatsvindt. En dit remt de uitputting van grondstoffen.”

Volgens de strategische visie verkennen de waterschappen de mogelijkheden om afspraken te maken met het Rijk voor ondersteuning. Klimaatminister Rob Jetten heeft inmiddels zijn steun uitgesproken voor de visie van de waterschappen, aldus de UvW.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.