secundair logo knw 1

Girlsday, de jaarlijkse actiedag om meisjes te interesseren voor bèta en techniek, staat dit jaar in het teken van water. De kick-off van de landelijke activiteiten heeft donderdag plaats tijdens de Dijkwerkersdag die in Rotterdam wordt gehouden. Directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat  en dijkgraaf Hetty Klavers openen Girlsday 2019 samen met meisjes uit het basisonderwijs en het vmbo.

In Rotterdam krijgen de meisjes een kijkje in de wereld van het waterbeheer. Tijdens een serious game gaan ze aan het werk als waterbeheerders en ontdekken ze de technische complexiteit van waterbeheer. Op rivierstroomtafels leggen ze geulen en kades aan en simuleren ze een dijkdoorbraak, ze wekken groene stroom op met vijzelturbines en doen proefjes in het waterlaboratorium.

In het hele land zijn Girlsday-activiteiten voor bijna 11.000 meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs bij 366 bèta, technische en ICT-bedrijven. Ze maken kennis met allerlei vormen van techniek.

CBS
In Nederland kiezen nog steeds te weinig meisjes voor bèta, techniek en ICT, aldus de initiatiefnemers van Girslday. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar april bleek dat meisjes op havo, vwo en mbo wel steeds vaker voor een technische richting kiezen, maar ze blijven nog flink achter bij de jongens. Het bureau vergeleek de studiejaren 2006/’07 en 2015/’16. 

Het CBS schreef de stijging in havo en vwo toe aan de invoering van de vernieuwde tweede fase in het voortgezet onderwijs. “Hierdoor werd het eenvoudiger om de profielen Natuur en Techniek én Natuur en Gezondheid te combineren in een vakkenpakket. Vooral meisjes in het vwo kozen na de invoering van de vernieuwde tweede fase voor zo’n dubbelprofiel.”

Leerlingen met profiel tehcniek Bron CBS

Hoewel meer meisjes (en jongens) in havo en vwo een technisch profiel kiezen, neemt de keuze voor techniek in het hoger onderwijs nauwelijks toe, stelde het CBS ook vast. “Het aandeel vrouwen dat in het hoger onderwijs een diploma Techniek, industrie en bouwkunde haalt, nam tussen de studiejaren 2006/’07 en 2015/’16 toe van 2 procent tot 3 procent.”

Op vmbo is techniek nog steeds niet populair bij meisjes. Het percentage meisjes dat koos voor een techniekopleiding nam tussen de schooljaren 2011/'12 en 2016/'17 toe van 3 procent naar 4 procent.

Technisch beroep
De CBS-cijfers sluiten aan bij gegevens uit het Monitor Techniekpact. Daaruit blijkt dat het percentage vrouwen in een technisch beroep in de periode 2013-2017 licht is toegenomen met 1 procentpunt. "Dit komt door een lichte stijging van het percentage lager en middelbaar opgeleide vrouwen dat werkt in de techniek', schrijft VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, dat zich inzet om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten en daartoe onder meer de Girlsday organiseert .

VHTO: "Onder hoogopgeleiden die werken in de techniek is het aandeel vrouwen hoger dan onder middelbaar en lager opgeleiden die werken in de techniek. Het gaat om 17% vrouwen onder de hoogopgeleide werkenden in de techniek, ten opzichte van 11% vrouwen onder laagopgeleide werkenden en 10% vrouwen onder middelbaar opgeleide werkenden in de techniek".

Kick-off-partners
Dit jaar zijn Topsector Water & Maritiem, Rijkswaterstaat, de Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de zogeheten kick-off-partners voor Girlsday 2019. Daarmee krijgt de watersector die ook kampt met een structureel tekort aan technische mensen extra aandacht. 

Onder de 366 bedrijven en instellingen die hun deuren opstellen zit een beperkt aantal bedrijven, instellingen en bureaus uit de watersector, blijkt uit de deelnemerslijst. Op de lijst staan onder meer Evides Waterbedrijf, publiekscentrum water Het Keringhuis, IF Technology (aquathermie), Maritiem Museum Rotterdam, NIOZ Yerseke, Royal HaskoningDHV, Science Centre Delft (TU Delft), Sweco, Witteveen+Bos, Waterbedrijf Groningen, Watercampus en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Hunze en Aa's, Rivierenland, Scheldestromen, Vechtstromen. 

De activiteiten die de meisjes worden voorgeschoteld op de bedrijven en instellingen zijn divers. Waterschap Rivierenland laat leerlingen van het Lingecollege kennis maken met de klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor het waterbeheer in Nederland. Ze krijgen in de Centrale Regiekamer tekst en uitleg over het beheer (op afstand) van stuwen en gemalen en gaan een eigen ontwerp maken van hun woonwijk om wateroverlast te voorkomen.

Watercampus
De Watercampus in Leeuwarden laat leerlingen van CSG Comenius in Leeuwarden onder meer zien hoe je water kunt ontkleuren en hoe je dna uit speeksel kunt halen. 
Bij Wetsus krijgen de tweedeklas havo- en vwo-meisjes een korte uitleg over WaterCampus, de opleidingsmogelijkheden en de baanperspectieven in de watertechnologie en gaan aan de slag werken met proefopstellingen in het laboratorium van Wetsus en het Waterapplicatiecentrum (WAC). In de middag kunnen ze speeddaten met bètavrouwen die op de WaterCampus werken.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).