0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Girlsday, de jaarlijkse actiedag om meisjes te interesseren voor bèta en techniek, staat dit jaar in het teken van water. De kick-off van de landelijke activiteiten heeft donderdag plaats tijdens de Dijkwerkersdag die in Rotterdam wordt gehouden. Directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat  en dijkgraaf Hetty Klavers openen Girlsday 2019 samen met meisjes uit het basisonderwijs en het vmbo.

In Rotterdam krijgen de meisjes een kijkje in de wereld van het waterbeheer. Tijdens een serious game gaan ze aan het werk als waterbeheerders en ontdekken ze de technische complexiteit van waterbeheer. Op rivierstroomtafels leggen ze geulen en kades aan en simuleren ze een dijkdoorbraak, ze wekken groene stroom op met vijzelturbines en doen proefjes in het waterlaboratorium.

In het hele land zijn Girlsday-activiteiten voor bijna 11.000 meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs bij 366 bèta, technische en ICT-bedrijven. Ze maken kennis met allerlei vormen van techniek.

CBS
In Nederland kiezen nog steeds te weinig meisjes voor bèta, techniek en ICT, aldus de initiatiefnemers van Girslday. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar april bleek dat meisjes op havo, vwo en mbo wel steeds vaker voor een technische richting kiezen, maar ze blijven nog flink achter bij de jongens. Het bureau vergeleek de studiejaren 2006/’07 en 2015/’16. 

Het CBS schreef de stijging in havo en vwo toe aan de invoering van de vernieuwde tweede fase in het voortgezet onderwijs. “Hierdoor werd het eenvoudiger om de profielen Natuur en Techniek én Natuur en Gezondheid te combineren in een vakkenpakket. Vooral meisjes in het vwo kozen na de invoering van de vernieuwde tweede fase voor zo’n dubbelprofiel.”

Leerlingen met profiel tehcniek Bron CBS

Hoewel meer meisjes (en jongens) in havo en vwo een technisch profiel kiezen, neemt de keuze voor techniek in het hoger onderwijs nauwelijks toe, stelde het CBS ook vast. “Het aandeel vrouwen dat in het hoger onderwijs een diploma Techniek, industrie en bouwkunde haalt, nam tussen de studiejaren 2006/’07 en 2015/’16 toe van 2 procent tot 3 procent.”

Op vmbo is techniek nog steeds niet populair bij meisjes. Het percentage meisjes dat koos voor een techniekopleiding nam tussen de schooljaren 2011/'12 en 2016/'17 toe van 3 procent naar 4 procent.

Technisch beroep
De CBS-cijfers sluiten aan bij gegevens uit het Monitor Techniekpact. Daaruit blijkt dat het percentage vrouwen in een technisch beroep in de periode 2013-2017 licht is toegenomen met 1 procentpunt. "Dit komt door een lichte stijging van het percentage lager en middelbaar opgeleide vrouwen dat werkt in de techniek', schrijft VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, dat zich inzet om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten en daartoe onder meer de Girlsday organiseert .

VHTO: "Onder hoogopgeleiden die werken in de techniek is het aandeel vrouwen hoger dan onder middelbaar en lager opgeleiden die werken in de techniek. Het gaat om 17% vrouwen onder de hoogopgeleide werkenden in de techniek, ten opzichte van 11% vrouwen onder laagopgeleide werkenden en 10% vrouwen onder middelbaar opgeleide werkenden in de techniek".

Kick-off-partners
Dit jaar zijn Topsector Water & Maritiem, Rijkswaterstaat, de Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de zogeheten kick-off-partners voor Girlsday 2019. Daarmee krijgt de watersector die ook kampt met een structureel tekort aan technische mensen extra aandacht. 

Onder de 366 bedrijven en instellingen die hun deuren opstellen zit een beperkt aantal bedrijven, instellingen en bureaus uit de watersector, blijkt uit de deelnemerslijst. Op de lijst staan onder meer Evides Waterbedrijf, publiekscentrum water Het Keringhuis, IF Technology (aquathermie), Maritiem Museum Rotterdam, NIOZ Yerseke, Royal HaskoningDHV, Science Centre Delft (TU Delft), Sweco, Witteveen+Bos, Waterbedrijf Groningen, Watercampus en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Hunze en Aa's, Rivierenland, Scheldestromen, Vechtstromen. 

De activiteiten die de meisjes worden voorgeschoteld op de bedrijven en instellingen zijn divers. Waterschap Rivierenland laat leerlingen van het Lingecollege kennis maken met de klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor het waterbeheer in Nederland. Ze krijgen in de Centrale Regiekamer tekst en uitleg over het beheer (op afstand) van stuwen en gemalen en gaan een eigen ontwerp maken van hun woonwijk om wateroverlast te voorkomen.

Watercampus
De Watercampus in Leeuwarden laat leerlingen van CSG Comenius in Leeuwarden onder meer zien hoe je water kunt ontkleuren en hoe je dna uit speeksel kunt halen. 
Bij Wetsus krijgen de tweedeklas havo- en vwo-meisjes een korte uitleg over WaterCampus, de opleidingsmogelijkheden en de baanperspectieven in de watertechnologie en gaan aan de slag werken met proefopstellingen in het laboratorium van Wetsus en het Waterapplicatiecentrum (WAC). In de middag kunnen ze speeddaten met bètavrouwen die op de WaterCampus werken.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Laatste reacties op onze artikelen

Bodemdaling en HWBP kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bij de veronderstelling dat we in de delta blijven wonen zal het antwoord dan ook moeten zijn temporiseer dijkverhogen (draagvlak slappe bodem is beperkt) en druk het laag gelegen land geologisch op (ongeveer 1/3 deel NL) in het tempo van de zeespiegel stijging. Benut daarvoor de stoffen die we niet langer in de atmosfeer willen stoten (CO2) en bindt deze tot een slurry.
De wet van Pascal zal ons daarbij helpen, waarbij we feitelijk omkeren wat nu in de onttrekking van gas als bodemdaling herkennen. Ga over tot een programma dat gebouwen/huizen niet langer passief gefundeerd zijn, maar eenvoudig waterpas gesteld kunnen worden. Zie dit als een de komende eeuwen doorlopend programma zodat de delta veilig blijft, de rivieren weer geleidelijk onder maaiveld komen en het veenlandschap in zijn charme gepoogd kan worden gelijktijdig te behouden als Carbon link. Slappe bodem wordt dan zelf een non-onderwerp.
De kosten en middelen voor zo'n programma zullen het geleidelijk winnen van steeds hogere en middelen verslindende dijken en waterbouwkundige constructies (denk aan stormvloedkering), zoute kwel wordt stapsgewijs beheerst en de bodemvruchtbaarheid is verzekerd.
Zoek allianties met die partijen die nu aan de bron van de koolstof economie hebben gestaan. Zij beschikken over de juiste expertise om dit proces van dalen in stijging om te zetten en de diepe boring naar zeg drie km diepte veilig te openen, beheren en te sluiten.
Zoek kort gezegd het juist niveau en tijdschema om problemen in de badkuip te beheersen. Dat overstijgt de slappe bodem.
De technologie en ervaring zal wereldwijd toepasbaar zijn en een antwoord geven, anders dan simpel CO2 in de diepe bodem brengen.
Wat een informatie: "De grondwaterstanden zijn momenteel gemiddeld tot laag voor de tijd van het jaar. In de laaggelegen delen zijn ze normaal, maar in de hooggelegen zandgebieden nog altijd ‘zeer laag".. Laat toch eens wat grafieken zien!!!! Er wordt zoveel gemeten. En de deskundigen kunnen het uitleggen.
Het moet zijn community of practice, of die betreffende bouwmarkt moet hier bij betrokken zijn.
N2O + O3
Met ander woorden: lachgas afvangen en ozon toevoegen. O3 kun je maken uit restproduct bij waterstofproductie.
Dus oplosbaar dit probleem?
@Erik van LithWe hebben inderdaad ook designers in het project betrokken. Zij hebben ons geholpen door ons technieken aan te leren die zij gebruiken bij empathisch onderzoek: hoe kom je achter de drijfveren van mensen.
En in vijf gemeenten in Zuid-Nederland zijn ontwerpers met een concreet vraagstuk aan de slag gegaan, samen met ambtenaren en bewoners. Ze vonden het een heel leuk en interessant vraagstuk om aan te werken. Het heeft veel losgemaakt daardoor. We hebben veel van elkaar geleerd.
Als je meer wilt weten, neem dan even contact op met Dick of mij (Karla Niggebrugge, kniggebrugge@brabant.nl)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het