Op 14 mei wordt de Green Deal Aquathermie ondertekend. Doel van de deal is om toepassingsmogelijkheden van aquathermie in kaart te brengen én om aan thermische energie uit water meer bekendheid te geven. Aquathermie moet, als het aan de waterbeheerders ligt, ‘een stevige bijdrage’ gaan leveren aan de energietransitie waar Nederland voor staat.

De Green Deal is een initiatief van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en drie ministeries, te weten Economische Zaken, Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken. In de afgelopen maanden zijn partijen als Vewin, IPO (provincies), VNG (Gemeenten), NetbeheerNL, Warmtenetwerk, Aedes (woningcorporaties), Rioned en kennisinstituten als Stowa, KWR en Deltares gevraagd mee te doen.

De Green Deal voor aquathermie krijgt een duur van drie jaar. In die periode moet thermische energie uit water als bron in de energiestransitie op de kaart staan. Er komt een programmabureau dat aan dat doel invulling moet geven. Het bureau met 2 tot 3 fte aan medewerkers, krijgt onderdak bij de UvW en begint officieel 14 mei, de dag waarop de green deal wordt ondertekend.

Symposium
De datum van ondertekening werd gisteren genoemd op het symposium Energie uit Water dat in Dalfsen werd gehouden. Op het congres werd een onderzoek naar de kansen van thermische energie uit water in de noordelijke provincies gepresenteerd. Volgens de onderzoekers ROM3D en Inenergie kan warmte uit oppervlaktewater tot 25 procent bijdragen aan de warmtebehoefte in met name woonwijken in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Of het zover komt, is mede afhankelijk van de vraag of gemeenten aquathermie serieus nemen als alternatieve warmtebron bij het opstellen van de zogeheten Transitievisies Warmte. In die visies, die uiterlijk 2021 klaar moeten zijn, dienen gemeenten aan te geven hoe ze wijken aardgasvrij gaan maken. Dat is een majeure opgave, want volgens de afspraken in het concept Klimaatakkoord moeten in de periode van 2022 tot 2030 1,5 miljoen gebouwen van het gas af.

Verzamelterm
Als het aan de waterschappen en Rijkswaterstaat ligt, gaat aquathermie een stevige bijdrage leveren aan die energietransitie. Aquathermie is een verzamelterm voor meerdere vormen van energie uit water (oppervlaktewater-, drink-, afval- en rioolwater). Uit een studie van CE Delft en Deltares blijkt dat deze bronnen (TEO, TED, TEA en riothermie) in theorie een aanzienlijke bijdragen kunnen leveren aan de energietransitie.

Als die potentie wordt benut kunnen waterbeheerders, minimaal in de rol van vergunningverlener, een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave om Nederland aardgasvrij te maken. Het betekent ook dat waterschappen een meer prominente rol kunnen gaan spelen in stedelijke gebieden, waar aquathermie vooral kansrijk wordt geacht om te worden toegepast.

Als dat zijn beslag krijgt, kan dat positief uitwerken op andere waterschapsopgaven in de stad, stelt de UvW in een bespreekstuk over de Green Deal aquathermie. Er liggen ‘meekoppelkansen’ en bovendien zal aquathermie een positief effect hebben op de waterkwaliteit in de stad, zo is de verwachting.

Meer bekendheid
Voor dat het zover is, moet aquathermie meer bekendheid krijgen. Bovendien zijn er nog veel vragen op het gebied van governance, organisatie, financiering en de ecologische effecten. Het vinden van antwoorden op deze vragen is een van de opdrachten van het programmabureau. Verder zal het bureau projecten gaan stimuleren en kennis die wordt opgedaan, gaan delen onder en met betrokken partijen. Voor onderzoek zal samenwerking worden gezocht met kennisinstituten als Stowa, KWR en Deltares.

Bestuurder Hans de Jong van het waterschap WDOD dichtte op het symposium in Dalfsen aquathermie kansen toe. En niet alleen om de kansrijke toepassing in stedelijke gebieden en woonwijken, maar ook omdat het winnen van thermische energie uit water binnen de besturen van de waterschappen minder discussies zal geven over de vraag of deze activiteit wel past binnen de primaire taken van het waterschap. “We hebben het hier toch over water.”

 

MEER INFORMATIE
Planbureau: klimaatafspraken onvoldoende om CO2-reductie te halen
Onderzoek: TEO en zonneparken kansrijk in noordelijke provincies
Klimaatakkoord geeft waterschappen ruimte om energie te produceren

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!