secundair logo knw 1

Het Woudagemaal in Lemmer

Met de warmste en droogste zomer sinds tijden nog vers in het geheugen is het thema van de nationale Week van Ons Water dit najaar extra aansprekend: extreem weer en wateroverlast. Van 17 tot en met 24 oktober vinden verspreid over het land meer dan tweehonderd activiteiten plaats.

Zet een virtual reality-bril op en maak een overstroming mee, ontdek wat er met jouw huis gebeurt als het water stijgt of bekijk in het tuincentrum hoe je een watervriendelijke tuin inricht.

Met de Week van Ons Water, die tweemaal per jaar wordt gehouden, willen de waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere betrokken partijen het ‘waterbewustzijn’ van Nederlanders vergroten. Ze laten zien wat er allemaal nodig is om ons land tegen het water te beschermen en van voldoende drinkwater te voorzien en hopen dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Hoosbuien

In het voorjaar, als het zwemseizoen weer begint, is de kapstok waterkwaliteit. In het najaar, het stormseizoen, staan steevast waterveiligheid en wateroverlast centraal. Dit jaar is daaraan toegevoegd extreem weer.

Niet alleen de droogste zomer sinds jaren, ook de hoosbuien die ons land overspoelden maken dit tot een actueel thema, verklaart woordvoerder Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. ''Zijn we daarop voorbereid? En wat kunnen bewoners zelf doen tegen al dat water?’’

Op de website weekvanonswater.nl kan iedereen zien welke activiteiten er in de eigen omgeving plaatsvinden. Ruim tachtig organisaties en bedrijven doen mee met in totaal meer dan vierhonderd activiteiten. Die variëren van een dijkexcursie in Delfzijl of een bevertocht in de Biesbosch tot een bezoek aan het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld, het Woudagemaal in Lemmer.

Groeiend aantal bezoekers

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.

Het evenement telt een groeiend aantal bezoekers, van circa 3000 tijdens de eerste editie in het najaar van 2015 tot 75.000 in het najaar van 2017. Dit voorjaar is er niet geteld, maar volgens de organisatie is het aantal vergelijkbaar met dat van de vorige voorjaarsedities, die meestal iets beter worden bezocht dan die in de herfstvakantie. Dat hangt vooral samen met de weersomstandigheden.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....