0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

De Europese Commissie evalueert iedere twee jaar de uitvoering van het Europese milieubeleid en de Europese milieuwetgeving in Nederland. In het Environmental Implementation Review 2019 toont de Commissie zich bezorgd over de Nederlandse waterkwaliteit, vooral als het gaat om nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater.

In haar Environmental Implementation Review (EIR) 2019 schrijft de Europese Commissie dat er op het gebied van waterkwaliteit weliswaar enige vooruitgang is geboekt bij het verminderen van nutriëntenconcentraties en eutrofiëring, maar dat verontreiniging door nitraten een groot probleem blijft. Dit ondanks de inspanningen van de Nederlandse overheid via het nationale actieprogramma voor nitraten.

De Europese Commissie noemt de waterkwaliteit ‘een punt van grote zorg’. Eutrofiëring is nog steeds wijdverspreid en het water is vervuild door nitraten (uit mest afkomstig van de intensieve veeteelt en melkveehouderij). Het nutriëntenbeheer wordt, zo staat in het EIR, bemoeilijkt door de intensivering van de veehouderij en de sterke groei van de rundveesector geleid. 

De Europese Commissie meent dat het een gevolg van deze groei is dat de fosfaatconcentraties tussen 2015 en 2017 de afgesproken grenzen hebben overschreden. Dit leidt tot extra bezorgdheid bij de Europese Commissie over het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Twee acties
De Europese Commissie heeft daarom een onderzoek geopend en volgt nauwgezet hoe de uitvoering van de nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn water bij zullen dragen aan het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen. De Europese Commissie verwacht dat Nederland twee acties prioriteit geeft om de waterkwaliteit te verbeteren.

Ten eerste moet Nederland meer maatregelen nemen om de doeltreffendheid van de bestaande landbouwmaatregelen te beoordelen en aangeven welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de doelstellingen van de kaderrichtlijn water en de nitraatrichtlijn te behalen. Ten tweede wil de Europese Commissie dat de maatregelen voor chemische verontreiniging door niet-agrarische bronnen, gebaseerd wordt op een betrouwbare beoordeling van de ecologische belasting.

Behalve het verbeteren van de waterkwaliteit wil de Europese Commissie ook dat Nederland werk gaat maken van de verbetering van de luchtkwaliteit, met name van de concentraties van stikstofdioxide en ozon. Ook vestigt de Europese Commissie de aandacht op het Natura 2000-netwerk en de nationale ecologische netwerken.

 

MEER INFORMATIE
Evaluatie uitvoering EU-milieubeleid 2019

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Redactie H2O · 6 months ago
  Geachte heer Schenk, als u het rapport 'Evaluatie uitvoering EU-milieubeleid 2019' leest, treft u op pagina 27 de volgende passage:
  "De aanzienlijke intensivering van de veehouderij als gevolg van het einde van de melkquotaregeling heeft tot een sterke groei van de rundveesector geleid, wat het beheer van nutriënten in het land extra bemoeilijkt. Als gevolg van deze groei hebben de fosfaatconcentraties de bovenvermelde grenzen tussen 2015 en 2017 overschreden, wat tot extra bezorgdheid over het behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen heeft geleid en de Commissie ertoe heeft aangezet om een onderzoek te openen."
  Het officiële EU-document spreekt dus over 'een sterke groei van de rundveesector'. We hebben ons artikel waar u op reageert aangepast, zodat deze verwijzing meer expliciet is opgenomen.
  Los daarvan respecteren wij de door u ingebrachte feiten, daar doen wij niets aan af.
  Wel stellen we vast dat de fosfaat- en nitraat-productie door de veehouderij nog steeds problemen geeft. Na afschaffing van de Europese melkquotering op 1 april 2015 is de melkproductie in Nederland omhoog gegaan, met als gevolg dat de sector ook meer fosfaat (want meer koeien) ging produceren en door het zogeheten fosfaatplafond ging, een feit dat de sector in de problemen bracht omdat de zogeheten derogatie, de toestemming van de EU om meer stikstof te gebruiken per hectare dan de Europese norm, in gevaar kwam.
  Sindsdien zijn er maatregelen genomen (krimp melkveestapel) om de fosfaatproductie terug te brengen. Dat is gelukt. De mestproductie zat in 2018 weer op het niveau van 2015.
  Uit de voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de fosfaatproductie in 2018 met 5 procent is gedaald tot 160,7 miljoen kg fosfaat. De stikstofproductie daalde met 3,5 procent naar 506,1 miljoen kg. Feit: ondanks die daling zit de stikstofproductie nu, aldus de voorlopige cijfers van CBS, boven het stikstofplafond (0.3 procent).
  Feit is ook dat de veehouderijsector de fosfaat- en stikstofproducties stuurt op de ingestelde plafonds, gerelateerd aan de derogatie, de uitzondering op de Nitraatrichtlijn, de Europese richtlijn die het gebruik van stikstof reguleert om watervervuiling van oppervlaktewater en grondwater te voorkomen.
  Voor de kwaliteit van die wateren geldt ook een andere Europese richtlijn, de Kaderrichtlijn Water, die momenteel door de Europese Commissie wordt onderworpen aan een fitness check. De KRW stelt doelen aan de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater die in 2027 moeten zijn gehaald.
  Er zijn flink wat 'uitdagingen', zoals zware metalen, opkomende stoffen (industrie), medicijnresten, bestrijdingsmiddelen én nutriënten zoals fosfaat en stikstof. Maar ook de klimaatverandering wordt gezien als factor die het halen van de KRW-doelen bemoeilijkt.
  Volgens het vorig jaar uitgebrachte rapport State of the Water van het Europese Milieuagentschap (EEA) is 40 procent van de Europese wateren ecologisch gezond. 60 procent dus niet en Nederland vormt daar geen uitzondering op.
  Het Planbureau voor de Leefomgeving schrijft in de Balans van de leefomgeving 2018: 'Met het voorgenomen beleid, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW), het mest- en het gewasbeschermingsbeleid, zullen in de meeste wateren niet alle KRW-doelen voor 2027 worden gehaald'.
  Landbouw en watersector werken samen in het Deltaplan Agrarisch Water om de waterkwaliteit te verbeteren. Er zijn 300 projecten. De vraag is (geen feit) of deze (en andere) inzet genoeg is om de doelen van de KRW voor 2027 te halen, gezien de hierboven opgesomde uitdagingen.
  Redactie H2O
 • This commment is unpublished.
  Siem jan schenk · 6 months ago
  Misschien goed om de inhoud even op feiten te toetsen.
  Er heeft geen groei van melkveehouderij plaatsgevonden, maar 30% krimp sinds 1980.
  In West-Nederland zijn nutriëntengehaltes in oppervlaktewater het hoogst, maar kent geen intensieve veehouderij en een krimpende en in het algemeen extensieve melkveehouderij. Achtergrondbelasting is daar de grootste factor.
  Wellicht goed om het artikel aan te passen.

Laatste reacties op onze artikelen

Als er met maaionderhoud zoveel fauna weg wordt gemaaid, hoe komt het dan dat elk jaar weer de beek/ sloot weer is aangevuld met fauna?
De conclusie dat mobiliteit van fauna niet werkt, zou suggereren dat je de beek/sloot leegmaakt en ondanks dat het nooit eerder is onderzocht, toch nog steeds fauna in sloot aanwezig is. We maaien al jaren.
Met het afzetten van het team van Linus Pauling, is waarschijnlijk de weg vrij gemaakt voor malafide water organisaties, waar we er al genoeg van hebben in Europa. Het is mij in elk geval helder, dat niemand hier ook maar een fractie van de kennis bezit van 1 van de mensen uit het team van Linus.
Het spijt me te moeten lezen met wat voor gekonkel jullie proberen ons drinkwater op peil te brengen. Het doet me niet alleen walgen van de wijze waarop er gesjoemeld wordt met cijfers, waarden en giftige stofjes in ons drinkwater. Het doet me ook twijfelen aan het gezonde verstand van waterdeskundigen, die blijkbaar eerder voor het behoud van hun salaris willen gaan, dan voor de gezondheid van de bevolking.
Het is helder, dat hier geen enkele chemicus met enig hart de verantwoording draagt.
Van harte gefeliciteerd. Bij zo’ n nieuwe moderne zuivering zou het ook fijn zijn geweest als geprobeerd was om ook medicijnresten uit het effluent te halen. Een gemiste kans??
17.443 Stukjes plastic per vierkante km is niet het enige. Nederland staat aan de vooravond van een wijdverbreide integratie van poederkooldosering in onze afvalwaterketen voor verwijdering van microverontreinigingen omdat het "goedkoop" is. Hiervan wordt hooguit 90% ingevangen in het slib en de rest gaat de rivier in; micro/nano kooldeeltjes met schadelijke microverontreinigingen hierop gebonden. Je kan je voorstellen dat het risico hiervan minstens zo groot is als van microplastics.
Wist je dat er zelfs al in de placenta vergelijkbare deeltjes zijn aangetroffen? [Bové et al. Nature Communications 10, 2019]

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het