Nederland is al geruime tijd een voorloper in het milieubeleid, vindt de Europese Commissie. Maar er zijn ook enkele belangrijke uitdagingen, waaronder het verbeteren van de waterkwaliteit.

De Europese Commissie evalueert elke twee jaar de uitvoering van het milieubeleid in de 28 EU-lidstaten. Deze week werden voor het eerst landenrapporten gepubliceerd. De commissie noemt Nederland toonaangevend in de uitvoering van het milieubeleid. Dat wordt ondersteund door innovatief bestuur op verschillende niveaus. De commissie wijst onder meer op het afsluiten van ‘green deals’ en de ambitieuze en succesvolle benadering van duurzaam inkopen.

Tegelijkertijd constateert de Europese Commissie enkele grote knelpunten. Het is noodzakelijk om de kwaliteit van lucht en water te verbeteren. Ook moet Nederland zich meer inspannen voor de bescherming en het beheer van de natuur. Wat betreft de waterkwaliteit zijn er vooral zorgen om de concentratie van nutriënten in het oppervlaktewater. Door overbemesting bevat ongeveer de helft van de rivieren, sloten en meren een te hoog gehalte aan stikstof en fosfaat.

Voor ons land geldt een Europees fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Deze grens is overschreden door de recente groei van de veeteelt. De commissie erkent weliswaar dat de kwaliteit van het oppervlaktewater zowel chemisch als ecologisch beduidend beter is geworden, maar 99 procent van de waterlichamen staat nog steeds onder aanzienlijke druk. Daarbij speelt diffuse verontreiniging uit agrarische bronnen de grootste rol.

Vanwege haar extra bezorgdheid heeft de Europese Commissie een onderzoek geopend naar het halen van de doelen voor waterkwaliteit. Nederland moet maatregelenprogramma’s opstellen om, zoals de commissie het uitdrukt, de uitvoeringskloof te dichten. Nodig zijn vooral effectieve maatregelen voor nutriëntenverontreiniging en stofspecifieke maatregelen voor chemische verontreinigingen. Nederland moet ook doorgaan met het beperken van het aantal vrijstellingen.

De commissie is verder positief over de uitvoering van het waterbeleid. Nederland scoort zeer goed bij het naleven van de EU-regels voor drinkwaterkwaliteit en de behandeling van stedelijk afvalwater. In vergelijking met andere lidstaten wordt erg veel geïnvesteerd in de infrastructuur voor afvalwater: ongeveer 1,3 miljard euro per jaar.

Ook bij zwemwater zijn geen speciale uitvoeringsproblemen; driekwart van de zwemwateren is zelfs van uitstekende kwaliteit. De commissie betitelt het waterbeheer als over het algemeen goed. In de vier stroomgebieddistricten zijn alle elf richtlijnen uitgevoerd.

Lees het rapport over Nederland en de samenvatting in een factsheet. De 28 landenrapporten zijn hier te vinden.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!