0
0
0
s2sdefault

Nederland is al geruime tijd een voorloper in het milieubeleid, vindt de Europese Commissie. Maar er zijn ook enkele belangrijke uitdagingen, waaronder het verbeteren van de waterkwaliteit.

De Europese Commissie evalueert elke twee jaar de uitvoering van het milieubeleid in de 28 EU-lidstaten. Deze week werden voor het eerst landenrapporten gepubliceerd. De commissie noemt Nederland toonaangevend in de uitvoering van het milieubeleid. Dat wordt ondersteund door innovatief bestuur op verschillende niveaus. De commissie wijst onder meer op het afsluiten van ‘green deals’ en de ambitieuze en succesvolle benadering van duurzaam inkopen.

Tegelijkertijd constateert de Europese Commissie enkele grote knelpunten. Het is noodzakelijk om de kwaliteit van lucht en water te verbeteren. Ook moet Nederland zich meer inspannen voor de bescherming en het beheer van de natuur. Wat betreft de waterkwaliteit zijn er vooral zorgen om de concentratie van nutriënten in het oppervlaktewater. Door overbemesting bevat ongeveer de helft van de rivieren, sloten en meren een te hoog gehalte aan stikstof en fosfaat.

Voor ons land geldt een Europees fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Deze grens is overschreden door de recente groei van de veeteelt. De commissie erkent weliswaar dat de kwaliteit van het oppervlaktewater zowel chemisch als ecologisch beduidend beter is geworden, maar 99 procent van de waterlichamen staat nog steeds onder aanzienlijke druk. Daarbij speelt diffuse verontreiniging uit agrarische bronnen de grootste rol.

Vanwege haar extra bezorgdheid heeft de Europese Commissie een onderzoek geopend naar het halen van de doelen voor waterkwaliteit. Nederland moet maatregelenprogramma’s opstellen om, zoals de commissie het uitdrukt, de uitvoeringskloof te dichten. Nodig zijn vooral effectieve maatregelen voor nutriëntenverontreiniging en stofspecifieke maatregelen voor chemische verontreinigingen. Nederland moet ook doorgaan met het beperken van het aantal vrijstellingen.

De commissie is verder positief over de uitvoering van het waterbeleid. Nederland scoort zeer goed bij het naleven van de EU-regels voor drinkwaterkwaliteit en de behandeling van stedelijk afvalwater. In vergelijking met andere lidstaten wordt erg veel geïnvesteerd in de infrastructuur voor afvalwater: ongeveer 1,3 miljard euro per jaar.

Ook bij zwemwater zijn geen speciale uitvoeringsproblemen; driekwart van de zwemwateren is zelfs van uitstekende kwaliteit. De commissie betitelt het waterbeheer als over het algemeen goed. In de vier stroomgebieddistricten zijn alle elf richtlijnen uitgevoerd.

Lees het rapport over Nederland en de samenvatting in een factsheet. De 28 landenrapporten zijn hier te vinden.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.