De droogtemonitor van de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) heeft een gedaantewisseling ondergegaan. De pdf-vorm is na jaren afgedankt en vervangen door een digitale versie. Van droogte is momenteel amper sprake. Het landelijk gemiddelde neerslagtekort is lager dan normaal voor de tijd van het jaar en de grondwaterstanden zijn normaal te noemen, behalve lokaal in Zuid-Nederland.

Actueler, toegankelijker en meer regionale informatie. Dat zijn belangrijke redenen voor de vernieuwing. “Het was al langer mijn wens om de actuele informatie over de droogtesituatie voor iedereen beschikbaar te stellen”, meldt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. “De nieuwe online droogtemonitor maakt dit mogelijk. Ik hoop dat deze nieuwe wijze van informatievoorziening bijdraagt aan het vergroten van het bewustzijn over de gevolgen van de droogte in (delen van) Nederland.”

Veel regionale informatie
De online droogtemonitor van de Landelijke Commissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) is te vinden op de site over waterberichtgeving van Rijkswaterstaat. De monitor presenteert het landelijke en het regionale beeld. De regio’s worden onderscheiden op basis van de regionale droogte-overleggen, waaraan waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat-regio’s meedoen: Noord, West-Midden, Twentekanalen, Gelderland, Zuid-West en Zuid-Oost.

Er is aandacht voor maatregelen door waterbeheerders en gevolgen voor gebruikers. Tevens worden verschillende thema’s uitgediept, zoals weer en neerslagtekort, grondwater en bodemvocht, waterkwaliteit en verzilting, en de afvoeren van Rijn en Maas.

Monitor semi-continu geactualiseerd
De informatie in de digitale droogtemonitor komt van een aantal partijen: KNMI (verwachtingen voor het weer), WMCN (verwachtingen voor rivieren), provincies (grondwater), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (natuur en landbouw), Vewin (drinkwater) en Rijkswaterstaat (scheepvaart). Er zijn enkele nieuwe onderdelen toegevoegd ten opzichte van de oude pdf-versie, zoals de Standardized Precipation Index (SPI) van het KNMI. Deze neerslagindex vergelijkt de hoeveelheid regen die is gevallen met wat er normaal aan regen volgens de klimatologie mag worden verwacht.

De nieuwe droogtemonitor wordt semi-continu geactualiseerd. Dat gebeurt niet bij ieder onderwerp met dezelfde frequentie. Zo worden meetgegevens als de waterstanden elke tien minuten ververst. De kernboodschap en regionale toelichtingen van waterbeheerders worden daarentegen alleen aangepast als daarvoor aanleiding is. Per onderwerp is de laatste update te zien.

Neerslagtekort lager dan normaal
De makeover komt op een moment dat er eigenlijk van droogte geen sprake is door de vele regenval in de voorbije maand, met name in het westen. Waar de afgelopen jaren aan het begin van de zomer het landelijk gemiddelde neerslagtekort erg hoog was, is deze nu juist lager dan normaal. Naar verwachting blijft het nog wel een tijdje regenachtig. Daarom zal het neerslagtekort in de komende twee weken niet of nauwelijks toenemen.

De LCW laat weten dat er voldoende water beschikbaar is om aan de watervraag te voldoen. De aanvoer vanuit de Rijn en de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. Dat is in ieder geval tot half juli zo.

Grondwaterstanden zijn in het algemeen normaal tot licht verhoogd. Alleen op de hoge zandgronden zonder aanvoermogelijkheden in Zuid-Nederland wijkt de situatie af. Hier komen lokaal verlaagde grondwaterstanden voor. Waterschappen hebben in juni onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld voor delen van Limburg en Noord-Brabant. Dat is volgens de LCW normaal voor deze periode van het jaar.

 

Neerslagtekort 30 juni 2021


MEER INFORMATIE
Online droogtemonitor LCW
Toelichting door Rijkswaterstaat
Kamerbrief van minister 
H2O Actueel: start droogteseizoen
H2O Actueel: onttrekkingsverboden zuiden

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Dries Buitenwerf Eindelijk, het d-woord viel
Watertekort: In Nederland is het de gewoonte om water altijd vanaf oppervlakte te infiltreren in de bodem, nu weten we als we altijd een richting door een filter gaan dat dit filter dichtslaat en we steeds minder water via deze route naar het diepere grondwater zullen stromen. Als we willen voorkomen dat het diepere zoete grondwater vervolgens door zeewater wordt aangevuld zullen we dus in Oost Nederland het grondwater van onderaf moeten aanvullen cq ipv 100 m boven afpomphoogte infiltreren op 100 m onder afpomp hoogte in moeten pompen. Water dat onder druk op deze diepte (boven het zoute grondwater) wordt toegevoerd zal geen verstopping creëren en zout water wegdrukken. De weg naar boven gaat heel traag omdat het water afhankelijk van de soortelijke massa verschillen meest horizontaal zal bewegen. Als er vervolgens 100 m hoger water wordt opgepompt, zal er minder zeewater naar binnen worden getrokken.
STELLING: We zijn veel te laat, lopen achter de feiten aan en de klimaatverandering komt echt op stoom. Waar halen we de mankracht vandaan om er wat aan te doen? Op naar Duitsland.
In een interessant artikel in The Guardian wordt het succes gedeeld van onder andere De Grensmaas:
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/20/dutch-rewilding-project-turns-back-the-clock-500-years-aoe
Wat opvalt is de lange termijn waarin dat project zich afspeelt: de planfase begon in 1990.
Nu zijn de grenzen van ons watersysteem bereikt. Maar niet alleen van het water systeem: de biodiversiteit staat onder druk, overal speelt milieuvervuiling: in de lucht, de bodem, het water en de het diepere grondwater. Er zit een grote energietransitie aan te komen en er wordt geroepen om een systeemverandering (het werkelijke probleem is onze engineerings-maatschappij). Daarnaast staan alle sectoren te spingen om mensen: de grenzen zijn bereik van wat in Nederland uitgevoerd kan worden.
Op de achtergrond speelt de exponentiele ontwikkeling van de klimaat verandering: hitte, droogte, extreme neerslag, stormen en extreem weer: ze worden heftiger, talrijker en duren langer. Zo komt ook onze voedselvoorziening (en die van de gehele wereld) onder druk.
Een hybride giga crisis dreigt: alles klapt in een keer om. Zoals een helder meertje in een keer troebel wordt, a la migraine aanval. https://www.delta.tudelft.nl/article/spinoza-winnaars-gaan-migraine-te-lijf
We wisten in 1972 - met het uitkomen van het rapport: Grenzen aan de Groei (MIT - Club van Rome) - dat het deze kant uit zou gaan. We zitten precies op het voorspelde scenario.
Dat betekent voor ons Deltalandje: houd sterk rekening met plan D.
Zowel voor mitigatie (bovenstrooms investeren en voorkomen) als voor de meerslaagse veiligheid liggen veel van de toekomst scenario's buiten Nederland... in Duitsland. Daar ligt een deel van onze onvoorkoombare toekomst.
Nederland kan geen zeespiegelstijging voorblijven. De Waddenzee verdrinkt bij meer dan 3mm/jr. Hoe graag we dat ook zouden willen. Dat beeld moet nu eens duidelijk worden. We zijn kwetsbaar, we blijven kwetsbaar en we worden steeds kwetsbaarder. En we hebben niet de menskracht om te 'dweilen'.
Dat betekent bv: stop de Zuid-plaspolder. Het geeft een compleet verkeerd beeld en een vals signaal van veiligheid.
https://www.waterforum.net/geen-land-ter-wereld-zou-onder-9-meter-nap-bouwen/
Voorkomen is beter dan niet te genezen: maar we zijn 50 jaar te laat om klimaatverandering te voorkomen. De klimaatverandering is een feit. Multi-stress de norm. Het gaat nu voor NEDERland om de vraag waarop we inzetten voor 2100: Ik stel: op naar hoger Nederland en richting Duitsland.
Plaatje: Eindhoven was vroeger een bloeiende badplaats - toneelstuk uit 1982 - toen was het gevoel van urgentie veel hoger dan nu.
https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Eindhoven_was_vroeger_een_bloeiende_badplaats_-_Zuidelijk_Toneel_Globe_-_1982-02-06
Dit artikel presenteert resultaten gebaseerd op onderzoek dat van den Akker ruim vijf jaar geleden heeft gepubliceerd in Stromingen. Op zijn methodiek is destijds van diverse kanten inhoudelijke kritiek geleverd (Olsthoorn, 2014a,b,c; Leenen, 2014). Hieraan gaat hij nu volledig voorbij. Ook negeert hij dat zijn aanpak fysisch-wiskundig gezien aantoonbaar onjuist is (Zaadnoordijk, 2017) en ontkent hij het inzicht van de NHV-werkgroep Achtergrondverlaging (van Bakel e.a., 2017).

- Bakel, J. van, E. Querner, G. Rot, G. Schouten, N. Straathof, W. Vaarkamp, J.P. Witte, W.J. Zaadnoordijk (2017) Zicht op Achtergrondverlaging, rapport van de Werkgroep Achtergrondverlaging van de Nederlandse Hydrologische Vereniging, Wageningen, mei 2017.
- Leenen, H. (2014) Reactie op artikel "Tussen Theis en Hantush"van Cees van den Akker, Stromingen, 20, nummer 3, p.65-69.
- Olsthoorn, T. (2014a) De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p15-33.
- Olsthoorn, T. (2014b) Tussen De Glee en Dupuit, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p35-55.
- Olsthoorn, T. (2014c) De fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor nader bekeken, Stromingen, 20, nummer 3, p.11-25
- Zaadnoordijk, W.J. (2017) Kanttekeningen bij gebruik van differentiaalvergelijking van v/d Akker, notitie 7 maart 2017, beschikbaar op: http://www.debakelsestroom.nl/kennisbank/attachment/memobijdiffvergvdakker_v4_opm-jvb-20-maart-2017/.

Willem Jan Zaadnoordijk, Flip Witte en Jan van Bakel
Vanmorgen Noorderzeedijk tussen Roptazijl en Harlingen. Bijna dagelijkse realiteit.
Er wordt hier het nodige door elkaar gehaald. Jonge zalm migreert stroomafwaarts naar zee en hebben daarbij voornamelijk last van waterkrachtcentrales en niet van gemalen en maar in heel beperkte mate van stuwen (daar kunnen ze met het water overheen). Jonge paling migreert wel stroomopwaarts, in de eerste instantie als glasaal en later als gepigmenteerde juveniele aal. Maar stroomopwaarts migreren met de stroom mee? Dat is heel bijzonder. Schieraal migreert stroomafwaarts met de stroming mee, hoewel dat slechts een deel van de populatie betreft. Een deel van de schieraal migreert aanzienlijk langzamer dan de stroming en onderbreekt zelfs haar migratie voor langere perioden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!