0
0
0
s2sdefault

Na Waterschap Brabantse Delta en Waterschap Limburg heeft ook Waterschap De Dommel een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater ingesteld. Verder heeft Brabantse Delta dit verbod inmiddels uitgebreid. Het is nu in grote delen van Noord-Brabant en Limburg niet meer toegestaan om water uit beken en sloten te halen.

Deze waterschappen zijn als eerste met zo’n verbod gekomen; in andere delen van Nederland is het nog niet zover. In 2020 vormden zij ook de voorhoede, maar waren toen ongeveer een maand eerder. Van de Brabantse waterschappen is alleen Aa en Maas nog niet overgegaan tot een onttrekkingsverbod. Dat kan snel veranderen want het bestuur buigt zich er vandaag over.

Spits afgebeten door Brabantse Delta
Volgens de drie waterschappen is het in hun werkgebieden inmiddels zo droog aan het worden dat een stevige beschermingsmaatregel noodzakelijk is. Brabantse Delta beet op vrijdag 11 juni het spits af. Toen ging een totaal onttrekkingsverbod in voor vijf West-Brabantse stroomgebieden: de Groote Leij en de Hultense Lei / Brandse vaart en zijbeken / Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop / Wouwse gronden Oost / Bleekloop en Zoom.

Daaraan zijn vorige week donderdag (17 juni) nog drie gebieden toegevoegd: gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal / stroomgebied van de Oude Leij / Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda. In het eerste gebied geldt het verbod alleen voor het beregenen van grasland, in de andere twee gaat het om een totaal verbod. Het waterschap noemt de zakkende grondwaterstanden, de droge zomers van de afgelopen jaren en de oplopende temperaturen als redenen voor de maatregel.

Waterschap Limburg volgde met een onttrekkingsverbod voor Midden- en Noord-Limburg en het stroomgebied van de Vlootbeek in het zuiden van de provincie. Dit is van kracht sinds vrijdagmiddag 18 juni. Het waterschap wil hiermee verdere daling van de waterpeilen in beken voorkomen en onomkeerbare schade aan de natuur in beken tegengaan.

Uitgebreid verbod door De Dommel
Het Oost-Brabantse waterschap De Dommel sloot zaterdag 19 juni aan in de rij. Het gebruik van water uit beken en sloten is vanaf die dag niet meer geoorloofd in bijna het gehele werkgebied. Dit betekent dat niemand water mag oppompen met een vaste of mobiele installatie, zoals een zuigwagen, gierton of pomp.

De enige uitzonderingen zijn de Dommel zelf tussen Den Bosch en het Wilhelmakanaal en de beek de Zandleij. Uit hun zijwatergangen mag echter geen water worden gehaald. Voor een deel van rivier de Dommel werd op 22 april een vaarverbod ingesteld vanwege het op dat moment lage waterpeil, maar dat is na een regenachtige periode weer opgeheven op 4 mei.

Het onttrekkingsverbod duurt zo lang als dit volgens De Dommel noodzakelijk is. Het waterschap wil op deze manier water vasthouden en daarmee de waterkwaliteit goed houden en planten en dieren beschermen. Vooral de hoger gelegen zandgronden in het Dommelgebied zijn gevoelig voor droogte en afhankelijk van regen. Daarvan valt er weinig, ondanks plaatselijke stortbuien.

De Dommel meldt dat er nog nooit eerder zo’n uitgebreid gebiedsdekkend verbod is ingesteld, en dat al vóór de zomer. De vraag is of later dit jaar ook een ander record sneuvelt. In 2020 gold er nog tot in december voor sommige plekken een onttrekkingsverbod.


Update 24 juni
In tegenstelling tot de twee andere Brabantse waterschappen stelt Aa en Maas geen onttrekkingsverbod in. Dat is nu niet nodig, zegt droogtecoördinator Jos Kruit in het Brabants Dagblad. “Bij ons ziet het er gewoon goed uit.” De flinke hoeveelheid regen in de voorbije week is de belangrijkste reden. Kruit wijst er ook op dat het waterschap de afgelopen jaren veel maatregelen heeft genomen om water langer vast te houden. Daarnaast heeft Aa en Maas nog een uitweg. “Wij hebben, in tegenstelling tot verschillende andere waterschappen, de mogelijkheid om water uit de Maas te halen.” De aanvoer vanuit deze rivier is volgens Kruit momenteel maximaal. “Dat aanvoerwater kunnen boeren benutten voor beregening.”

 

MEER INFORMATIE
De Dommel over onttrekkingsverbod
Brabantse Delta over uitbreiding
H2O Actueel: verbod in Limburg

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.