Na Waterschap Brabantse Delta en Waterschap Limburg heeft ook Waterschap De Dommel een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater ingesteld. Verder heeft Brabantse Delta dit verbod inmiddels uitgebreid. Het is nu in grote delen van Noord-Brabant en Limburg niet meer toegestaan om water uit beken en sloten te halen.

Deze waterschappen zijn als eerste met zo’n verbod gekomen; in andere delen van Nederland is het nog niet zover. In 2020 vormden zij ook de voorhoede, maar waren toen ongeveer een maand eerder. Van de Brabantse waterschappen is alleen Aa en Maas nog niet overgegaan tot een onttrekkingsverbod. Dat kan snel veranderen want het bestuur buigt zich er vandaag over.

Spits afgebeten door Brabantse Delta
Volgens de drie waterschappen is het in hun werkgebieden inmiddels zo droog aan het worden dat een stevige beschermingsmaatregel noodzakelijk is. Brabantse Delta beet op vrijdag 11 juni het spits af. Toen ging een totaal onttrekkingsverbod in voor vijf West-Brabantse stroomgebieden: de Groote Leij en de Hultense Lei / Brandse vaart en zijbeken / Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop / Wouwse gronden Oost / Bleekloop en Zoom.

Daaraan zijn vorige week donderdag (17 juni) nog drie gebieden toegevoegd: gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal / stroomgebied van de Oude Leij / Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda. In het eerste gebied geldt het verbod alleen voor het beregenen van grasland, in de andere twee gaat het om een totaal verbod. Het waterschap noemt de zakkende grondwaterstanden, de droge zomers van de afgelopen jaren en de oplopende temperaturen als redenen voor de maatregel.

Waterschap Limburg volgde met een onttrekkingsverbod voor Midden- en Noord-Limburg en het stroomgebied van de Vlootbeek in het zuiden van de provincie. Dit is van kracht sinds vrijdagmiddag 18 juni. Het waterschap wil hiermee verdere daling van de waterpeilen in beken voorkomen en onomkeerbare schade aan de natuur in beken tegengaan.

Uitgebreid verbod door De Dommel
Het Oost-Brabantse waterschap De Dommel sloot zaterdag 19 juni aan in de rij. Het gebruik van water uit beken en sloten is vanaf die dag niet meer geoorloofd in bijna het gehele werkgebied. Dit betekent dat niemand water mag oppompen met een vaste of mobiele installatie, zoals een zuigwagen, gierton of pomp.

De enige uitzonderingen zijn de Dommel zelf tussen Den Bosch en het Wilhelmakanaal en de beek de Zandleij. Uit hun zijwatergangen mag echter geen water worden gehaald. Voor een deel van rivier de Dommel werd op 22 april een vaarverbod ingesteld vanwege het op dat moment lage waterpeil, maar dat is na een regenachtige periode weer opgeheven op 4 mei.

Het onttrekkingsverbod duurt zo lang als dit volgens De Dommel noodzakelijk is. Het waterschap wil op deze manier water vasthouden en daarmee de waterkwaliteit goed houden en planten en dieren beschermen. Vooral de hoger gelegen zandgronden in het Dommelgebied zijn gevoelig voor droogte en afhankelijk van regen. Daarvan valt er weinig, ondanks plaatselijke stortbuien.

De Dommel meldt dat er nog nooit eerder zo’n uitgebreid gebiedsdekkend verbod is ingesteld, en dat al vóór de zomer. De vraag is of later dit jaar ook een ander record sneuvelt. In 2020 gold er nog tot in december voor sommige plekken een onttrekkingsverbod.


Update 24 juni
In tegenstelling tot de twee andere Brabantse waterschappen stelt Aa en Maas geen onttrekkingsverbod in. Dat is nu niet nodig, zegt droogtecoördinator Jos Kruit in het Brabants Dagblad. “Bij ons ziet het er gewoon goed uit.” De flinke hoeveelheid regen in de voorbije week is de belangrijkste reden. Kruit wijst er ook op dat het waterschap de afgelopen jaren veel maatregelen heeft genomen om water langer vast te houden. Daarnaast heeft Aa en Maas nog een uitweg. “Wij hebben, in tegenstelling tot verschillende andere waterschappen, de mogelijkheid om water uit de Maas te halen.” De aanvoer vanuit deze rivier is volgens Kruit momenteel maximaal. “Dat aanvoerwater kunnen boeren benutten voor beregening.”

 

MEER INFORMATIE
De Dommel over onttrekkingsverbod
Brabantse Delta over uitbreiding
H2O Actueel: verbod in Limburg

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!