0
0
0
s2smodern

De afvoer van de Rijn daalt weer, die in de Maas is zeer laag. De grondwaterstanden zijn op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten de afgelopen twee weken verder gedaald. Het neerslagtekort is weer gestegen.

Dit staat in de Droogtemonitor die de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) vandaag heeft uitgebracht, de dertiende van dit jaar. Volgens de monitor is het actuele landelijk gemiddelde neerslagtekort de afgelopen 2 weken gestegen en bedraagt deze momenteel circa 228 mm. “Daarmee ligt het gemiddelde neerslagtekort ruim onder het tekort in de 5 procent droogste jaren. Naar verwachting neemt het tekort de komende twee weken licht toe.”

Het neerslagtekort is het grootst in Zeeland, Brabant, Limburg en Gelderland. Op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten zijn de grondwaterstanden nog steeds laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. “In gebieden waar relatief veel neerslag is gevallen is de situatie overwegend normaal”, aldus de droogtemonitor.

Droogtemonitor 15 sept

Afvoer
De afvoer van de Rijn daalt weer nadat op 5 september een tijdelijke piek was bereikt. De daling zal doorzetten richting 1000 m3/s aan het begin van de volgende week, schrijft de commissie. De afvoer van de Maas bij Sint Pieter bedraagt ongeveer 25 m3/s. Door de verwachte droogte bestaat de kans dat de afvoer daalt onder de 25 m3/s, het criterium dat LCW aanhoudt voor de Maas. Op deze regenrivier zijn de peilen opgezet en wordt zo veel mogelijk water vastgehouden.

Door de lage afvoer in de Maas en de dalende Rijnafvoer ondervindt de scheepvaart hinder. In het Maasstroomgebied betekent dit oplopende wachttijden bij het schutten en op de Rijntakken leidt het tot diepgangbeperkingen. Regionaal en lokaal is sprake van beperkingen voor de scheepvaart op de Maas, het Julianakanaal, de Brabantse en Limburgse kanalen en in Kanaal Gent-Terneuzen.

Ondanks de lage afvoer op de Maas is de situatie beheersbaar. De stuwen Roermond, Belfeld en Grave zijn afgedicht om onnodig lekverlies te voorkomen. Lekkage die afgelopen week optrad bij stuw Borgharen is verholpen door het plaatsen van zandzakken.

Omdat de watervraag in dit deel van het jaar afneemt is vanuit beide rivieren voldoende water beschikbaar, schrijft de commissie.

Chloride
De problemen met de hoge chlorideconcentraties in de Hollandsche IJssel leken achter de rug, maar de commissie verwacht dat de komende week de monding van de Hollandsche IJssel weer verzilt, als gevolg van de afnemende rivierafvoeren in combinatie met springtij.

Daarom zal extra water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal door het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden via de Waaiersluis naar de Hollandsche IJssel worden aangevoerd. De chlorideconcentraties in de Rijn-Maasmonding, de Zeeuwse Delta en het IJsselmeer zijn normaal voor de tijd van het jaar.

 

MEER INFORMATIE
Overzicht droogtemonitoren 2020

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat is ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.