secundair logo knw 1

Terwijl watergezant Henk Ovink op de klimaattop in Glasgow praat over het halen van de klimaatdoelen van Parijs, wordt in Den Haag op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesproken over het door hem opgestelde plan om op het departement tot een bundeling te komen van kennis en expertise rondom klimaat. Eigenlijk wil Ovink een ambitieuzer Rijksprogramma, naast het Deltaprogramma dat volgens hem dringend aan vernieuwing toe is. "De urgentie is mega, het móet anders."

door Bert Westenbrink

Vlak voordat Henk Ovink afgelopen donderdag de trein nam naar Glasgow, kreeg hij in de Hermitage in Amsterdam de slotverklaring van de 6e Amsterdam International Water Week overhandigd. De Nederlandse watergezant zou het statement – ‘voeg blauw toe aan de green deals’ - overhandigen aan de onderhandelaars op de VN-klimaattop. Wordt het een van de laatste wapenfeiten van Ovink als watergezant? “Ik ben demissionair, net zoals het kabinet”, vertelde hij de aanwezigen op de AIWW. ”En ik weet niet hoe het verder gaat. Ik kan het u niet zeggen.”

Wat hij niet vertelde, maar wat wel gaande is, is dat er op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepraat wordt over een plan om de ambtelijke organisatie rondom het thema klimaat (adaptatie, water, bodem) te herstructureren. Er komt een nieuw directoraat klimaatadaptatie, zei Luit-Jan Dijkhuis van het ministerie van IenW vorige week woensdag op de Aquatech vakbeurs tijdens een sessie van brancheorganisatie ENVAQUA over waterschaarste. “Met Henk Ovink als directeur.” Over de opzet en invulling wilde de topambtenaar desgevraagd geen verdere toelichting geven.

Geen link
De inbreng van Dijkhuis op de vakbeurs in Amsterdam klonk als een voldongen feit, maar dat is het niet. De ambtelijke top van het ministerie praat vandaag (maandag 8 november) over het voorstel, zo blijkt uit een toelichting van Ovink in de Hermitage, kort voordat hij op de trein naar Glasgow stapt. Ovink is een van de architecten van het plan, maar hij legt desgevraagd geen link met een uitvoerende leidinggevende rol. Die is er wat hem betreft niet. “Mij is door de bestuursraad van het ministerie gevraagd om samen met Mathilda Buitendijk, organisator van de klimaattop eerder dit jaar in Nederland (Climate Adaptation Summit 2021, red), kwartier te maken. Dat hebben we gedaan.”

Uit de schets van de demissionaire watergezant blijkt dat er op het ministerie van IenW wordt gezocht naar een bundeling van krachten die zich bezighouden met klimaatthema's en die nu nog verdeeld zijn over verschillende directoraten van het departement. Er ligt een voorstel van 80 pagina’s, vertelt Ovink. “Het is een propositie hoe je klimaatadaptatie en water versterkt, vergroot en verbindt vanuit IenW.”

Met een concentratie van kennis en expertise kan het ministerie in- en extern beter het verschil maken, zo was de analyse eerder dit jaar op het departement. Dan gaat het ook over faciliteren van internationale evenementen zoals klimaatadaptatietop eerder dit jaar en de VN-conferentie over water in 2023, die Nederland samen met Tadzjikistan gaat organiseren, met Ovink namens het departement van Buitenlandse Zaken als een van de aanjagers.

Ovink: “Ons voorstel voor IenW is een internationaal programma, en dan heb je het over de onderhandelingen nu in Glasgow, maar ook over de best practices in de wereld, over de Nederlandse sector, maar ook hoe je die relatie legt met Nederland, nationaal en internationaal. Een plek in het kennisdepartement dat verbindt van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.”

'Je moet wel lef hebben, je moet durven om er schaal aan te geven'

No brainer
Volgens Ovink is het een ‘no-brainer ’ dat de bundeling er komt. Maar als het aan hem ligt wordt de inzet die nu op tafel ligt bij IenW ambitieuzer van opzet in de vorm van een Rijksprogramma. "De urgentie is mega, het móet anders. Maar je moet wel lef hebben, je moet durven om er schaal aan te geven."

Ovink ziet zo'n opzet parallel aan het Deltaprogramma, dat naar het oordeel van de watergezant overigens op de schop zou moeten, omdat er zoveel meer kennis is over klimaatverandering dan ruim 10 jaar geleden toen het programma werd opgesteld. “We weten meer, áccepteer dat nu. En geef het kabinet ook een politieke kans om momentum te maken; neem de Deltawet op de schop en plak er een internationale paragraaf aan vast.”

Die noodzaak tot internationale aanpak bleek afgelopen zomer weer toen Limburg te maken kreeg met enorme wateroverlast, aldus Ovink. “Als iets deze zomer duidelijk is geworden dan is het dat Nederland het niet alleen kan. En elk land in Europa heeft zijn eigen kustveiligheidsstrategie, met een ander IPCC-scenario, met een ander tijdshorizon, met andere governance, ander geld, andere aanpak. En dat werkt niet, hè!”

Die internationale aanpak is het best geholpen met een Rijksprogramma, aldus Ovink. "Adaptatie en water, maar ook mitigatie en water zitten keihard aan elkaar vast. Zo’n platform is onze ticket in de wereld om de doelen van het Parijsakkoord en de Sustainable Development Goals van de VN te halen.”

 

UPDATE:
In de weergave van het vraaggesprek is de suggestie gewekt dat Ovink het Deltapogramma kruimelwerk vindt. Ten onrechte. Dit is hersteld.

 

MEER INFORMATIE
H2O Actueel: AIWW geopend: oproep voor toevoegen blauw aan Green deals

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/