secundair logo knw 1

Beeld van de openingssessie: minister Barbara Visser, journalist Ikenna Azuika en Waternet-directeur Roelof Kruize luisteren naar EU-kabinetschef Diederik Samsom

Integreer water in Green deals want dat versnelt het halen van klimaatdoelen. Dit is een rode draad door de Amsterdam International Water Week (AIWW) die vandaag van start is gegaan. Er wordt een verklaring voor de klimaatconferentie COP26 opgesteld.

Tijdens de eerste twee dagen van de AIWW wordt er een online conferentie gehouden. Vanochtend was de aftrap met Barbara Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en Roelof Kruize, algemeen directeur van Waternet en voorzitter van het AIWW-bestuur. Journalist Ikenna Azuike interviewde hen in Pakhuis de Zwijger.

Visser krijgt de vraag wat voor haar het ideale resultaat van de conferentie zou zijn. Het gaat niet om de toekomst maar om wat er volgende week kan worden gedaan, zegt de minister. “Hoe kunnen we elkaar helpen, welke oplossingen hebben we? Dus concreet zijn en steen voor steen opbouwen.”

Azuike vraagt aan Visser of zij vindt dat er een mondiale leidersrol voor Nederland is weggelegd. Ja, is het antwoord. “We praten veel over klimaatmitigatie, maar klimaatadaptatie is net zo cruciaal in elke stad in de wereld. Hierbij wil Nederland een rol als leider spelen. Amsterdam en Rotterdam nemen bij klimaatadaptatie het voortouw.”

Conferentie zowel online als bij beurs
Het is inmiddels de zesde editie van de Amsterdam International Water Week die sinds 2011 plaatsvindt. Vanwege de reisbeperkingen door de coronacrisis is dit keer gekozen voor een hybride vorm vanuit het motto ‘meet, mix & match’. Na de online conferentie die twee dagen duurt, worden van woensdag tot en met vrijdag sessies georganiseerd tijdens de vakbeurs Aquatech in de Amsterdam RAI. Ook is er nog het Integrated Leaders Forum op donderdag 4 november in de Hermitage.

Er zijn deze week veel waterprofessionals in Amsterdam verzameld, vertelt Kruize. “Momenteel hebben zich vijftienhonderd deelnemers voor de AIWW aangemeld. Dan gaat het om zowel de online als de live conferentie. En de vakbeurs Aquatech waarmee we samenwerken, trekt meer dan tienduizend mensen.”

Volgens de Waternet-directeur worden bij de AIWW uitdagingen en oplossingen van steden, industrie en nutsbedrijven samengebracht. “Daarom hebben we ook een samenwerking met de waterweken in Stockholm en Singapore. Dit zorgt ervoor dat een wereldwijde gemeenschap ideeën uitwisselt en werkt aan concrete oplossingen voor duurzame ontwikkelingsdoelen.”

Verklaring voor COP26 in de maak
Het overkoepelende thema van de AIWW is Blue-green deals with integrated solutions. Het idee erachter: aan de Green deals die mondiaal het bestuurlijk instrument voor het halen van klimaatdoelen zijn, is water onlosmakelijk verbonden. In verband hiermee leest Hasmik Barseghyan, voorzitter van de European Youth Parliament for Water, een korte versie van het AIWW2021 Statement voor. De Armeense doet dat vanuit Glasgow waar zij de klimaatconferentie COP26 bijwoont.

Lancering verklaring door Hasmik BarseghyanHasmik Barseghyan vanuit Glasgow

In de verklaring staat dat water nodig is bij Green deals wereldwijd om sectoren, activiteiten, partijen en duurzame ontwikkelingsdoelen te verbinden (zie kader onderaan). Het statement toont de betrokkenheid van de waterorganisaties uit de hele wereld en is ook een eis, aldus Barseghyan.

Het gaat nog om een voorlopige versie. “Ik nodig alle deelnemers aan de AIWW uit om vanuit hun eigen ervaring te laten weten wat aan het statement kan worden toegevoegd. Dat verwerken we dan in de definitieve verklaring die aanstaande donderdag wordt gepubliceerd. We willen dat onze collectieve stem wordt gehoord.” De Nederlandse watergezant Henk Ovink zal daarna het AIWW2021 Statement overhandigen aan de deelnemers aan COP26.

Water belangrijk voor Europese Green Deal
Diederik Samsom, kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans, benadrukt in een videoboodschap het belang van water voor de Europese Green Deal. “Water en de kwaliteit, kwantiteit en beschikbaarheid daarvan vormen een van de sleutelvoorwaarden voor het succes of falen van onze inspanningen.”

Volgens Samsom is er binnen de Europese Unie in de laatste decennia grote vooruitgang bij watermanagement geboekt. “Dat komt door uitgebreide wet- en regelgeving, voortdurende investeringen en een toegenomen bewustzijn van de afhankelijkheid van water. Maar nog steeds worden er vaak grenzen overschreden. Met de Europese Green Deal zetten we groen en water stevig in het midden van alles wat we doen.”

Hoogtepunten van Amsterdam Agreements belicht
Tijdens de AIWW gaat veel aandacht uit naar de Amsterdam Agreements. In 2017 is de eerste reeks van deze overeenkomsten gelanceerd en sindsdien zijn er agreements afgerond en weer nieuwe bijgekomen. De bedoeling is om zo de internationale samenwerking tussen steden, industrieën, waterbedrijven en financiële instellingen te stimuleren. “Er zijn nu ongeveer tien samenwerkingsprogramma’s”, zegt Kruize. “Bij de conferentie worden daarvan de hoogtepunten gepresenteerd.”

Aan het slot van de openingssessie gaat Visser nog in op wat de sleutel voor succes is bij het watermanagement in Nederland. “Partijen vertrouwen elkaar en hebben een langdurig commitment. Dat is de basis voor het watermanagement. Je moet morgen werken aan de oplossingen voor de verdere toekomst. Onze programma’s kijken dertig, vijftig of zeventig jaar vooruit. Door heldere doelen voor de lange termijn kun je ook de financiering goed regelen. En voor de private sector bieden de doelen zekerheid voor investeringen.”


AIWW2021 STATEMENT

Bringing water to the forefront to accelerate action
Green deals across the globe require Water to interconnect sectors, actions, actors and Sustainable Development Goals (SDG’s). The addition of Blue in green deals and programs, can interconnect regions, basins, sectors, communities, practices and policies. The integration will accelerate actions and facilitate a transition towards sustainable, resilient and adaptive pathways to build back better. With continuous innovation, data-driven tools, stewardship and inclusion, together we can transform the state of water challenges and initiate a shift towards a solutions-driven paradigm.

We need to invest in solutions with resources and collaborative actions and find a common language using water as a catalyst, learn from challenges, disasters, pandemics, climate exacerbated changes and accelerate our ambitions with integrated water solutions.

Integrating water is the thread – connecting humanity and the environment.

Dit is de korte tekst van het AIWW2021 Statement; er is ook een uitgebreide versie. De (nog voorlopige) verklaring is er tevens in verschillende andere talen. Zie hier voor meer informatie. Update 15-11: de definitieve versie van het statement en twee korte video's met Henk Ovink zijn gepubliceerd op deze pagina.

MEER INFORMATIE
Vijfdaags programma van AIWW2021
H2O Actueel: blue-green deals ingebracht op COP26
H2O-interview programmadirecteur Kees van der Lugt
 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.