secundair logo knw 1

Waterschap Rijn en IJssel is begonnen met een grote schoonmaakoperatie in het deel van de Berkel bij stuw Hoge Weide dat nog vervuild is. Hier wordt het verontreinigde slib op de bodem weggehaald. Begin deze maand leidde een persleidingbreuk bij de zuivelfabriek van FrieslandCampina in Lochem tot grote problemen.

Bij de breuk die op 5 november werd ontdekt, kwam ongeveer vierhonderd kubieke meter aan eiwitrijk melkspoelwater in de Berkel terecht. Hierdoor werd het ecosysteem ernstig aangetast. Duizenden vissen gingen dood door een gebrek aan zuurstof, al konden veel vissen nog worden gered. Waterschap Rijn en IJssel heeft het restwater van FrieslandCampina opgevangen en geïsoleerd in het deel van de Berkel bij stuw Hoge Weide. Deze stuw ligt nabij de Gelderse plaats Lochem. Ook zijn grote zuurstofplaten ter hoogte van stuw Besselink in Almen geplaatst om de natuur te beschermen.

Het afgesloten stuk van de rivier bij stuw Hoge Weide wordt nu aangepakt. De schoonmaakoperatie is vandaag gestart en duurt ongeveer twaalf dagen. Op een traject van ongeveer een kilometer zuigt de aannemer met een baggerboot het water en het slib op de bodem op. Om dit werk mogelijk te maken wordt vers water aangevoerd vanuit het Twentekanaal.

Het waterschap heeft tot het baggeren besloten na een monsteranalyse. Er bleek een sliblaagje op de bodem te zijn afgezet dat veel zuurstof aan het water onttrekt. Ook zijn de nutriëntengehalten verhoogd. Na het weghalen van het slib kan het zuurstofniveau zich herstellen. Het opgezogen water en slib worden afgevoerd naar het nabijgelegen baggerdepot.

Stuw Hoge Weide wordt na de afronding van de schoonmaakactie weer geopend. Het water kan dan normaal door de Berkel stromen. In de rest van de Berkel - van Zutphen tot Lochem - is de waterkwaliteit weer goed en zuurstofrijk. De persleiding van de zuivelfabriek is inmiddels gerepareerd.

Waterschap Rijn en IJssel houdt de komende twee jaar nauwlettend in de gaten hoe het dieren- en plantenleven in de Berkel zich herstelt. Ecoloog Bastiaan van Zuidam zegt in De Gelderlander dat aan het einde van de zomer van 2019 kan worden vastgesteld hoe het gaat met de visstand. Hij is positief. “Grote delen van de Berkel hebben niets gemerkt van deze calamiteit. Daar zit dus nog heel veel gezonde vis. We verwachten dat het herstel redelijk snel gaat.”

 

MEER INFORMATIE
Updates door waterschap Rijn en IJssel
Q&A over gevolgen van de leidingbreuk 
Proceswater ontwricht al anderhalve week het leven in de Berkel

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.