0
0
0
s2smodern

Bij de planvorming voor de bouw van 1 miljoen woningen moeten waterbeheerders aan het begin van het proces meepraten. En zelfs moet er een waterstempel op, maar het recht op een veto voor de waterbeheerders gaat wel weer wat ver. Aldus politieke woordvoerders in het waterdebat van BNR Nieuwsradio dat maandagavond werd gehouden.

Logo stemmen voor water kader door Bert Westenbrink

In het debat (BNR: 'mede mogelijk gemaakt door de Unie van Waterschappen en Vewin') debatteerden de politici aan de hand van drie stellingen, waarvan de laatste luidde: ‘Bij nieuwbouwlocaties heeft de waterbeheerder een veto.’ Met dat veto zouden waterbeheerders een instrument in handen hebben waarmee ze kunnen voorkomen dat woningen worden gebouwd op locaties waar dat gezien de klimaatverandering niet verstandig is en het een kwestie van tijd is dat het waterbeheer complex en duur gaat worden als gevolg van verzilting, verdroging, vernatting, rivierwaterafvoer of zeespiegelstijging.

Een veto ging de politici te ver, maar dat ‘water’ een belangrijke stem moet krijgen in de plannenmakerij en uitvoering van de immense bouwopgave in de komende jaren, werd door elke politicus onderschreven. Dat waren William Moorlag (PvdA), Roelof Bisschop (SGP), Laura Bromet (GroenLinks), Marcel Beukeboom (D66), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren). De coalitiepartijen VVD en CDA ontbraken, ook de grootste oppositiepartij (PVV) deed niet mee.

Brandweer
“Ik ben bijna geneigd om het eens te zijn met de stelling, de watertoets kan niet krachtig genoeg zijn”, zei Grinwis. “De waterbeheerder moet aan de voorkant van het proces meedoen.” Bisschop zocht de vergelijking met de inbreng van de brandweer in bouwplannen: “Als die geen stempel zet, gaat een bouwplan niet door. Ik zou er wel voor zijn dat we in wet- en regelgeving vastleggen dat op bouwprojecten een stempel van de waterbeheerder moet komen te staan. Het risico van water wordt bij bouwen zwaar onderschat.”

Beukeboom: “Waterdeskundigheid moet aan tafel zitten. Watermensen kunnen als geen ander langetermijnperspectief inbrengen.” En als het moet, wordt dat, als het aan D66 ligt, 'keihard' vastgelegd in het regeerakkoord, zei de D66’er in reactie op discussieleider Maarten Bouwhuis. “Water, klimaat en milieu moeten op gelijk niveau komen met de harde afwegingen in de ruimtelijke ordening. Daar gaan deze verkiezingen over.”

Wichelroede
Moorlag pakte spreekwoordelijk de wichelroede erbij. “Daarmee moeten we op zoek naar geschikte locaties. En geschikt is goede ontsluiting, geschikt is betaalbare woningen en geschikt is ook dat het waterveilig is. Maar we moeten wel tempo maken, want woningnood is het grootste probleem van deze tijd.”

De PvdA’er pleitte voor terugkeer van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. In die gedachte zat opgesloten dat 'Den Haag' de komende jaren de regie over de woningbouwopgave naar zich toetrekt. Landelijk aansturing van bouwlokaties is nodig om de immense bouwopgave in goede banen te leiden, want zonder centrale regie wordt het 'bouwen, bouwen, bouwen'. Die mening werd door meer aanwezigen aangehangen. Bromet: “De overheid moet meer vanuit Den Haag gaan bepalen.” Beukeboom: “De regie nationaal, de uitwerking lokaal. Zo is het ook gegaan met het programma Ruimte voor de Rivier.”

Een staatssecretaris voor water in het volgende kabinet? Ja, waarom niet, zei Van Esch. “’Water’ is te versnipperd. Niemand is écht verantwoordelijk voor water.”

Landbouw
In de discussie over de andere stellingen ‘De prijs van drinkwater mag omhoog om schoon en voldoende drinkwater te garanderen’ en ‘Bodemdaling in veenweidegebieden vereist radicaal hogere grondwaterstanden’ werd het vizier met name gericht op de 'intensieve landbouw'. Deze moet, zo werd beleden, in omvang terug en de sector moet ook de bedrijfsvoering aanpassen richting kringlooplandbouw, om enerzijds de vervuiling van drinkwaterbronnen tegen te gaan en anderzijds de verdrogingsproblemen in de veenweidegebieden met waterpeilverhoging te lijf te gaan.

In de wijze waarop de transitie moet worden gerealiseerd liepen de meningen uiteen, waarbij SGP’er Bisschop het als enige nadrukkelijk opnam voor behoud van de boeren, hun bedrijfsvoering en het landbouwareaal en het zonder meer inkrimpen of halveren van de veestapel afwees. Hij ontkende niet dat er iets moet gebeuren om bronvervuiling en bodemdaling tegen te gaan, maar stelde wel dat daarbij moet worden ingezet op een mix aan maatregelen, met innovatie en nieuwe technieken als nadrukkelijk onderdeel van de aanpak.

 

MEER INFORMATIE
Weinig tegenstellingen in Waterdebat: 'Iedereen voelt de urgentie'
BNR Podcast over verkiezingsdebat

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Hans Middendorp · 1 months ago
    Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Beste waterschappers, als jullie de waterpeilen pas per 1 april opzetten, dan beginnen we het groeiseizoen dus met een nagenoeg leeg watersysteem. Het opzetten van de peilen moet minstens een maand eerder. En ja, dat kan plaatselijk enige natschade geven. Accepteren we dat niet, dan moeten we in mei en juni niet 'huilie-huilie' doen over droogte. Dan hebben we dat deels zelf veroorzaakt.
@RogerHallo Roger, dank voor je reactie. Ik help je graag verder en kan je voorzien van alle informatie waar je om vraagt. We hebben een aantal mooie referenties, artikelen in diverse vakbladen en uiteraard onze eigen website. Ik denk echter dat dit platform daar niet de aangewezen plaats voor is. Ik kom dan ook graag verder met je in contact. Zou je een mail kunnen sturen naar marketing@pathema.nl?
De recente berichtgeving rondom het watergebruik van datacenters is gebaseerd op onjuiste cijfers en aannames. Cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek en het waterleidingbedrijf PWN geven een heel ander beeld. Daarnaast is het in Nederland reeds wettelijk geregeld dat de levering van water voor drinkwater altijd voor de levering aan de industrie gaat. Door onjuiste berichtgeving wordt er onterecht een panieksituatie gecreëerd, met verstrekkende gevolgen.
Allereerst is er regelgeving die waterlevering regelt bij tekorten. Wettelijk is geregeld dat drinkwater altijd voor gaat middels de verdringings categorien. Dit is na te lezen op de Rijkswaterstaat, Infomil en wordt ook aangegeven door het waterleidingsbedrijf PWN die in Noord Holland levert.
PWN : https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
Daarnaast is er bij het watergebruik capaciteit van de aansluiting en verbruik door elkaar gehaald. Het werkelijke verbruik voor de alle industrie in Noord Holland wbt koelwater is volgens het waterbedrijf 0,6% van hun totale levering. Dit komt neer op 672 duizend m3 aan totaal industrie koelwater gezien PWN 112 miljoen m3 in totaal levert. Daarvan nemen die 2 datacenters maar een gedeelte van op. Iets geheel anders dan de 4,6 miljoen m3 die werd gesuggereerd in het artikel. Volgens het CBS gebruikt de hele IT sector in Nederland 1 miljoen m3 water, de 0,88% in het artikel hierboven. Dit is open data die volledig in het artikel is genegeerd.
Naar de toekomst toe streven we ernaar het waterverbruik naar nul te brengen. Nieuwe datacenters gebruiken al veel minder water en het ook in de media bekende project in Zeewolde gebruikt oppervlaktewater ipv drinkwater. Dus ook de extrapolaties naar de toekomst toe gaan mank.
De links naar het CBS en PWN kunt u hier vinden:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82883NED/table?dl=1A42C
https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
https://www.pwn.nl/over-pwn
Het rapport was trouwens zo klein qua onderzochte datacenters en zo divers dat er geen enkel duidelijk beeld uit te halen was. Daarom heeft de provincie het niet gepubliceerd. Dat geven ze ook aan in hun reactie aan de NOS.
Wat betreft chemicaliën, die gaat om kleine hoeveelheden zout om het water zachter te maken om apparatuur te sparen. Het water wordt meerdere malen gebruikt. De toevoegingen vallen binnen de normen en milieu wetgeving en vergunning van het bedrijf gaf ook Microsoft aan.
Op onze website hebben we nog meer links staan naar openbare bronnen over water, energieverbruik, bebouwing, etc.
Zie: https://www.dutchdatacenters.nl/cijfers-1/

Indien er verder vragen zijn we als branche organisatie dit altijd bereid dit verder toe te lichten.
Er is onderzocht wat het effect is van een watertemperatuur voor zoetwater vissen. Een zeer relevant onderzoek. Is er ook onderzocht wat het effect is voor de zalmen en forellen die kuit schieten in de rivier waar hun ouders kuit hebben geschoten?
Als het zeewater warmer wordt kunnen deze vissen denk ik geen andere rivier (een meer noordelijke rivier) uitzoeken om die op te zwemmen en kuit te schieten.
Laten we uitkijken dat de Japanse bladvlo die nu ingezet is tegen de duizendknoop niet later een probleem gaat vormen wat we nu nog niet overzien. Soms is het middel erger dan de kwaal.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.