secundair logo knw 1

Handhavers van Waterschap De Dommel hebben tijdens een controle op grondwateronttrekkingen opnieuw veel overtredingen vastgesteld. Ook in juni stelde het waterschap vast dat het oppompen van grondwater vaak niet volgens de regels gebeurt. In de meeste gevallen werd het verbod om grasland overdag te beregenen genegeerd.

Vorige week werden 80 onttrekkingen gecontroleerd. Daarvan waren er 12 niet akkoord, schrijft het waterschap. “Voor 1 onttrekking zonder vergunning is verder onderzoek nodig.”

In de meeste gevallen werd het zogeheten urenverbod van grasland overtreden. Dat betekent dat met opgepompt grondwater grasland werd beregend tussen 11 en 17 uur. Dat is niet toegestaan in aangewezen gebieden. Eén keer werd grondwater opgepompt zonder vergunning.

In juni onderzochten handhavers 55 onttrekkingen. Ze stelden 15 keer vast dat het oppompen niet volgens de regels gebeurde. 13 keer werd het urenverbod voor grasland overtreden, waarvan 1 keer door een gemeente. In 2 gevallen werd grondwater onttrokken zonder vergunning. Voor 1 onttrekking was verder onderzoek nodig.

Voor alle overtredingen worden bestuurlijke strafbeschikkingen opgemaakt, meldt het waterschap.

De actieve controle past in het beleid zoals vastgelegd in het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie die De Dommel bestuurt, bestaande uit Water Natuurlijk, VVD, Partij van de Arbeid en de geborgde fracties van Natuurterreinen en Ongebouwd.

In het akkoord met de titel ‘Water voor nu en later. Voortvarend aan de slag met de watertransitie’ staat dat de coalitie de komende jaren volop inzet op uitvoering van maatregelen en interventies. Het grondwater is voor het bestuur van De Dommel daarbij een speerpunt.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.