secundair logo knw 1

Illustratie: Water Alliance

Nederlandse watertechnologiebedrijven die wel oren hebben naar Britse klandizie, kunnen morgen om 15.00 uur inschakelen bij een door de Water Alliance georganiseerd webinar. Spreker is Kieran Brocklebank, Head of Innovation van het Britse waterbedrijf United Utilities.

"Brocklebank zal de wateruitdagingen bespreken waar zijn waterbedrijf/waterschap oplossingen voor zoekt," vertelt organisator Alex Berhitu van de Water Alliance, een samenwerkingsverband tussen de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. "Het is de bedoeling de bekende buzzwords te voorbij te gaan en heel concreet te ontdekken tegen welke problemen United Utilities aanloopt."

Tijdens het webinar krijgen de kijkers de gelegenheid per chat vragen te stellen. Na afloop kunnen ze oplossingsvoorstellen sturen naar Berhitu. "Die zal ik vervolgens bespreken met Brocklebank. In vervolgsessies willen we dan een of twee concrete voorstellen uitwerken en presenteren aan United Utilities."

De Water Alliance organiseert wel vaker bijeenkomsten tussen Nederlandse bedrijven en mogelijke buitenlandse opdrachtgevers. "Normaal gesproken zijn die besloten. Dit is de eerste keer dat we kiezen voor een openbare sessie waarvoor alle geïnteresseerde bedrijven en experts zich op kunnen geven."

Enkele tientallen bedrijven hebben zich al opgegeven en Berhitu is tevreden over de animo. "Ik denk dat dit een aardige module is. United Utilities zal zijn waterzorgen presenteren en dan is het aan de Nederlandse bedrijven om met oplossingen te komen en zo te proberen opdrachten binnen te halen."

Inschrijven is gratis en kan hier

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!