secundair logo knw 1

De Tweede Kamer schaarde zich vorige week achter het initiatiefwetsvoorstel voor een bindend correctief referendum. Voor waterschappen, provincies en gemeenten geldt een uitzonderingsclausule. Zij mogen, zeer tot de tevredenheid van de Unie van Waterschappen, zelf bepalen of een besluit in aanmerking komt voor een referendum.

Een correctief referendum gaat over een beslissing die al is genomen. Bindend betekent dat de betreffende overheid toezegt de uitslag van het referendum ook daadwerkelijk over te nemen. Het wetsvoorstel is een initiatief van Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP).

Eerder deed zij al een voorstel van gelijke strekking, maar daar bleek vorig jaar geen meerderheid voortoen keerde de Eerste Kamer zich nog tegen de wet. Leijten paste haar wetsvoorstel aan en nam daarin een uitzonderingspositie op voor waterschappen, maar niet voor gemeenten en provincies.

Daar kwam vervolgens kritiek op vanuit de Tweede Kamer. Leijten koos er daarom voor haar voorstel aan te passen. Het referendum zou ook verplicht worden voor waterschappen. Een amendement van de ChristenUnie, waarin de uitzonderingspositie voor zowel waterschappen, gemeenten als provincies zou gaan gelden, bleek uiteindelijk op een meerderheid in de Kamer te kunnen rekenen.

En daar is de Unie van Waterschappen tevreden mee. “Het gaat om de autonomie van de decentrale overheden”, zegt Ilona Elfferich. Elfferich is verenigingssecretaris van de Unie. “De provinciale staten, de waterschapsbesturen en de gemeenteraden gaan zelf over de inrichting van hun bestuur. Het is goed dat daarover over een gevoelig onderwerp als een correctief referendum geen verplichtingen worden opgelegd door de Tweede Kamer.”

Als de wet van kracht wordt, moeten waterschappen en de andere decentrale overheden in hun reglement van orde opnemen welke onderwerpen wel en niet in aanmerking komen voor een referendum. “Er geldt een zogeheten kan-bepaling. Waterschappen dienen dus vooraf duidelijk te maken over welke onderwerpen een referendum mogelijk is. Dat zal per waterschap verschillen.”

“Of het wetsvoorstel daadwerkelijk zal worden ingevoerd is nog onduidelijk”, zegt Elfferich. Het wetsvoorstel van Leijten betreft een grondwetswijziging. Mocht het wetsvoorstel in de komende periode door de Eerste Kamer worden aangenomen, dan moet het na de volgende Tweede Kamerverkiezingen opnieuw door zowel Eerste als Tweede Kamer worden behandeld en met twee derde meerderheid worden aangenomen. “Deze wet heeft in elk geval nog een lange weg te gaan.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!