Deze week stemt de Eerste Kamer over een wetswijziging over de verdeling van de geborgde zetels in de waterschapsbesturen. In het huidige voorstel verdwijnen de geborgde zetels voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is het daar niet mee eens. “Dit is een opmaat voor het verdwijnen van de waterschappen.”

In een ingezonden brief in NRC protesteerde Ingrid Thijssen, de voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW, vorige week al fel tegen het verdwijnen van de geborgde zetels voor bedrijven. Ze schreef: “Er zijn vier categorieën belastingbetalers: burgers, boeren, bedrijven en natuurterrein-eigenaren. Burgers en bedrijven dragen daarbij veelal samen de meerderheid van de kosten. Het wetsvoorstel ontneemt echter de categorie bedrijven als enige het recht op bestuurlijke vertegenwoordiging in de waterschappen. Bedrijven mogen dus betalen maar verliezen hun zeggenschap.”

“Het verlies van zeggenschap is een van onze bezwaren”, zegt Jan Bessembinders. Hij is bij VNO-NCW beleidssecretaris circulaire economie. De gedachte achter de wetswijziging stoelt volgens Bessembinders op een misvatting, namelijk dat er slechts één passende vorm van democratie is. “De waterschappen hebben een specialistische taak en kennen een functionele democratie. Dat is iets anders dan gemeenten of provincies.”

Verdwijnen de geborgde zetels voor het bedrijfsleven, kan dat volgens VNO-NCW de opmaat zijn naar het schrappen van alle geborgde zetels. “Dan wordt het dringen in bestuurlijk decentraal Nederland. Op den duur verdwijnt daarmee niet het bestaansrecht van het waterschap, maar wel de bestuurlijke toekomst.”

Dat de Raad van State concludeerde dat het schrappen van de geborgde zetels voor het bedrijfsleven niet hoeft te leiden tot instabiliteit van het bestuur van het waterschap, maakt het volgens Bessembinders nog niet tot een goed voorstel. “De stabiliteit is misschien niet in het geding, maar de kennis en kunde van de bedrijven zal enorm gemist worden in de waterschapsbesturen. Wij vinden het trouwens ook merkwaardig dat van de drie categorieën geborgde zetels alleen het bedrijfsleven nu moet wijken.”

Het argument dat de invloed van bedrijven remmend zou zijn bij het nemen van klimaatmaatregelen, zoals bijvoorbeeld aangevoerd door de oorspronkelijke indiener van het wetsvoorstel, Laura Bromet van Groen Links, klopt volgens Bessembinders niet. “Denk aan circulariteit. Daar zetten waterschappen enorm goede stappen in. Het bedrijfsleven draagt daar aan bij. Denk aan de motie die op aandringen van het bedrijfsleven is aangenomen in Delfland, waarin wordt gesteld dat klimaat de graadmeter bij alle maatregelen van het waterschap moet zijn.”

Bessembinders vermoedt dat de stemming in de Eerste Kamer een dubbeltje op zijn kant zal worden. “Kijk ik naar de stemverhoudingen in Eerste Kamer dan wordt het spannend. De meeste posities zijn bekend en het hangt nog op een paar partijen. Juist daarom laten we nu nog een keer dit signaal horen: het huidige model functioneert wat ons betreft goed. En iets dat niet kapot is, moet je niet willen repareren.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!