Dat het bedrijfsleven niet langer een geborgde zetel zal hebben in het  algemeen bestuur, leidt niet tot instabiliteit van het bestuur van het waterschap. Dat stelt de Raad van State in zijn zogeheten voorlichting over het geamendeerde wetsvoorstel geborgde zetels van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66). Het advies wordt ingebracht in de finale besluitvorming over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, later deze maand.

De Eerste Kamer heeft een oordeel te vellen over een wetsvoorstel dat door een aangenomen amendement van de ChristenUnie in de Tweede Kamer is aangepast. Niet alle geborgde zetels zullen verdwijnen uit het algemeen bestuur, zoals de inzet was van Bromet en De Groot. Volgens het aangepaste wetsvoorstel houden de categorieën landbouw en natuur elk twee zetels in het algemeen bestuur en de bedrijven nul. In het dagelijks bestuur verdwijnt de gereserveerde plek voor de geborgde zetels.

De Senaat heeft de Raad van State, dat eerder een advies uitbracht over het initiële wetsvoorstel, gevraagd een voorlichting (nader advies) uit te brengen over het aangepaste wetsvoorstel en dan met name over hoe de belangen in de nieuwe situatie worden vertegenwoordigd in het waterschapsbestuur. Daarbij vroeg de Eerste Kamer ook naar de stabiliteit van deze nieuwe constructie, als het bedrijfsleven niet langer vertegenwoordigd is met een geborgde zetel.

De Raad van State heeft de voorlichting over het geamendeerde wetsvoorstel geborgde zetels gisteren al openbaar gemaakt en stelt daarin dat de belangen van het bedrijfsleven voor een groot deel overeenkomen met de belangen van burgers, die via verkiezingen hun stem kunnen laten horen. Op deze manier worden deze belangen toch gehoord in het waterschapsbestuur, aldus het advies.

Provincie
De Eerste Kamer vroeg ook naar de impact van het wetsvoorstel op de rol van de provincie bij de omvang en samenstelling van het bestuur van de waterschappen. De provincie bepaalt, binnen de grenzen van de Waterschapswet, het aantal geborgde zetels én de omvang van het algemeen en dagelijks bestuur. Als het gewijzigde wetsvoorstel wordt aangenomen blijven provinciale staten de omvang van het algemeen bestuur bepalen, stelt de Raad van State vast.

“Dat is niet helemaal consistent, omdat de verhouding tussen geborgde zetels en algemene zetels in het algemeen bestuur in de nieuwe situatie per waterschap kan verschillen”, aldus het adviesorgaan. Gezien het geringe aantal geborgen zetels zal dit echter geen grote gevolgen hebben, zo verwacht de Afdeling advisering. "De politieke discussie in de provinciale staten spitste zich in het verleden namelijk vooral toe op het aantal geborgde zetels."

Wel adviseert de afdeling om in de gaten te houden of het terugbrengen van de geborgde zetels tot twee voor de categorie landbouw en twee voor natuur het algemeen bestuur, in de toekomst zou moeten leiden tot het vastleggen van de omvang van het algemeen en het dagelijks bestuur in de Waterschapswet.


CORRECTIE: In het artikel werd verwezen naar het advies van de Raad van State over initiatiefwetsvoorstel uit 2020, terwijl dit naar de voorlichting uit 2022 over het geamendeerde wetsvoorstel moest zijn. Dit is aangepast.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Tijdige aanvaarding wet geborgde zetels race tegen de klok

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!