secundair logo knw 1

Dat het bedrijfsleven niet langer een geborgde zetel zal hebben in het  algemeen bestuur, leidt niet tot instabiliteit van het bestuur van het waterschap. Dat stelt de Raad van State in zijn zogeheten voorlichting over het geamendeerde wetsvoorstel geborgde zetels van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66). Het advies wordt ingebracht in de finale besluitvorming over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, later deze maand.

De Eerste Kamer heeft een oordeel te vellen over een wetsvoorstel dat door een aangenomen amendement van de ChristenUnie in de Tweede Kamer is aangepast. Niet alle geborgde zetels zullen verdwijnen uit het algemeen bestuur, zoals de inzet was van Bromet en De Groot. Volgens het aangepaste wetsvoorstel houden de categorieën landbouw en natuur elk twee zetels in het algemeen bestuur en de bedrijven nul. In het dagelijks bestuur verdwijnt de gereserveerde plek voor de geborgde zetels.

De Senaat heeft de Raad van State, die eerder een advies uitbracht over het initiële wetsvoorstel, gevraagd een voorlichting (nader advies) uit te brengen over het aangepaste wetsvoorstel en dan met name over hoe de belangen in de nieuwe situatie worden vertegenwoordigd in het waterschapsbestuur. Daarbij vroeg de Eerste Kamer ook naar de stabiliteit van deze nieuwe constructie, als het bedrijfsleven niet langer vertegenwoordigd is met een geborgde zetel.

De Raad van State heeft de voorlichting over het geamendeerde wetsvoorstel geborgde zetels gisteren openbaar gemaakt en stelt daarin dat de belangen van het bedrijfsleven voor een groot deel overeenkomen met de belangen van burgers, die via verkiezingen hun stem kunnen laten horen. Op deze manier worden deze belangen toch gehoord in het waterschapsbestuur, aldus het advies.

Provincie
De Eerste Kamer vroeg ook naar de impact van het wetsvoorstel op de rol van de provincie bij de omvang en samenstelling van het bestuur van de waterschappen. De provincie bepaalt, binnen de grenzen van de Waterschapswet, het aantal geborgde zetels én de omvang van het algemeen en dagelijks bestuur. Als het gewijzigde wetsvoorstel wordt aangenomen blijven provinciale staten de omvang van het algemeen bestuur bepalen, stelt de Raad van State vast.

“Dat is niet helemaal consistent, omdat de verhouding tussen geborgde zetels en algemene zetels in het algemeen bestuur in de nieuwe situatie per waterschap kan verschillen”, aldus het adviesorgaan. Gezien het geringe aantal geborgen zetels zal dit echter geen grote gevolgen hebben, zo verwacht de Afdeling advisering. "De politieke discussie in de provinciale staten spitste zich in het verleden namelijk vooral toe op het aantal geborgde zetels."

Wel adviseert de afdeling om in de gaten te houden of het terugbrengen van de geborgde zetels tot twee voor de categorie landbouw en twee voor natuur het algemeen bestuur, in de toekomst zou moeten leiden tot het vastleggen van de omvang van het algemeen en het dagelijks bestuur in de Waterschapswet.


CORRECTIE: In het artikel werd verwezen naar het advies van de Raad van State over initiatiefwetsvoorstel uit 2020, terwijl dit naar de voorlichting uit 2022 over het geamendeerde wetsvoorstel moest zijn. Dit is aangepast.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Tijdige aanvaarding wet geborgde zetels race tegen de klok

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?