secundair logo knw 1

  • Colors: Orange Color

Netwerkbijeenkomst van CoP Nieuwe en Decentrale Sanitatie in samenwerking met RIONED, over nieuwe ontwikkelingen en praktijkervaringen met projecten in steden en in het buitengebied. Bijeenkomst op donderdag 26 september 2024 van 12:00-16:45 uur in Ede.

Details: STOWA | CoP Nieuwe en Decentrale Sanitatie: Ontwikkelingen in stedelijk en landelijk gebied

 

Kennisdag over de zoetwateropgave, met een knelpuntenanalyse gebaseerd op de nieuwe Deltascenario's. We zoomen ook in op diverse onderzoeken. Er is in de toekomst meer nodig dan een optimaal functionerend watersysteem. Bij het inrichten van de ruimte en bij het landgebruik moeten we rekening houden met afnemende beschikbaarheid van zoetwater en toenemende verzilting. Kennisdag Zoetwater op maandag 7 oktober 2024 van 10:00-17:00 uur in Amersfoort.

Details: Kennisdag Zoetwater 2024

Kennis in Praktijk, drieluik voor vakspecialisten over Slibverwerking - In april bezochten we de Slibverbranding in Dordrecht. In oktober krijgt dit een vervolg, met een tweedaagse studiereis naar Zutphen en naar Bottrop in Duitsland. Compostering, slibverbranding, drogen met zonnewarmte, fosfaat terugwinnen uit zuiveringsslibas - het wordt weer een interessant programma. Drieluik Slibverwerking, studiereis 9-10 oktober 2024.

Details: Kennis in Praktijk | Slibverwerking, tweedaagse studiereis

Dag van de Circulariteit voor verduurzaming van de bouw. Een dag voor circulaire doeners om nieuwe instrumenten te introduceren, successen te vieren, kennis en ervaringen uit te wisselen en doelen voor de korte termijn te formuleren, rond actuele thema’s zoals beton, asfalt, groen, biobased, zero emissie, hergebruik en recycling. Dag van de Circulariteit op 10 oktober 2024 van 9:00-15:00 uur in Veenendaal.

Details: Platform WOW | Dag van de Circulariteit 2024

Kenniscentrum Bever - Symposium 2024 ism STOWA, UvW en andere partners, voor beheerders van waterkeringen en iedereen die vanuit zijn/haar functie te maken heeft met graverij door bevers en dassen. Hoe kunnen we veilig en duurzaam samenleven met bever en das? Het is een enorme uitdaging voor dijk-, weg- en spoorwegbeheerders, maar ook voor beleidsmakers, vergunningverleners en natuurbeschermers. Deze dag staat dan ook in het teken van elkaar ontmoeten en begrijpen. Symposium op donderdag 17 oktober 2024 van 9:30-17:00 uur in Zwolle.

Details: Symposium Kenniscentrum Bever 2024

 

Nationaal Deltacongres 2024, hét congres over klimaatadaptatie en de wateropgave voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en een klimaatbestendige inrichting van onze leefomgeving. Waar staat het Nationaal Deltaprogramma nu? Welke doelen vragen extra aandacht? "We doen een dringende oproep aan alle partijen in het ruimtelijk domein: kijk naar de consequenties voor de lange termijn bij de keuzes van vandaag," aldus Deltacommissaris Peter Glas. Nationaal Deltacongres 2024 op donderdag 14 november 2024 in Almere.

Details: Nationaal Deltacongres 2024 en het Nationaal Deltaprogramma

Partnerdag van het NDP Nationaal Dakenplan, met de ondertekening van Dak-akkoorden. In die akkoorden worden samenwerkingsafspraken gemaakt voor de versnelling van kwalitatief duurzaam en multifunctioneel dakgebruik, waarbij ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid pakt. NDP Partnerdag op donderdag 21 november 2024 van 14:00-17:00 uur bij NDP-partner Yuverta in Houten.

Details: Nationaal Dakenplan | NDP Partnerdag met ondertekening Dak-akkoorden

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid