Colors: Orange Color

The Marker Wadden were built with excess sediment, a good example of Building with Nature. Over the past 5 years the islands have been monitored on themes like building with fine sediment, ecosystem development and governance. What did we learn? Marker Wadden Congres 2022 on 12-14 October 2022 in Amsterdam.

Details: Deltares | Marker Wadden Congres 2022

Stadswerk organiseert ism KNW, Waternet, Rioned en GDO een najaars studiereis naar Düsseldorf en het Ruhrgebied, op zoek naar Duitse antwoorden op oa water- en klimaat-vraagstukken. 'We delen ervaringen met onze Duitse collega’s én met elkaar, in een multidisciplinair reisgezelschap.' Studiereis van 12-14 oktober 2022.

Details: Studiereis Nordrhein-Westfalen

In de Rijn zijn tientallen herstelprojecten in de uiterwaarden gerealiseerd, om ecologisch herstel van de rivier te bevorderen. Nevengeulen en strangen in deze projecten moeten daarbij vooral een functie vervullen als kraamkamer voor riviervis. De grote vraag is: werken ze naar behoren? Je hoort er meer over tijdens dit Webinar van de CoP Beken & Rivieren, op donderdag 13 oktober 2022 van 16:00-17:00 uur.

Details: STOWA | CoP Beken & Rivieren: Hoe goed functioneren nevengeulen en strangen als kraamkamer?

STOWA en RIONED delen uitkomsten van projecten rond wateroverlast. Aan bod komt oa integrale risico-analyse, en gebruik van big data voor schattingen van wateroverlast. We kijken ook waar kennisleemten liggen, en hoe lopende onderzoeken doorontwikkeld kunnen worden. Kennisdag op donderdag 13 oktober 2022 in Amersfoort.

Details: STOWA & RIONED | Kennisdag 'Last van wateroverlast'

KAN Café met Eric-Jan Pleyster, landschapsarchitect bij LOLA Landscapes. Met goed doordachte ideeën werkt hij aan ruimtelijke transities in bestaande cultuurlandschappen, om deze te optimaliseren tot mooie, gezonde en duurzame plekken. Coen van Rooyen, directeur van WoningbouwersNL, gaat met hem in gesprek. Online KAN Café op donderdag 13 oktober 2022 van 13:00-14:00 uur.

Details: Online KAN Café

De film 'Nederland Onder Water' toont de wereld onder water, het dagelijkse leven van haar bewoners, en laat zien hoe alles met elkaar verbonden is. De film wordt vertoond op donderdag 20 oktober 2022 in het OBA-Theater Amsterdam, als onderdeel van het programma 'De paling is ook een Amsterdammer'. Arthur de Bruin, visonderzoeker en maker van deze film, is aanwezig en geeft een toelichting.

Details: Ambassade van de Noordzee

Climate Adaptation Worldwide | Webinar-series by Platform WOW, KNW and other organisations - in the period April to December 2022 - to share knowledge and experiences with collegues in other countries. Webinar #4: Climate Adaptation & Ecohydrology, on Friday 21 October 2022.

Details: Platform WOW | Climate Adaptation & Ecohydrology

Live bijeenkomst om bij te praten over lopende projecten rond nieuwe sanitatie, en te reflecteren op resultaten en acties, waaronder DEBIT-2030, de Factsheets Sanitatie Buitengebied en de cursus Nieuwe Sanitatie. Er worden 10-12 projecten worden onder de loep genomen, op dinsdag 1 november 2022 van 12:00-17:00 in Ede.

Details: STOWA | Platform Nieuwe Sanitatie

KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie deelt kennis en ervaring rond (technologie)ontwikkelingen voor waterbehandeling, in de waterketen en op het gebied van energie en duurzaamheid. In voorbereiding voor het najaar: een bijeenkomst over 'Meten en Rekenen aan Duurzaamheid in de Watersector' op woensdag 2 november 2022 in Amsterdam.

Details: KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie

Cursus verzorgd door Wateropleidingen: Extreme neerslag en overstromingen enerzijds, en hitte en droogte anderzijds, stellen nieuwe eisen aan de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Wat zijn eigenlijk de regels? Welke oplossingen dragen echt bij aan een betere waterhuishouding? En wanneer is het waterbeheer klimaatbestendig? In de cursus Stedelijk Water staan deze vragen centraal, met de laatste beleidsontwikkelingen en andere facetten die van belang zijn bij de inrichting van water en ruimte, en inzicht in de werking van watersystemen. Aan de hand van tal van praktische voorbeelden wordt uitgelegd hoe via nieuw omgevingsmanagement stedelijke watersystemen duurzaam kunnen worden ingericht. Wateropleidingen cursus met 3 bijeenkomsten, van 2 - 16 november 2022 in Utrecht.

Details: Wateropleidingen | Stedelijk Water

logo

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Nieuws van KNW

 • AIWW webinar: Aquathermie en Europese energievoorziening

  AIWW webinar Aquathermie - Welke bijdrage kan Aquathermie leveren aan de Europese energievoorziening via warmte- en koude-levering aan gebouwen? En wat kan de rol zijn van de diverse stakeholders, of wellicht een EU-kennisnetwerk? AIWW Webinar op donderdag 3 november 2022 van 13:30-15:00 uur.

 • Meten en Rekenen aan Duurzaamheid

  Themagroep Circulaire Watertechnologie organiseert activiteiten rond technologieontwikkeling voor waterbehandeling, waarbij ook thema's als energie en duurzaamheid aan bod komen; met kennisuitwisseling tussen technologen, maar ook beleidsmakers en bestuurders. Volgende bijeenkomst: Meten en Rekenen aan Duurzaamheid, op 2 november in

  ...
 • Koppelkansen Klimaatadaptatie & Energietransitie

  KNW Najaarscongres 2022 - Hoe kun je als waterprofessional bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven als klimaatadapatie en energietransitie, en waar zie jij kansen voor verbinding? Kom ook, laat je inspireren en deel jouw ervaringen op vrijdag 25 november 2022 in Rotterdam (met najaars-actie voor nieuwe leden).

 • Climate adaptation & Reducing risks by use of data

  Klimaatadaptatie wereldwijd | In Webinar #3 keken we naar gebruik van Data om risico's te verkleinen, met voorbeelden uit Nederland en Australië. Terugblik met video-opname en presentaties staat nu online. Webinar #4 zal zijn op 21 okt: Water, Landschap & Ecohydrologie voor klimaatbestendig waterbeheer en inrichting van het

  ...

Meer nieuws van KNW

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!