secundair logo knw 1

  • Colors: Orange Color

CoP Beheer & Onderhoud organiseert een Webinar Maand, met vier korte webinars over actuele thema's: Bevers en onderhoud (3 okt), Klimaat en droogte (10 okt), Landbouw en waterschappen (17 okt) en Handelingskader exoten (24 okt). De webinars zijn in oktober, elke dinsdag van 9:00-10:30 uur.

Details: CoP Beheer & Onderhoud | Webinar Maand, oktober 2023

Dag van de Omgevingswet 2023 biedt een programma over volle breedte van de wet, met een focus op de inwerkingtreding per 1 januari 2024 en veel praktische tips. Ontmoet deze dag collega's en experts, deel ervaringen over de implementatie én inzichten over de laatste ontwikkelingen. Het congres wordt gehouden op donderdag 5 oktober 2023 van 9:00-17:00 uur in Utrecht.

Details: VVM | Dag van de Omgevingswet 2023

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een gereedschapskist met data, tools en software waarmee elke organisatie hydrologische modellen kan maken. De afgelopen jaren hebben waterschappen, provincies, waterleidingbedrijven en I&W/RWS gewerkt aan de totstandkoming. Tijdens de feestelijke oplevering van het instrument wordt tevens een samenwerkingsovereenkomst getekend door de NHI-partners, voor beheer, onderhoud en verdere doorontwikkeling. Feestelijke bijeenkomst op donderdag 5 oktober 2023 van 9:00-17:00 uur in Arnhem.

Details: STOWA | Feestelijke oplevering Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

Netwerk Samen Blauwgroen organiseert een workshop om effectiever gebruik van GIS te stimuleren. Centraal staat kennismaking met de mogelijkheden van GIS, en praktische vragen als 'welke tools zijn beschikbaar?' en 'waar kan ik publieke data vinden?' Ook worden wensen voor vervolg workshops geïnventariseerd. Workshop op donderdag 5 oktober 2023 van 12:30-16:30 uur in omgeving Heerhugowaard.

Details: Samen Blauwgroen | Workshop 'Nooit meer gissen naar GIS'

Wetsus Congress 2023 voor de water technologie sector heeft als thema 'Environmental resilience to novel entities'. Met de viering van 20 jaar Wetsus krijgt het programma een speciale invulling met oa keynote sprekers en deelsessies over actuele ontwikkelingen, een beursvloer en de uitreiking van de Marcel Mulder Award. Wetsus Congress 2023 wordt gehouden op maandag 9 oktober (focus: internationale context en duurzame innovatie) en dinsdag 10 oktober (focus: wetenschap) van 10:00-17:00 uur in Leeuwarden.

Details: Wetsus Congress 2023

Hoe verbinden we waterkwaliteit, ecologie en hydrologie om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn (GWR) te halen? Themadag georganiseerd door I&W, STOWA en NHV om verbinding te leggen tussen experts uit verschillende vakgebieden. Met plenair ochtendprogramma en interactieve middagsessies, op dinsdag 10 oktober 2023 van 9:30-17:00 uur in Utrecht.

Details: STOWA | Hoe verbinden we waterkwaliteit, ecologie en hydrologie voor KRW en GWR?

NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad organiseert regionale kennismiddagen, speciaal voor professionals klimaatadaptatie en water, om ervaringen te delen met de kennisproducten en tools die vanuit deze onderzoekslijn zijn ontwikkeld. Deze tweede kennismiddag is voor de regio Noord-Nederland, met excursie naar een Klimaatproeftuin, op dinsdag 10 oktober 2023 van 10:00-17:00 uur in Groningen

Details: STOWA | Klimaatbestendige stad - Kennisdag voor Noord-Nederland

Pollutec Lyon 2023 - acceleration the ecological transition - de internationale vakbeurs voor milieutechnologie, duurzaamheid en ecologische transitie. KNW-leden kunnen deelnemen met korting en een VIP-badge, voor gratis toegang tot oa lezingen en themaroutes rond Waterbehandeling en 'Sea & Coast' oplossingen. Vakbeurs van 10-13 oktober 2023 in Lyon (Frankrijk).

Details: KNW - Pollutec Lyon 2023

Netwerkevent Afvalwaterprognoses - Het klimaat verandert en onze bestaande infrastructuur staat onder druk. Dit vraagt om serieuze investeringen en actie. Event voor bestuurders en inhoudelijk deskundigen, om inzichten te delen over wat nodig is voor een leefbare stad en een toekomstbestendige waterketen. Ook projecten van CoP Afvalwaterprognoses komen uitgebreid aan bod, met resultaten en verwachtingen tav de nieuwe prognosepraktijk. Netwerkevent door CoP Afvalwaterprognoses ism STOWA en Samenwerken aan Water in Midden- en West-Brabant (SWWB), op woensdag 11 oktober 2023 van 9:30-17:00 uur in Geertruidenberg.

Details: STOWA | Netwerkevent CoP Afvalwaterprognoses

 

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) onderzoekt 15 technologieën voor de verwijdering van organische microverontreinigingen (micro’s) uit rwzi-afvalwater. Doel is om de toepassing in de praktijk op demo-schaal te versnellen. Daarbij wordt oa gekeken naar effectiviteit, toepasbaarheid, kosten en CO2 footprint. In deze webinarreeks worden de uitkomsten gedeeld, met in IPMV webinar #2: slimme combinaties met ozon. Wat zijn de voor- en nadelen? Webinar op woensdag 11 oktober 2023 van 14:00-16:30 uur.

Details: STOWA | IPMV webinar #2: Combinaties met Ozon

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid