Colors: Orange Color

KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie organiseert een symposium 'Terug naar de bron'. Betere kwaliteit effluent - belangrijk voor hergebruik en het milieu - begint bij betere kwaliteit influent. Want wat er niet in zit, hoeft er niet uit. De nadruk zal liggen op problematische nieuwe stoffen. Symposium op donderdag 16 maart 2023 - save the date!

Details: KNW TG Circulaire Watertechnologie: Terug naar de bron - schoner influent voor betere kwaliteit effluent

Themamiddag voor vakspecialisten - Gezuiverd effluent van rwzi’s wordt steeds vaker opgewaardeerd tot industrie- of proceswater. Tijdens deze themamiddag horen we over verschillende praktijkvoorbeelden, en de invloed op operators. Kennis in Praktijk, met excursie en uitwisseling van ervaringen, op donderdag 16 maart 2023 van 12:30-16:00 uur in Emmen.

Details: Kennis in Praktijk | Themamiddag 'Opwaarderen effluent, in Emmen'

Waterinfodag 2023, de jaarlijkse netwerkdag over informatievoorziening in de watersector, georganiseerd door o.a. Het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat, STOWA en vertegenwoordigers van bedrijven en kennisorganisaties. Ook dit jaar is er een beurs met veel exposanten en een uitgebreid plenair inhoudelijk programma. Waterinfodag 2023 op donderdag 16 maart in Den Bosch.

Details: Waterinfodag 2023

STOWA Symposium over de effluentkwaliteit die in de toekomst nodig, dan wel gewenst is. We bespreken de stand van zaken van de EU Kaderrichtlijn Water (KRW), maar ook de Concept Richtlijn Stedelijk afvalwater, waardoor de eisen voor de lozingen vanuit rwzi’s naar verwachting behoorlijk strenger worden. Ook is er aandacht voor het afleiden van de gewenste effluentkwaliteit, wat te doen met de moeilijk afbreekbare fracties, en mogelijke technologische oplossingen. Het programma wordt nog nader ingevuld. STOWA Symposium op vrijdag 17 maart 2023 van 9:30-17:00 uur in Wageningen.

Details: STOWA | Symposium "Effluentkwaliteit van de toekomst'

AQUA Nederland Vakbeurs 2023 heeft als thema 'De toekomst van watermanagement' met speciale programma's voor afvalwater, drinkwater, proceswater, en stedelijk water & rioolbeheer. AQUA NL op 21, 22 & 23 maart 2023 van 10:00-18:00 uur in de Evenementenhal Gorinchem.

Details: AQUA Nederland Vakbeurs 2023

Een 'Blue School' is een school die zich inzet voor bewustwording van jongeren van het belang van de zee voor duurzame voedselvoorziening, ecologie en economie. Het Blue Schools congres wordt georganiseerd voor docenten, beleidsadviseurs en bestuurders, en biedt een programma met lezingen van inspirerende sprekers, workshops en trainingen van internationale sprekers en demonstraties van betrokken Blue Schools. Congres op woensdag 22 maart 2023 in Fort Kijkduin.

Details: Watereducatie | Blue Schools Congres

VN Waterconferentie 2023 wordt gehouden in New York, en is ook online te volgen. Nederland en Tadzjikistan zijn de organisatoren. Centraal staat de voortgang en uitvoering van VN Water Decade, de 'UN Decade for Action on Water and Sanitation (2018-2028)' met 'Uniting the world for water' als rode draad. VN Waterconferentie 2023, van woensdag 22 tot en met vrijdag 24 maart in New York en online.

Details: UN 2023 Water Conference

RIONEDdag 2023 heeft als centraal thema 'De wijk in!' Als sector stedelijk waterbeheer staan we voor veel uitdagingen, zoals de grote vervangings- en nieuwbouwopgaven, de energietransitie en aanpassingen die nodig zijn vanwege droogte en overtollig water. Vraagstukken met gigantische impact, die vragen om visie, lokale kennis en handelen op wijkniveau. Tijdens de RIONEDdag bespreken we nieuwe perspectieven, gaan we in gesprek met koplopers in ons vakgebied en delen we voorbeeldcases. RIONEDdag 2023 is op donderdag 6 april 2023 in Utrecht.

Details: RIONEDdag 2023: De wijk in!

Het Nationaal Dakenplan (NDP) organiseert de eerste Partnerdag van 2023 in samenwerking met Solarfields. Partnerdagen zijn dé plek waar NDP partners elkaar ontmoeten, hun collectieve kennis benutten en bijpraten over projecten. Informatie over programma en locatie volgt, noteer alvast de datum: donderdag 30 maart 2023 van 14:00-17:00 uur.

Details: Nationaal Dakenplan - Partnerdag

 

KNW Voorjaarscongres 2023 wordt gehouden op vrijdag 21 april in Amersfoort. Het programma is in voorbereiding, maar het thema is al bekend: Denkers & Doeners. Save the date; meer informatie volgt binnenkort via de nieuwsbrief.

Details: KNW Voorjaarscongres en Najaarscongres

logo

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Nieuws van KNW

 • KNW Voorjaarscongres & Najaarscongres 2023

  KNW organiseert ook dit jaar een Voorjaars-  en Najaarscongres, met actuele thema's, inspirerende sprekers, interactieve workshops om kennis en ervaring te delen, en natuurlijk volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In voorbereiding: KNW Voorjaarscongres 'Denkers en Doeners' op 21 april 2023, en KNW Najaarscongres 'Water en

  ...
 • Jong KNW Nieuwjaarsborrel 2023

  Jong KNW organiseerde een Nieuwjaarsborrel 2023 in Utrecht, en daar waren veel andere waternetwerken bij aangehaakt. Het was een gezellige, drukbezochte netwerkborrel. We hebben getoost op het nieuwe jaar en weer uitgebreid met velen bijgepraat!

 • KNW voor bedrijven en organisaties

  KNW biedt waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform met volop mogelijkheden voor kennisdelen, inspiratie en ontmoeting - zoals tijdens de jaarlijkse Voorjaars- en Najaarscongressen. Wist u dat KNW een speciaal lidmaatschap heeft voor bedrijven en organisaties? U leest er alles over op de vernieuwde bedrijven

  ...
 • Kennis in Praktijk: Opwaarderen effluent

  Themamiddag voor vakspecialisten - Gezuiverd effluent van rwzi’s wordt steeds vaker opgewaardeerd tot industrie- of proceswater. Tijdens deze themamiddag horen we over verschillende praktijkvoorbeelden en technologische uitdagingen, en delen we ervaringen. Kennis in Praktijk, met bezoek aan de Ultrapuur Waterfabriek, op donderdag 16

  ...

Meer nieuws van KNW

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!