secundair logo knw 1

  • Colors: Orange Color

Symposium door STOWA en ILOW - Wil je uit de eerste hand horen hoe de Sleutelfactor Toxiciteit toegepast kan worden? Bij een aantal waterschappen en bijbehorende laboratoria wordt de denk- en werkwijze van effectmonitoring in oppervlaktewater en effluent, naast de conventionele waterkwaliteitsmonitoring, al geïmplementeerd. Voor veel anderen is deze werkwijze nog onbekend. We bespreken strategische ontwikkelingen, maar vooral ook praktische informatie over de uitvoering van effectgerichte monitoring. Het gaat om het hele proces: de onderzoeksstrategie, bemonstering, voorbewerking van de monsters in het laboratorium, de analyses en het interpreteren van de resultaten. Symposium voor waterbeheerders, laboratoriummedewerkers en adviseurs, op donderdag 12 oktober 2023 van 9:30-16:30 uur in Utrecht.

Details: STOWA | Symposium: Toepassen van Sleutelfactor 'Toxiciteit' in oppervlaktewater- en effluentmonitoring

Themadag voor leidinggevenden in het operationeel beheer in afvalwater en drinkwater - Ook in de waterketen hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt. Hoe kunnen we nieuwe medewerkers binden en boeien? Themadag over oa goede begeleiding, opleiding én hoe je dat aanpakt, door Kennis in Praktijk ism VVZB en Wateropleidingen, op donderdag 12 oktober 2023 van 10:00-16:00 uur in Nieuwegein.

Details: Kennis in Praktijk | Leidinggevendendag Operationeel beheer in afvalwater en drinkwater

Symposium door STOWA en het project AquaConnect, over de eerste onderzoeksresultaten en de relevantie hiervan voor de waterschappen. Centraal in dit onderzoek: de transitie in het Nederlandse watermanagement van 'zo snel mogelijk overtollig water afvoeren' naar 'overtollig water vasthouden en alternatieve waterbronnen gebruiken' om de druk op het grondwater in droge periodes te verlagen. Tijdens het symposium oa duo-presentaties door onderzoekers en waterschappers/eindgebruikers over het onderzoek en de praktijk. Ook kunt u deelnemen aan verdiepende discussies tijdens postersessies, waarbij richting kan worden gegeven aan verdere toepassingen voor de waterschappen. Symposium 'De impact van AquaConnect voor de waterschappen' op donderdag 12 oktober 2023 van 11:00-17:00 uur in Ede.

Details: STOWA | Symposium 'Impact van AquaConnect voor de waterschappen'

 

NDP Seminar voor beleidsmakers en bestuurders, over nut- en noodzaak van multifunctionele daken. We staan voor complexe transities - natuurherstelwet, het uitrollen van de energietransitie, woningen bouwen, de wateropgave - Hoe kunnen we slim en integraal combineren? Welk beleid is nodig, en hoe maken we de stap van Lokaal naar Nationaal? NDP Seminar met best practices en praktische handvatten, op donderdag 12 oktober 2023 van 16:00-17:30 uur in Den Haag.

Details: NDP Dakenplan | Seminar 'Landelijk beleid voor multifunctionele daken' voor bestuurders

Tijdens de Week van Ons Water worden verspreid over het land veel publieksactiviteiten georganiseerd. Van rondleidingen en kijkjes achter de schermen op locaties die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn, tot wandel-, vaar- of fietstochten en spannende excursies. Najaarseditie 2023 is van 14 t/m 29 oktober.

Details: Week van Ons Water

Wetskills organiseert regelmatig out-of-the-box Water Challenges voor internationale teams van studenten en young professionals, met cases uit een groot netwerk van partner organisaties. Ook een keer meedoen? Of heeft jouw organisatie een interessante case? Zie de Wetskills agenda, met oa Wetskills-Egypt 2023 van 21 oktober tot 1 november.

Details: Wetskills-Egypt 2023

Bijeenkomst voor stedelijk-waterprofessionals, over de impact van het afkoppelen van afstromend stedelijk hemelwater op de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Onder het mom van klimaatadaptatie wordt afstromend hemelwater op steeds grotere schaal afgekoppeld en geloosd of geïnfiltreerd. Wat zijn de nieuwste inzichten over de impact op de waterkwaliteit? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Creëren we zo geen nieuwe problemen? En welke lessen kunnen we leren van onze buurlanden? Bijeenkomst door STOWA en TU Delft, met oa uitkomsten van het Europese onderzoeksproject STOP-UP, op donderdag 26 oktober 2023 van 9:00-12:30 uur in Delft.

Details: STOWA | Bijeenkomst 'Na regen komt zonneschijn... Maar blijft vervuiling achter?

Coalitie Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid (DIG) in de watersector organiseert een filmavond met 'Hidden Figures', de inspirerende film over drie Afro-Amerikaanse wetenschapsters die rond 1960 werkten bij de NASA. 'Een gezellige avond vol inspiratie, open dialoog en samen genieten van een goede film.' - donderdagavond 26 oktober 2023 van 18:00-22:00 uur in Den Haag.

Details: Coalitie DIG: Filmavond 'Hidden Figures'

Wetskills organiseert regelmatig out-of-the-box Water Challenges voor internationale teams van studenten en young professionals, met cases uit een groot netwerk van partner organisaties. Ook een keer meedoen? Of heeft jouw organisatie een interessante case? Zie de Wetskills agenda, met oa Wetskills-NL (AIWW) in Amsterdam van 28 oktober - 9 november 2023.

Details: Wetskills-The Netherlands 2023 (28 Okt - 9 Nov)

Bijeenkomst door STOWA voor beleidsmedewerkers op het gebied van energie, hydrologie en peilbeheer. Slim malen helpt de energiekosten verlagen en biedt voordelen via flexibel peilbeheer. We gaan in gesprek over wat slim malen precies inhoudt, en waterbeheerders delen praktijkverhalen over de uiteenlopende mogelijkheden voor aansturing van gemalen, van meest eenvoudig tot zeer complex. Je hoort van andere waterbeheerders hoe het werkt in de praktijk en welke stappen zij hebben doorlopen om dit te implementeren binnen hun organisatie. STOWA bijeenkomst op dinsdag 31 oktober van 12:00-17:00 uur in Utrecht.

Details: STOWA | Kennismiddag 'Slim malen in de praktijk'

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid