secundair logo knw 1

Koelwater in koeltoren

Om de belangen van de koelwaterindustrie te borgen, werd in 2018 de Expertgroep Koelwater in het leven geroepen. Directe aanleiding was de te verwachten herziening van de Europese regelgeving. Volgens Antoine van Hoorn, voorzitter van deze expertgroep, was dit hard nodig om een tegengeluid te laten horen. “Er staat veel te gebeuren op het gebied van wet- & regelgeving, zowel op nationaal als op Europees niveau.”


Deze content is een productie van Water Alliance


Antoine van Hoorn 200 Antoine van HoornSinds het samengaan van Water Alliance en ENVAQUA per 1 januari van dit jaar zijn de expertgroepen van ENVAQUA actief onder de vlag van Water Alliance. De Expertgroep Koelwater bestaat inmiddels uit vertegenwoordigers van 25 bedrijven uit de sector. Een keer in de zes weken komen ze bij elkaar. Er worden praktijkcasussen besproken, kennis uitgewisseld én standpunten geformuleerd op het gebied van wetgeving, zoals voor de BREF, dé Europese richtlijn voor koelwatergebruik.

“In 2001 is de BREF opgesteld”, weet Van Hoorn. “Aanvankelijk zou de BREF iedere acht jaar geüpdatet worden aan de stand van de techniek. Helaas is dat nooit gebeurd en is de richtlijn verouderd. In 2017 begonnen we periodiek vragen te stellen aan de EU, want deze regeling is enorm belangrijk voor de industrie. Maar steeds volgde een antwoord met uitstel.”

Door allerlei redenen bleef een herziening uit. Om het proces te versnellen, nam de groep zelf initiatief. “We zijn begonnen in werkgroepen voorstellen te formuleren voor aanpassingen. Veel van onze input werd overgenomen - zo’n 90 procent.” Medio 2022 berichtte de EU dat de herziening opnieuw niet doorging en waarschijnlijk pas in 2024 aan de orde is. “Dat was teleurstellend na al ons werk. Desalniettemin blijven we agenderen.”

'Het is onrealistisch om chemicaliën in onze sector totaal te verbieden'

En dan is er nog de regelgeving omtrent het chemicaliëngebruik in koelwatersystemen in Nederland. In 2021 schreef Rijkswaterstaat een nota. De belangrijkste boodschap? Chemicaliën mogen niet meer gebruikt worden in koelwatersystemen. “Dat kan helemaal niet. Om corrosie tegen te gaan, kalkaanslag en biologische vervuiling te voorkomen, zijn er chemicaliën nodig. Het is onrealistisch om chemicaliën in onze sector totaal te verbieden.”

Van Hoorn schreef, samen met een aantal leden van de expertgroep, een vlammend betoog met 100 vragen. Zonder veel resultaat. “Rijkswaterstaat blijft bij zijn standpunt. Ondanks een tweede nota, die onlangs is uitgekomen. Bedrijven die nu nieuwe koeltorens willen bouwen, mogen geen chemicaliën meer toepassen. Dat levert problemen op. Er zijn nog heel weinig goede oplossingen om te werken zonder chemicaliën.”

Daarom mikt de Expertgroep op een chemicaliënarme koelwaterbehandeling in plaats van chemicaliënvrij. Mogelijkheden om met aanzienlijk minder hoeveelheden minder chemicaliën te werken is in veel gevallen wel mogelijk. “Dat zou al een hele stap vooruit zijn”, besluit Van Hoorn. 


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de WaterCampus in Leeuwarden

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.