Het project Zero Brine is in het Rotterdamse Botlekgebied begonnen aan een tweede proef. Deze is gericht op de behandeling van het omgekeerde osmoseconcentraat met nieuwe en bestaande technieken. Het concentraat is afkomstig van de demiwaterfabriek Botlek van Evides Industriewater (DWP).

Zero Brine is een Europees onderzoeksproject dat moet leiden tot het sluiten van de water- en mineralenkringloop in de industrie. Het initiatief telt in totaal 4 pilotprojecten. Naast de test in Botlek worden in Spanje, Turkije en Polen proeven gedaan. Doel is om de afvoer van brijn te reduceren tot nul.

In de Botlek staat al een proefinstallatie van Zero Brine op de locatie Plant One Rotterdam. Hierin werd sinds maart vorig jaar regeneratiewater afkomstig van de demiwaterfabriek van Evides behandeld. Daarbij werd de zoute stroom gezuiverd door twee nanofiltratie-installaties van Lenntech Waterbehandeling. Het schone water (permeaat) ging vervolgens door een verdamper, die gebruik maakte van industriële restwarmte.

Uit de nanofiltratie-units kwam ook een concentraat vrij dat magnesium en calciumionen bevatte. Een membraankristallisatiereactor zette deze om in magnesiumhydroxide en calciumhydroxide in vaste vorm, die eventueel geschikt zijn voor levering aan de chemische en voedingsmiddelenindustrie.

De eerste fase van de proef is afgerond. In de nu gestarte tweede proef wordt het omgekeerde osmoseconcentraat (RO) van DWP behandeld met een combinatie van nieuwe en bestaande technologieën om sulfaatzouten, natriumbicarbonaat, regenererende oplossing (NaCl-rijke stroom) en schoon water te winnen voor hergebruik.

De technologieën worden geleverd door leden van het projectconsortium, waaronder het Britse waterbehandelingsbedrijf Arvia (verwijdering Totaal Organische Koolstof), Lenntech (nanofiltratie en RO), TU Delft (Eutectic Freeze Crystallizer) en de Nationale Technische Universiteit van Athene (verdamper).

 

Update 02 september:
In het artikel stond dat de proeven werden gehouden in de installatie Plant One. Dat is niet correct, de installatie staat op de locatie met de naam Plant One Rotterdam. Ook is aangepast dat het twee proeven betreft, waarvan de eerste is afgerond. De tweede proef wordt in dezelfde testinstallatie gehouden, die wel op onderdelen is aangepast.