De Nederlandse watertechnologiesector heeft beperkt last gehad van de coronapandemie. De sector heeft weinig verlies van werk gehad. De totale investeringen zijn de afgelopen 12 maanden gemiddeld met 29 procent afgenomen. De investeringen in Research en Development (R&D) daalden met 20 procent. Er waren betrekkelijk weinig bedrijven met financiële problemen.

Dit blijkt uit de trendanalyse die is opgesteld door netwerkorganisatie Water Alliance, Netherlands Water Partnership (NWP) en ENVAQUA, brancheorganisatie van water- en milieutechnologiebedrijven. De analyse is gebaseerd op peilingen die frequent zijn gehouden tussen april 2020 en januari 2021. Dat gebeurde op verzoek van Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie.

De aanvragen voor overheidssteun daalden na de eerste coronapiek in mei 2020 sterk, aldus de organisaties. “Gaf in mei 2020 nog 57 procent van de respondenten aan financiële steun te hebben aangevraagd; in december was dat al gedaald naar 8 procent.”

Derving van werk
De watertechnologie sector heeft weinig derving van werk gezien, aldus de analyse. In het begin van de pandemie (mei 2020) verwachtte nog 60 procent van de respondenten voldoende werk te hebben voor zichzelf en de medewerkers, aan het eind van het coronajaar (december) is dat percentage gestegen naar 93 procent. Soortgelijke positieve trends lieten zich zien als het ging om verlies van werk en annulering van opdrachten. In de beginmaanden van de crisis waren de bedrijven negatiever dan driekwart jaar later.

Het aantal bedrijven dat gebruik maakte van de NOW en TOZO-regelingen daalde sterk; in mei 2020 gaf nog 57 procent aan een regeling te hebben aangevraagd, in december was dat gedaald naar minder dan 8 procent, waarbij de sterkste daling plaatsvond tussen oktober en december. In januari van dit jaar was er daarentegen een stijging te zien naar 9 procent. 

Financiële problemen
Het aantal bedrijven dat financiële problemen had of verwachtte daalde. In mei 2020 voorzag 30 procent binnen twee maanden in financiële problemen te komen, in januari van dit jaar was dat nog 5 procent. Ook zijn er betrekkelijk weinig bedrijven die door de coronacrisis te maken kregen met veel omzetverlies. Het aantal bedrijven dat tussen de 10 en 40 procent en tussen de 40 en 100 procent omzet verlies verwachtte, laten beide vanaf mei een dalende trend zien. Het aantal bedrijven dat geen omzetverlies heeft, is gestegen tot 40 procent in januari van dit jaar.

Ook dit jaar wordt regelmatig een peiling gehouden onder watertechnologiebedrijven in Nederland. Tot dusverre waren de respondenten actief in drinkwater, afvalwater, proceswater en/of een andere sector en varieerden in grootte van 2 tot 49 medewerkers tot bedrijven met meer dan 250 medewerkers.


IMPACT CORONACRISIS OP WATERTECHSECTOR IN 3 GRAFIEKEN

Trendanalyse gif Klik op de afbeelding voor een vergroting

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!