0
0
0
s2smodern

Wavin en het Britse bedrijf StormHarvester hebben een systeem geïntroduceerd om regenwater zowel op te vangen, te infiltreren als te gebruiken. Dit systeem, Wavin StormHarvester genaamd, kan helpen om overstromingen in steden te voorkomen. Het reageert op weersvoorspellingen.

Wavin is producent van kunststof leidingsystemen en StormHarvester maakt afwateringscontrolesystemen. Het fysieke gedeelte van het systeem dat de bedrijven op de markt brengen, is in principe gelijk aan bestaande constructies. De componenten omvatten leidingen om regenwater af te voeren, buffertanks en onderdelen die de infiltratie van water in de bodem mogelijk maken.

Een nieuwe component is de software. Deze maakt het mogelijk om op basis van weersvoorspellingen de hoeveelheid water in de tanks te regelen. Wordt er neerslag voorspeld, dan worden de tanks geheel of gedeeltelijk geleegd, al naar gelang de hoeveelheid neerslag die wordt verwacht. Het systeem analyseert iedere vijf minuten de weersvoorspelling. Gedurende de testperiode zijn de voorspellingen over het wateraanbod steeds correct gebleken.

Het voordeel van dit systeem is dat de tanks het grootste deel van de tijd geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met water en er dus bijna altijd grijs water beschikbaar is voor bijvoorbeeld toiletspoeling of irrigatie van tuinen en plantsoenen.

Dit is het grote verschil met de bestaande systemen, aldus de producenten. Die zijn ofwel het overgrote deel van de tijd leeg in afwachting van regen, ofwel bijna altijd vol voor het gebruik van water, waardoor ze nauwelijks regenwater kunnen opvangen. Met de StormHarvester kunnen het aanbod van hemelwater en de vraag ernaar veel beter op elkaar afgestemd worden, waardoor per saldo veel meer water kan worden gebruikt.