Dit jaar wordt bepaald of NEN-EN-ISO 11731 ‘Telling van Legionella’ moet worden herzien. Belanghebbenden in Nederland kunnen tot 16 juni 2022 hun inbreng aanleveren bij het centrum voor normalisatie NEN, dat in Nederland de feedback op de regeling verzameld.

De Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater verwijst voor de analyse van Legionella naar NEN-EN-ISO 11731 ‘Telling van Legionella’. Deze regeling trad 1 januari 2019 in werking en specificeert kweekmethoden voor de isolatie van Legionella en de schatting van hun aantallen in watermonsters. Deze methoden zijn van toepassing op alle soorten watermonsters, waaronder drinkwater, industrieel water, afval-, koel- en natuurlijk water. De beschreven methoden kunnen ook gebruikt worden voor watergerelateerde matrices, bijvoorbeeld biofilms en sediment.

Voor het analyseren van micro-organismen zijn referentiemethoden onmisbaar. Deze methoden zijn vastgelegd in internationale normen die in Nederland zijn overgenomen als NEN-EN-ISO-normen. Op basis van een periodieke evaluatie wordt getoetst of internationale normen zoals ISO 11731 nog aansluiten bij de huidige technologische ontwikkelingen en goed toepasbaar zijn in de praktijk. NEN-EN-ISO 11731 is nu aan de beurt. 

Om betrokken te zijn bij de volgende stappen van een eventuele herziening van deze norm, is het mogelijk lid te worden van de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’. Deze commissie fungeert als een breed platform waarin vertegenwoordigers uit de private sector, wetenschap en overheid elkaar ontmoeten en afspraken maken over normen. De normcommissie verzorgt alle inbreng vanuit Nederland in de internationale commissie, ISO/TC 147/SC 4 ‘Water quality – Microbiological methods’, en zal dat ook gaan doen voor het toekomstige herzieningstraject.

 

MEER INFORMATIE
Periodieke evaluatie NEN-EN-ISO 11731
H2O-vakartikel: Nut en noodzaak van de tussentijdse inspectie van legionella-kweekplaten tijdens de incubatieperiode

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!