0
0
0
s2sdefault

Micro-organismen in biologische waterzuiveringsinstallaties kunnen gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. In de Verenigde Staten draait bij een bierbrouwerij de eerste awzi die tevens stroom opwekt. De technologie is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf MICROrganic. Het bedrijf omschrijft de installatie als een 'microbial fuel cell' ofwel MCF. De merknaam is VIVA.

Brent Solina 180 aBrent Solina"De principes waarop VIVA is gebaseerd zijn wetenschappelijk al lang uitgekristalliseerd", vertelt Brent Solina, cto van MICROrganic op de Aquatech. "Het probleem was altijd om een materiaal te ontwikkelen waarvan de kathode gemaakt kan worden. Dat probleem hebben wij opgelost."

De MCF bestaat uit cellen, die gescheiden zijn in een anaeroob reservoir, waarin de anode is geplaatst en een aeroob reservoir met daarin de kathode. Op de anode zit een biofilm, waarin de bacteriën leven die afvalstoffen in het water verwerken en afbreken. Beide reservoirs zijn gevuld met afvalwater. Ze zijn gescheiden door een membraan, dat doorlaatbaar is voor positief geladen waterstofionen.

De ionen bewegen door het membraan van het reservoir met de anode naar het andere reservoir. Als gevolg hiervan ontstaat er een elektrische stroom, die via een draad van de anode naar de kathode loopt.

Met een MCF kan elektriciteit als bijproduct van het zuiveringsproces worden opgewekt, zonder dat daar een complex systeem voor nodig is. De stroom kan bijvoorbeeld worden gebruikt om pompen en andere componenten van de awzi te voeden.

 

MEER INFORMATIE