0
0
0
s2smodern

In de Antwerpse haven is Evides Industriewater gestart met de bouw van een nieuwe demiwaterinstallatie op het terrein van chemiebedrijf BASF. Met de installatie kan BASF het productiewater en de restwarmte die daarbij vrijkomen beter hergebruiken. Hiermee zet het bedrijf een belangrijke stap in de duurzaamheidsdoelstellingen die het nastreeft.

BASF Antwerpen is het grootste chemische productiecentrum van België. Het is actief in vele sectoren, waaronder de auto-industrie, de textiel-, voeding- en farmaceutische sector. Bij BASF is Evides Industriewater nu zo’n 10 jaar verantwoordelijk voor het proceswater en, voor een deel, het gedemineraliseerd water, ook wel ‘demiwater’ genoemd. 

Demiwater heeft een lage elektrische geleidbaarheid en bevat zeer lage concentraties opgeloste stoffen. Dit maakt het geschikt voor industrieel gebruik, zoals in de energiesector, de voedings- en de chemische industrie. Naast de lage geleiding, voorkomt het schade aan apparatuur door kalkaanslag of andere bestanddelen en kan het gebruikt worden om stoom te maken voor distillatieprocessen, zoals in de petrochemie.

Laag water- en energieverbruik
Evides Industriewater richt zich met innovatieve technologieën op proceswateroplossingen. Met de bouw van de demiwaterinstallatie bij BASF, gaat Evides zowel het proces voor het hergebruik van verschillende waterstromen uit de productie optimaliseren, als het gebruik van restwarmte uit condensaat. Volgens Evides levert dit niet alleen een laag water- en energieverbruik op, maar wordt tevens het gebruik van chemicaliën gereduceerd.

BASF heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Door duurzaam watermanagement toe te passen, wil het in 2025 energie- en klimaatneutraal zijn. Het volgt daarvoor de ‘European Water Stewardship’ standaard, die uitgaat van vier principes: het gebruik van een duurzame wateronttrekking, het verzekeren van een goede waterkwaliteit, het behoud van beschermde gebieden en het continu verbeteren van interne processen. 

Samen met de Universiteit van Gent, Hogeschool Zeeland en Evides Industriewater tuigde BASF het onderzoeksproject IMPROVED op. In dit project bereikten de deelnemers consensus over de demiwaterinstallatie, waarvan de bouw inmiddels is gestart. Momenteel is de aannemer bezig met het heien van de ruim 600 funderingspalen. Evides verwacht hier tot de kerst van dit jaar mee bezig te zijn. Daarna start de bouw van de hal en de demiwaterinstallatie. In het voorjaar van 2022 moet het eerste water gezuiverd worden.