Royal HaskoningDHV en Tauw maken beide kans om De Vernufteling 2021 te winnen. De adviesbureaus zijn genomineerd met de kleinschalige (package) Nereda-installatie (RHDHV) en het project van Tauw om lachgasemissies in rwzi’s te verminderen met machine learning. Ook de Antea Group is nog in de race met een nieuwe inspectiemethode om schade aan kunstwerken snel te detecteren.

Het doel van de Vernufteling, een prijs van Koninklijke NLingenieurs, is het werk van advies- en ingenieursbureaus erkenning en bekendheid te geven. Het meest innovatieve ingenieursproject wint. Een vakjury bepaalt welk project de winnaar wordt. 

Juryvoorzitter en directeur van Koninklijke NLingenieurs Jacolien Eijer zegt over de inzendingen dit jaar: “Waar vorig jaar tastbare toepassingen de boventoon voerden, hebben de meeste inzendingen nu een link met data-science zoals machine learning, en digital twins. Ook al viel het aantal inzendingen wat tegen ten opzichte van andere jaren, de kwaliteit van de projecten was hoog. Wij vonden het goed om te zien dat bij de ingenieursbureaus de focus bij de innovaties ligt op het klimaat en de vervangingsopgave.”

Dit jaar zijn drie projecten genomineerd. Naast Royal HaskoningDHV en Tauw is ook de Antea Group nog in de race voor de prijs met ‘Automatische schadebeeldherkenning’. Deze technologie brengt slijtage en schade aan bruggen en andere kunstwerken beter, sneller en goedkoper in beeld dan toe nu toe mogelijk was. Met hoge resolutiecamera’s bevestigd aan drones worden constructies in beeld gebracht, waarna met beelden een computermodel van de constructie (een digital twin) wordt gemaakt, waarna 'een goed getraind algoritme in dit model' de corrosievorming en eventuele schade opspoort.

De genomineerde kleinschalige (package) Nereda-installatie ontwikkelde Royal HaskoningDHV samen met Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) machinebouwer SBE. De compacte Nereda-Verdygo Package Installatie reinigt het afvalwater tot effluent van hoge kwaliteit waarmee bijvoorbeeld boeren in tijden van droogte hun gewassen kunnen beregenen. Nereda Package kan een stand-alone installatie zijn, maar ook als aanvulling dienen op bestaande installaties die op volle capaciteit draaien. De installaties maken weinig of geen gebruik van chemicaliën, door gebruik te maken van de Neredatechnologie.

Tauw past machine learning toe om de vorming van N2O (een zeer sterk broeikasgas) tegen te gaan tijdens de zuivering van rioolwater. Met de nieuwe techniek kan de optimale bediening van een zuiveringsinstallatie in een paar weken worden bepaald, nu vergt het proces op basis van trial-and-error veel meer tijd voordat duidelijk is aan welke knoppen in het zuiveringsproces moet worden gedraaid om de lachgasuitstoot zo laag mogelijk te krijgen.

Naast de drie genomineerde technologieën maken alle zeven inzendingen kans op de publieksprijs. Leden en niet-leden kunnen van 11 januari t/m 22 januari stemmen op www.devernufteling.nl. De Vernufteling wordt uitgereikt op 27 januari 2022 tijdens de nieuwjaarsreceptie van Koninklijke NLingenieurs.