secundair logo knw 1

Van de klimaatdoelen die de waterschappen zich hebben gesteld, komt energieneutraliteit in zicht, blijkt uit de toelichting op de Klimaatmonitor in H2O november. Het energieverbruik van de waterschappen daalde in een jaar tijd met 3,5 procent, terwijl het opwekken van duurzame energie uit bijvoorbeeld rioolwater aanzienlijk steeg. “Energie hebben we nu in de vingers”, zegt Hielke van der Spoel, senior beleidsadviseur waterketen bij Waterschap Rivierenland. Ergo: In 2025 zijn de waterschappen energieneutraal.

door Bert Westenbrink

H2O november 180 H2O novemberNext stop: klimaatneutraliteit. Niet in 2050, zoals de rest van Nederland (en Europa), maar in 2035. Over de haalbaarheid van het vorig jaar vastgestelde ambitieuze doel klinken in deze H2O twijfels (waterschappen moeten wel rolvast blijven), maar de afspraak levert in ieder geval op dat er versnellingsprogramma’s worden opgetuigd voor de emissiereductie van methaan en lachgas. En dat zet zoden aan de dijk. “Waterschappen kunnen met lachgasreductie echt meters maken richting klimaatneutraliteit”, zegt Ina Elema, beleidsadviseur energie van de Unie van Waterschappen.

Over de klimaatneutraliteit in 2035 zal dan nog niet het laatste woord zijn gezegd, maar afzwakken geeft geen pas. De scenario’s, of ze nu van het IPCC of het KNMI komen, kleuren de toekomst almaar roder, omdat de in Parijs afgesproken mondiale opwarming van de 1,5 graden Celsius in 2100 steeds verder uit het zicht raakt - het niveau van broeikasgassen in de atmosfeer neemt nog steeds toe, alle plechtige toezeggingen over terugdringen van de uitstoot ten spijt. Dit terwijl de komende jaren cruciaal zijn om het Parijsakkoord te halen.

De wetenschappelijke brandbrief is daarmee ook een oproep aan de waterschappen: verslappen is een verkeerd signaal

Het gebrek aan commitment wekt ergernis. Twaalf Nederlandse wetenschappers die meeschreven aan de recente IPCC-rapporten, uitten vorige maand in een open brief aan het kabinet hun frustratie over het klimaatbeleid, zoals u kunt lezen op H2O online. “De belangrijke boodschappen uit de IPCC-rapporten komen nog maar spaarzaam door bij publiek en overheid”, schrijven ze.

Ondanks ‘de toenemende urgentie’ zien de wetenschappers ‘een aarzelende houding ten aanzien van ingrijpende maatregelen’. “Ook al is Nederland klein en onze directe uitstoot daarmee ook, een snelle eliminatie van Nederlandse emissies is cruciaal voor wereldwijd draagvlak voor dit beleid.”

De wetenschappelijke brandbrief is daarmee ook een oproep aan de waterschappen: verslappen is een verkeerd signaal. De urgentie neemt toe, klimaatneutraliteit in 2035 is een must. Het doel dient tot voorbeeld van het Nederlandse bestuurlijke en maatschappelijke landschap. En daarbuiten.


Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.