secundair logo knw 1

Nu het stof van de verkiezingen is neergedaald, wordt ook in de bestuurskamers van de waterschappen gesleuteld aan nieuwe coalities. Het zal wennen zijn, want er is een new kid on the block die gelijk aan veel onderhandelingstafels het eerste woord heeft. Daarmee rust op de schouders van de bestuurlijke nieuweling BoerBurgerBeweging (BBB) meteen een zware last, want in het middenbestuur liggen belangrijke, langslepende thema’s te wachten op voortvarende aanpak.

door Bert Westenbrink

H2O april 2023 cover 200 H2O april De waterschappen hebben daarin een belangrijke rol te spelen. In deze H2O zegt Sander Mager (bestuurder van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen): “Jarenlang waren de waterschappen de faciliterende overheid die het allemaal wel technisch fiksten, maar nu is het moment gekomen om aan te geven waar de grenzen van het systeem liggen. (…) We moeten ons als waterschappen nadrukkelijker laten gelden als waterautoriteit.”

Even verderop in deze H2O zegt Stefan Kuks (stuurgroepvoorzitter Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie, hoogleraar bestuurskunde en watergraaf van Vechtstromen) over thema’s als bouwen en waterbeschikbaarheid: “Het waterschap kan zeggen: nee, tenzij. Voor je het weet wordt dat: ja, mits. En daarna gewoon: ja. Het waterschap is grensrechter en moet het spel heel goed spelen, anders zullen er door afwenteling verliezers zijn.”

In de achterliggende jaren is in menige beschouwing, analyse of boek gesteld dat de waterschapsbesturen te volgzaam zijn en aan kwaliteit en daadkracht moeten winnen. Tegelijk werd middels een wetswijziging het geborgde smaldeel in de besturen gekortwiekt, met als motivatie: het moet democratischer en politieker. In deze context maakt de BBB een overrompelende entree, geven, zoals u in deze H2O kunt lezen, de waterschapspartijen procentueel terrein prijs en ziet AWP voor water, klimaat en natuur zijn poging om voet aan wal te zetten in de provincies mislukken.

In deze veranderde bestuurlijke wereld moeten waterschappen zich in de komende vier voor water cruciale jaren (lees: grondwaterbeleid, waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid, waterslim bouwen) laten gelden als waterautoriteit die het spel goed speelt en grenzen stelt. Het is een forse opgave, om het zachtjes uit te drukken.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....