secundair logo knw 1

“Er moet een schep bovenop, we moeten versnellen en intensiveren”, schrijft deltacommissaris Peter Glas bij de presentatie van het Deltaprogramma voor 2021. Het is de eerste herijkte versie. Zo’n moment van bezinning is er elke zes jaar. Bijsturen op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen.

door Bert Westenbrink

Cover H2O Okt 2020 H2O oktober
En dat zijn er nogal wat: droogte, stikstof, PFAS, zeespiegelstijging, corona, cybercriminaliteit. Maar ook worden de Deltaprojecten steeds complexer, een recept voor vertraging.

Nederland zit al met al in zwaar weer. Kapitein Glas hijst nog niet de stormbal, maar roept wel op koers te houden.

Want hoe ontwrichtend de coronacrisis ook is, de ‘existentiële opgaven van het Deltaprogramma’ mogen niet stagneren, stelt de deltacommissaris, die zich zorgen maakt over de gevolgen van COVID-19 voor de Rijksbegroting. “Een veilige, klimaatbestendige delta is mijns inziens misschien wel de eerste basisvoorwaarde voor duurzaam herstel na de coronacrisis.”

Glas gaat nog een stapje verder: hij roept de politiek op voorstellen voor intensiveren van klimaatadaptatie en weerbaarder maken van de zoetwaarvoorziening op te nemen in het regeerakkoord van het volgende kabinet. De glazen bol van Glas zal geen zicht bieden op het politieke landschap na 17 maart volgend jaar, maar stel dat het kabinet-Rutte IV aantreedt, valt zijn oproep dan in vruchtbare Haagse bodem?

Peter Glas 180 tekening

Kapitein Glas hijst nog niet de stormbal, maar roept wel op koers te houden

Dat valt te bezien. De laatste troonrede van Rutte III telde nul keer het woord water. Vewin-directeur Hans de Groene kwam het woord drinkwater niet vaak tegen in de Prinsjesdagstukken, vertelt hij tegen H2O-online. Om eraan toe te voegen dat hij de aandacht voor waterkwaliteit vindt tegenvallen. Hij klampt zich vast aan plannen die er nog moeten komen, zoals de Beleidsnota Drinkwater en de nieuwe planperiode in de Kaderrichtlijn Water.

De vraag is of het vraagstuk water zijn urgentie behoudt in deze onzekere tijden, de zorg van Glas. In de nu voorliggende plannen (Nationale Omgevingsvisie, Omgevingswet) wordt water leidend bij de ruimtelijke inrichting van ons land en wordt er extra geïnvesteerd in klimaatadaptatie en de aanpak van droogte.

800 miljoen euro komt er beschikbaar de komende jaren, alleen moet een flink deel daarvan worden gefinancierd door de regio’s en dat lijkt nu de economische crisis aan de deur klopt allesbehalve een solide basis; gemeenten zitten op zwart zaad, waterschappen staan rood en drinkwaterbedrijven worstelen met de financiering van hun fors oplopende investeringsprojecten.

We leven in een nieuwe werkelijkheid, zegt Jelle Hannema van drinkwaterbedrijf Vitens in H2O oktober. En de topman begint ongeduldig te worden. “Zoveel tijd hebben we niet meer, de gevolgen van klimaatverandering manifesteren zich sneller en sneller.”

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

LEES OOK
H2O-artikel: Herstel waterbalans: nog een lange weg te gaan

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?