secundair logo knw 1

“Er moet een schep bovenop, we moeten versnellen en intensiveren”, schrijft deltacommissaris Peter Glas bij de presentatie van het Deltaprogramma voor 2021. Het is de eerste herijkte versie. Zo’n moment van bezinning is er elke zes jaar. Bijsturen op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen.

door Bert Westenbrink

Cover H2O Okt 2020 H2O oktober
En dat zijn er nogal wat: droogte, stikstof, PFAS, zeespiegelstijging, corona, cybercriminaliteit. Maar ook worden de Deltaprojecten steeds complexer, een recept voor vertraging.

Nederland zit al met al in zwaar weer. Kapitein Glas hijst nog niet de stormbal, maar roept wel op koers te houden.

Want hoe ontwrichtend de coronacrisis ook is, de ‘existentiële opgaven van het Deltaprogramma’ mogen niet stagneren, stelt de deltacommissaris, die zich zorgen maakt over de gevolgen van COVID-19 voor de Rijksbegroting. “Een veilige, klimaatbestendige delta is mijns inziens misschien wel de eerste basisvoorwaarde voor duurzaam herstel na de coronacrisis.”

Glas gaat nog een stapje verder: hij roept de politiek op voorstellen voor intensiveren van klimaatadaptatie en weerbaarder maken van de zoetwaarvoorziening op te nemen in het regeerakkoord van het volgende kabinet. De glazen bol van Glas zal geen zicht bieden op het politieke landschap na 17 maart volgend jaar, maar stel dat het kabinet-Rutte IV aantreedt, valt zijn oproep dan in vruchtbare Haagse bodem?

Peter Glas 180 tekening

Kapitein Glas hijst nog niet de stormbal, maar roept wel op koers te houden

Dat valt te bezien. De laatste troonrede van Rutte III telde nul keer het woord water. Vewin-directeur Hans de Groene kwam het woord drinkwater niet vaak tegen in de Prinsjesdagstukken, vertelt hij tegen H2O-online. Om eraan toe te voegen dat hij de aandacht voor waterkwaliteit vindt tegenvallen. Hij klampt zich vast aan plannen die er nog moeten komen, zoals de Beleidsnota Drinkwater en de nieuwe planperiode in de Kaderrichtlijn Water.

De vraag is of het vraagstuk water zijn urgentie behoudt in deze onzekere tijden, de zorg van Glas. In de nu voorliggende plannen (Nationale Omgevingsvisie, Omgevingswet) wordt water leidend bij de ruimtelijke inrichting van ons land en wordt er extra geïnvesteerd in klimaatadaptatie en de aanpak van droogte.

800 miljoen euro komt er beschikbaar de komende jaren, alleen moet een flink deel daarvan worden gefinancierd door de regio’s en dat lijkt nu de economische crisis aan de deur klopt allesbehalve een solide basis; gemeenten zitten op zwart zaad, waterschappen staan rood en drinkwaterbedrijven worstelen met de financiering van hun fors oplopende investeringsprojecten.

We leven in een nieuwe werkelijkheid, zegt Jelle Hannema van drinkwaterbedrijf Vitens in H2O oktober. En de topman begint ongeduldig te worden. “Zoveel tijd hebben we niet meer, de gevolgen van klimaatverandering manifesteren zich sneller en sneller.”

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

LEES OOK
H2O-artikel: Herstel waterbalans: nog een lange weg te gaan

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!