secundair logo knw 1

In deze H2O oktober zegt Annemieke Nijhof van kennisinstituut Deltares: “De complexe integrale vragen laten zich niet beantwoorden met gestapelde deelonderzoeken met een nietje erdoor.” De algemeen directeur bepleit dat de onderzoeks- en kennisinstituten Deltares, TNO, KWR, Wetsus en universiteiten als Wageningen, TU Delft en andere, hun kennis meer samenbrengen rond maatschappelijke opgaven, die almaar ingewikkelder worden. 

door Bert Westenbrink

H2o okt cover H2O oktoberZo breekt ze met Stephanie Janssen, expert nature-based solutions en sociale inclusiviteit bij Deltares, een lans voor co-creatie in onderzoeksland: sámen de juiste onderzoeksvraag stellen én beantwoorden. Dat deed Nijhof in feite ook op jubileumsymposium van Deltares (15 jaar) in juni van dit jaar. Daar werd in een paneldiscussie met een paar honderd waterprofessionals in de zaal, vastgesteld dat het nieuwe beleidsuitgangspunt ‘water en bodem sturend’ alleen kan worden ingevuld met co-creatie.

Nijhof riep in het paneldebat het programma Ruimte voor de Rivier in herinnering en zei: “Het lijkt wel alsof we vergeten zijn hoe goed dat programma was.” Ze schetste dat bij het zoeken naar oplossingen er de bereidheid was om plannen in te ruilen voor betere. “Dat noemden wij het omwisselbesluit. Die hebben we ook een paar keer genomen. We waren bereid om de in onze ogen best denkbare oplossing in te ruilen voor iets beters.” 

Ze bepleitte om van deze werkwijze - op een gelijkwaardige manier met anderen problemen onderzoeken - 'het nieuwe normaal' te maken.

En dat wordt het. In deze H2O leest u over het belang van co-creatie in de opkomende burgerwetenschap en als onderdeel van een ander groot rivierenproject: de Meanderende Maas.

Strategisch adviseur Jan Bouman begeleidde dit project en zegt: “Wij als plannenmakers hebben heel veel geleerd van bewoners in het gebied. Er was oprecht sprake van co-creatie, waarbij betrokken bewoners boven hun persoonlijke belangen wisten uit te stijgen. Ik heb veel van soortgelijke trajecten in het land gedaan. Dit vond ik de meest geslaagde.”

Meanderende Maas is een voorbeeldproject, waarvan anderen in het land veel kunnen leren in aanpak en ontwerp, zegt dijkgraaf Mario Jacobs van waterschap Aa en Maas. En hij voegt daaraan toe: Meanderende Maas voldoet aan alle principes van de Nationale Omgevingsvisie. 

Co-creatie is, hoe je het ook definieert, ‘echt, echt, echt complex’ in het openbaar bestuur, zei Rogier van der Sande

Die omgevingsvisie vloeit voort uit de Omgevingswet, die 1 januari 2024 - eindelijk - van kracht wordt. Deze wet is doordrenkt van burgerparticipatie, samenwerking en co-creatie.

Zijn de waterschappen daar klaar voor? Precies die vraag kreeg Rogier van der Sande, dijkgraaf van Rijnland en voorzitter van de Unie van Waterschappen, in het paneldebat op het jubileumsymposium van Deltares. Van der Sande vond het een ‘extreem interessante filosofische’ maar ook ‘zeer relevante’ vraag die nog niet zo makkelijk te beantwoorden is. Co-creatie is, hoe je het ook definieert, ‘echt, echt, echt complex’ in het openbaar bestuur, zei hij. “Omdat het openbaar bestuur naar de aard gericht is op het maken van beslissingen over tegenstelde belangen.”

De voorzitter van de verenigde waterschappen kwam al filosoferend niet tot een volmondig: 'Ja, de waterschappen zijn er klaar voor', maar stelde wel vast dat je het moet doen, hoe complex ook. En zo is het, want co-creatie wordt het nieuwe normaal.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.