Tom Buijse, werkzaam als ecologisch specialist bij onderzoeksinstituut Deltares, is benoemd tot buitengewoon hoogleraar Freshwater Fish Ecology aan de Wageningen University & Research. De leerstoel is nieuw en per 1 april ingegaan.

Buijse Tom 180 vk Tom BuijseDe leerstoel gaat visserijbeheer beter koppelen aan water- en natuurbeheer om de omvang en diversiteit van zoetwatervispopulaties te behouden en waar nodig te herstellen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Wageningen Marine Research, stelt de universiteit.

Wereldwijd nemen vispopulaties in rivieren en meren sterk af. Niet alleen door slechte waterkwaliteit, maar ook door dammen en andere barrières, rivierregulering en gecontroleerde waterstanden. Een slechte ontwikkeling, zoetwatervispopulaties zijn belangrijk voor de voedselvoorziening, het menselijk welzijn en als indicator voor de ecologische staat van rivieren en meren.

Buijse (1962) heeft de ambitie om de samenwerking te stimuleren tussen Wageningen University & Research en verschillende stakeholderorganisaties die actief zijn in water- en natuurbeheer en visserij. Dit met het doel wetenschappelijke inzichten beter te koppelen aan het management van visserij en aquatische ecosystemen.

Buijse heeft aan de Wageningen University & Research gestudeerd en is in 1992 aan diezelfde universiteit gepromoveerd op de dynamiek van de visstand in ondiepe meren. Daarna werkte Buijse vijftien jaar bij Rijkswaterstaat en sinds 2008 bij Deltares. Daar heeft hij onder meer het EU project REFORM (Restoring Rivers for Effective Catchment Management) gecoördineerd.

De leerstoel wordt financieel mogelijk gemaakt door Deltares en Sportvisserij Nederland. Het onderzoek wordt medegefinancierd door STOWA en Rijkswaterstaat.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.