Ingrid ter Woorst stopt als bestuurder van de Unie van Waterschappen. Ze is niet herkozen in het algemeen bestuur van hoogheemraadschap Delfland, waar ze voor Water Natuurlijk dagelijks bestuurder is. 

Ingrid ter Woorst 180 vk Ingrid ter WoorstHet bestuur van de UvW heeft afgelopen vrijdag al informeel afscheid genomen van Ter Woorst die op 14 december 2018 nog voor de periode van drie jaar werd herbenoemd in het bestuur van de Unie. Volgens woordvoerder Miranda van der Voort van de UvW zal in de bestuursvergadering van mei officieel afscheid worden genomen van Ter Woorst. 

Schoonman
Dirk Siert Schoonman vk 180 Dirk Siert SchoonmanOf dat ook gaat gelden voor Dirk Siert Schoonman, heemraad van Vallei en Veluwe, is nog niet duidelijk. Schoonman is wel herkozen in het algemeen bestuur, maar het is nog niet duidelijk of hij ook weer deel gaat uitmaken van het dagelijks bestuur van het waterschap, een voorwaarde om in het algemeen bestuur van de UvW zitting te kunnen nemen.

Ter Woorst en Schoonman zijn de enige heemraden die in het bestuur van de UvW zitting hebben, voor het overige bestaat deze uit dijkgraven.

Poppelaars
toine poppelaars 180 vk Toine PoppelaarsToine Poppelaars, dijkgraaf van Scheldestromen, is herbenoemd als bestuurslid van de Unie van Waterschappen. De ledenvergadering stemde daar 22 maart mee in. De herbenoeming is voor een periode van drie jaar.

Poppelaars is penningmeester van het bestuur, en is portefeuillehouder voor onder andere de onderwerpen financiën, arbeidsvoorwaarden, Omgevingswet en overkoepelende juridische zaken.

Laatste reacties op onze artikelen

Louis Peperzak Leren van het rampjaar
Ik volgde de tv serie met interesse. Deze video is ook erg interessant en zeer leuk gemaakt! Hopelijk lukt het om dit verder uit te werken, in een boek of promotie. Graag met gedetailleerde kaarten.
Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!