Stefan Kuks begint aan zijn tweede termijn als watergraaf van Waterschap Vechtstromen. De herbenoeming is per 1 juni bekrachtigd.

Stefan Kuks 180 vk Stefan KuksDe beëdiging wordt morgen (woensdag 10 juni) tijdens een bijeenkomst in het waterschapshuis in Almelo afgenomen door Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel. De bijeenkomst is besloten, de eedaflegging is vanaf 11.15 uur wel online te volgen.

Kuks werd 12 februari unaniem door het algemeen bestuur van het waterschap voorgedragen om herbenoemd te worden voor een tweede termijn als watergraaf.

Kuks is sinds 1 januari 2014 watergraaf van Vechtstromen. Daarvoor was hij zes jaar watergraaf van waterschap Regge en Dinkel in Twente. Landelijk is hij daarnaast voorzitter van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Kuks is tevens hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.