De Italiaanse hydroloog Andrea Rinaldo krijgt de Stockholm Water Prize 2023 voor zijn onderzoek naar rivieren als ecologische corridors. De prijs wordt 23 augustus, tijdens de Wereldwaterweek, uitgereikt.

Andrea Rinaldo 180 vk Andrea RinaldoDe in Venetië geboren professor Andrea Rinaldo is verbonden aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne en de Universiteit van Padua en geldt als een vooraanstaande autoriteit op het gebied van hydrologische wetenschappen. Hij heeft baanbrekend onderzoek naar riviernetwerken op zijn naam staan die tot tot nieuwe inzichten hebben geleid in de complexe manieren waarop water het aardoppervlak en de ecosystemen vormgeeft. Zijn kwantitatieve analyses leveren een fundamenteel begrip op van rivieren als ecologische corridors.

Aangezien de ontwikkeling en het onderhoud van dergelijke corridors grotendeels verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van aquatische soorten en hun populaties, is dit onderzoek essentieel om het beleid en de praktijken voor het behoud van soorten te helpen verbeteren, stelt het comité dat de prijs toewijst.

Het zegt in zijn aanbeveling: "Professor Rinaldo is een toonaangevende expert in de hydrologische wetenschappen wiens conceptuele en kwantitatieve modellen een diepgaand inzicht hebben verschaft op het gebied van hydrogeomorfologie en ecohydrologie. In zijn onderzoek heeft hij de belangrijkste verbanden blootgelegd tussen riviernetwerken en de verspreiding van vaste stoffen, watersoorten en ziekten."

De Stockholm Water Prize 2023 wordt toegekend door het Internationaal Waterinstituut van Stockholm (SIWI) in samenwerking met de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. 

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.