secundair logo knw 1

Luzette Kroon is geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Dat gebeurde dinsdagavond tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur. 

Luzette Kroon 180 vk Luzette KroonArno Brok, commissaris van de Koning van de Provincie Fryslân, beëdigde Kroon als dijkgraaf. De West-Friezin volgt Paul van Erkelens op, die 1 januari met pensioen is gegaan.
 
Na het afnemen van de ambtseed toonde de nieuwe dijkgraaf in haar eerste toespraak ambitie. In Friesland wil ze een verbinder en zonodig aanjager zijn, zei ze.
 
Kroon (53) stelde dat de delta ‘hard richting de zwaarste klimaatrisico’s koerst’. Hoewel ze zich 'nuchter bij de feiten wil houden' over klimaatverandering, gaf ze aan dat het beter is om onorthodox te zoeken naar oplossingen dan afwachten. “De dilemma’s en uitdagingen in het waterbeheer worden groter, ingewikkelder en steeds meer merkbaar. Alleen samen kunnen we slimme, grensverleggende oplossingen vinden voor een veilige en leefbare omgeving.”
 
Kroon werd unaniem gekozen uit 39 sollicitanten. Ze voldeed het beste aan de criteria in het uitgebreide functieprofiel, legde algemeen bestuurslid Wigle Sinnema uit namens de vertrouwenscommissie. Voor haar aanstelling in Friesland was de in Midwoud opgegroeide Kroon burgemeester van Waterland. In de watersector heeft ze ervaring opgedaan als bestuurder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 
Bij het waterschap in Friesland wacht haar een pittige klus. Eind vorig jaar verhoogde het algemeen bestuur de heffingen fors, wat leidde tot boerenprotesten. Aanpassing van de tarieven was nodig om de begroting op orde te krijgen.
 
De nieuwe dijkgraaf gaat zich bekwamen in de Friese taal, zo meldde ze. Maar de West-Friezin had al geoefend, zo bleek: "Ik ha der sin oan". 
 
Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.