Luzette Kroon is geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Dat gebeurde dinsdagavond tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur. 

Luzette Kroon 180 vk Luzette KroonArno Brok, commissaris van de Koning van de Provincie Fryslân, beëdigde Kroon als dijkgraaf. De West-Friezin volgt Paul van Erkelens op, die 1 januari met pensioen is gegaan.
 
Na het afnemen van de ambtseed toonde de nieuwe dijkgraaf in haar eerste toespraak ambitie. In Friesland wil ze een verbinder en zonodig aanjager zijn, zei ze.
 
Kroon (53) stelde dat de delta ‘hard richting de zwaarste klimaatrisico’s koerst’. Hoewel ze zich 'nuchter bij de feiten wil houden' over klimaatverandering, gaf ze aan dat het beter is om onorthodox te zoeken naar oplossingen dan afwachten. “De dilemma’s en uitdagingen in het waterbeheer worden groter, ingewikkelder en steeds meer merkbaar. Alleen samen kunnen we slimme, grensverleggende oplossingen vinden voor een veilige en leefbare omgeving.”
 
Kroon werd unaniem gekozen uit 39 sollicitanten. Ze voldeed het beste aan de criteria in het uitgebreide functieprofiel, legde algemeen bestuurslid Wigle Sinnema uit namens de vertrouwenscommissie. Voor haar aanstelling in Friesland was de in Midwoud opgegroeide Kroon burgemeester van Waterland. In de watersector heeft ze ervaring opgedaan als bestuurder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 
Bij het waterschap in Friesland wacht haar een pittige klus. Eind vorig jaar verhoogde het algemeen bestuur de heffingen fors, wat leidde tot boerenprotesten. Aanpassing van de tarieven was nodig om de begroting op orde te krijgen.
 
De nieuwe dijkgraaf gaat zich bekwamen in de Friese taal, zo meldde ze. Maar de West-Friezin had al geoefend, zo bleek: "Ik ha der sin oan". 
 

Laatste reacties op onze artikelen

Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!