PERSONALIA - Op 27 oktober 2017 heeft burgemeester Rob Bats (gemeente Steenwijkerland) een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Casper van Ommen, tijdens het 10-jarig jubileum van de Stichting 'Water is our World'. Casper van Ommen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Casper van ommenkopieCasper van Ommen zet zich al sinds 1993 in voor drinkwaterprojecten in met name ontwikkelingslanden. Dat begon in Suriname, met een samenwerkingsproject van zijn werkgever, Waterleiding Maatschappij OverijsselN.V. in Zwolle (nu: Vitens), en de landelijke waterleidingmaatschappij in Suriname. In 2003 volgde een project in Senegal. Vanaf 2005 volgden projecten in diverse andere landen en in 2007 richtte Casper van Ommen samen met drie anderen de Stichting 'Water is our World' op. Deze stichting is een niet-gesubsidieerde Nederlandse organisatie, die zich richt op het realiseren, herstellen of verbeteren van de drinkwater- en sanitatievoorzieningen in dorpen en steden in ontwikkelingslanden.

Samen met een aantal vrijwilligers werden overtollige maar nog bruikbare materialen verzameld, gesorteerd en waar nodig gerepareerd. Casper van Ommen ontwierp voor een specifieke drinkwaterlocatie een plan en bekeek welke materialen nodig waren. Deze materialen werden in een container naar het land van bestemming verscheept en door Casper van Ommen samen met de lokale bevolking opgebouwd. Ook zorgde hij voor training, zodat men de installatie zelf kon beheren en onderhouden.

'Alle projecten bij elkaar betekenen schoon drinkwater voor meer dan 100.000 mensen wereldwijd. De heer Van Ommen heeft dit mogelijk gemaakt door zijn inventiviteit, creativiteit, kennis en het vermogen om kennis over te dragen op anderen. Zijn kennis en inzet worden als zeer uitzonderlijk bestempeld en daarvoor heeft hij nu een Koninklijke onderscheiding ontvangen.' aldus burgemeester Rob Bats.

Lees verder: Water is our World

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.