secundair logo knw 1

IN MEMORIAM - Op 31 oktober 2017 overleed Ir. Henk de Groot, lid van ons genootschap, 92 jaar oud. Een man, die weinig op de voorgrond trad, maar wel bijna 30 jaar, van 1958 tot 1987, leiding heeft gegeven aan de Technische Dienst van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Henk de Groot 180 zw Henk de GrootHenk was 'De Ingenieur van Rijnland', zoals zijn functie in die tijd heette. In de begintijd vooral bezig met het beheer van de waterkeringen en de boezem, vanaf 1960 ook met de technische kant van de nieuwe taak van het hoogheemraadschap, het actieve zuiveringsbeheer. De technologische zijde daarvan viel onder de Technologische Dienst, geleid door Hugo Meijer.

Henk de Groot was een aimabele, bedachtzame man, kundig op zijn vakgebied, de waterbouw. Hij was betrokken bij de oprichting van KOMO en STORA, voorzitter van de Vereniging van Hoofden van Technische Diensten van Waterschappen, van de Internationale Kring van Zeewerende Ingenieurs  en tot 1994 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen.

Een persoonlijke herinnering uit eind jaren ‘60: het Ingenieursbureau DHV in Amersfoort, waar ik toen werkte, had van Rijnland de opdracht gekregen voor de regio Leiden/Katwijk het bestek voor een afvalwaterpersleiding naar de Noordzee gereed te maken. Het Rijksbeleid in die jaren had immers de kustwateren, inclusief Westerschelde en Eems-Dollard, bestemd voor het ontvangen van ongezuiverd afvalwater. Het persleidingensysteem van Den Haag e.o. was inmiddels in bedrijf gesteld.

Maar er begonnen vraagtekens bij dit beleid te komen. Namens DHV hebben toen Koos Zeper en ik aan de beide directeuren van Rijnland voorgesteld eerst een onderzoek te doen naar de effecten van zo’n leiding op de kwaliteit van het water aan de stranden en alternatieven te bezien. Henk bleek, evenals Hugo, daarvoor open te staan, en dus bereid vastgesteld bestuursbeleid ter discussie te stellen. Een houding, die hem als echte beleidsadviseur kenmerkt. Die leiding is er gelukkig nooit gekomen.

Bescheiden als hij was, wenste Henk dat in stilte afscheid van hem genomen werd.

Namens het Genootschap van de Ouwe Jonkers,
Maarten Gast, (met dank aan Jan Teerink)

 
 
 
Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.