secundair logo knw 1

Herman Havekes gaat op 1 september aan de slag als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij bekleedt de nieuwe leerstoel Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer. Havekes is benoemd door de Stichting Schilthuisfonds.

Herman Havekes          Herman HavekesDe benoeming geldt voor een periode van vijf jaar bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Havekes zal zich bezighouden met de institutionele aspecten van het waterbeheer en dan vooral de publieke organisatie hiervan. Het is de bedoeling dat hij veel aandacht heeft voor de relatie met de praktijk van het waterbeheer. 

De in 1954 geboren Havekes heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de waterwereld. Na zijn studie Nederlands recht werkte hij eerst enige jaren bij Rijkswaterstaat. Hij trad in 1984 in dienst bij de Unie van Waterschappen, waar hij sindsdien diverse functies heeft vervuld. Op dit moment is Havekes strategisch adviseur van bestuur en directie.

Een van zijn nevenfuncties is het voorzitterschap van de themagroep Bestuurlijk-juridische aspecten van waterbeheer van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk. Aan dezelfde universiteit waar Havekes nu bijzonder hoogleraar wordt, promoveerde hij in 2009 op het thema functioneel decentraal waterbestuur. In hetzelfde jaar werd hij door de minister van Infrastructuur en Milieu onderscheiden met de Schilthuispenning.

De Stichting Schilthuisfonds die verantwoordelijk is voor de benoeming, werd in 1984 opgericht door de Unie van Waterschappen met als doel de wetenschappelijke en praktische beoefening van het waterrecht en de waterstaatsgeschiedenis. Voorzitter van het fonds is deltacommissaris Peter Glas. Volgens hem neemt wereldwijd de aandacht voor de bestuurlijk-organisatorische aspecten van duurzaam waterbeheer sterk toe en speelt Nederland een belangrijke rol bij de uitwisseling van kennis en ervaring. Glas noemt Havekes een uitstekende kandidaat om de nieuwe leerstoel vorm te geven vanwege zijn verregaande kennis over de organisatie van het decentrale waterbeheer in ons land.

De leerstoel Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer is de opvolger van de leerstoel Publiek organisatierecht, in het bijzonder het waterbeheer. Die werd vorig jaar nog bezet door Remco Nehmelman, die nu griffier van de Eerste Kamer is. De Stichting Schilthuisfonds ondersteunt verder twee andere leerstoelen: Europees en nationaal waterrecht van professor Marleen van Rijswick aan de Universiteit Utrecht en Water- en milieugeschiedenis van professor Petra van Dam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!