Erik de Ridder is begonnen als watergraaf van waterschap De Dommel. Hij is vorige week beëdigd door commissaris van de Koning Wim van de Donk.

Erik de Ridder 180 vk Erik de RidderDe Ridder (40) volgt Peter Glas op die 1 januari als Deltacommissaris aan de slag ging.

De watergraaf is benoemd voor zes jaar en moet als ‘verbinder’ aan de slag om met partners de grote wateropgaves in het gebied op te pakken. Het nieuwe bestuursprogramma ‘Bruggen bouwen met water voor nu en later’ vraagt hier nadrukkelijk om, schrijft het waterschap.

De Ridder heeft veel ervaring in het openbaar bestuur. Hij was sinds 2010 wethouder van de gemeente Tilburg met acht jaar financiën en economische zaken in de portefeuille en meer recent gezondheid, welzijn, sport, emancipatie & integratie.

De Ridder begon zijn loopbaan als beleidsmedewerker bij ministeries en management consultant bij Ordina Public Management Consulting.

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.