Hoogleraar virologie Marion Koopmans heeft het KWR Honorary Fellowship 2020 gekregen. Koopmans krijgt de eretitel als erkenning voor haar 'enorme inzet in het verbinden van wetenschap en professionele praktijk gedurende de coronapandemie'.

Marion Koopmans 180 vk Marion KoopmansDe hoogleraar die gedurende de coronacrisis veelvuldig in de media tekst en uitleg gaf over de verspreiding van het virus en de gevolgen daarvan, heeft in die optredens ‘op zeer duidelijk wijze’ gecommuniceerd over het belang van rioolwatermetingen tijdens de COVID-19 pandemie, stelt KWR. Dat is een van de overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit om de virologe de eretitel te doen toekomen, aldus het onderzoeksinstituut. 

Andere overwegingen zijn, zoals verwoord door KWR:

  • Inzetten van haar netwerk en het verbinden van de water- en gezondheidsspelers op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, o.a. met Erasmus MC, RIVM en ministeries.
  • Ondersteunen van het project Rijnmond, waarin op wijkniveau over de gehele surveillance-pyramide de relatie is gelegd tussen de besmettingscijfers van SARS-CoV-2: van riool, teststraten, huisartsen tot en met ziekenhuizen.
  • Als lid van de Externe Wetenschappelijke Advies Raad van KWR de wetenschap met de praktijk verbinden - 'Bridging Science to Practice' - net als al onze onderzoekers. Sinds de start van de coronapandemie in februari 2020 zijn we hier volop getuige van.

Het onderzoek van Koopmans, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam, richt zich op de overdracht van virussen van dieren op mensen (zoönosen), en op grootschalige verspreiding tussen mensen (outbreaks en pandemieën). “Ze is een wereldleider binnen het onderzoek naar virusverspreiding en ze zorgt dat de resultaten worden toegepast”, stelt KWR. “Ze is de initiatiefnemer van het wereldwijde NoroNet-netwerk voor onderzoek aan norovirussen: beruchte verwekkers van buikgriep. Als adviseur bij de Gezondheidsraad en de WHO speelt ze een belangrijke rol bij de bestrijding van infectieziekten.”

De KWR Honorary Fellow wordt voor het leven benoemd. De Honorary Fellows vormen voor de onderzoekers van het onderzoeksinstituut KWR een bron van kennis, kunde en ervaring die in voorkomende gevallen kan worden geraadpleegd, aldus KWR. De eretitel werd uitgereikt tijdens een online ceremonie, dat werd gevolgd door een symposium over de pandemie en rioolwaterdetectie van het virus.

Laatste reacties op onze artikelen

Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!