Agnes Maenhout heeft afscheid genomen als directeur van Wateropleidingen. Ze gaf bijna een kwart eeuw leiding aan het instituut. “Ik zal de mensen missen. Maar het is ook goed zo, velen hoop ik terug te zien”, zei ze in een video-uitzending, die in het teken stond van haar afscheid.

Agnes Maenhout 180 vk Agnes MaenhoutMaenhout heeft in de jaren waarin ze de leiding had 400 cursustitels opgezet, meer dan 50.000 cursisten volgden een opleiding van het instituut. “Natuurlijk gaat het me aan mijn hart, nu ik terugtreed. Aan de andere kant, als je zo lang hebt gewerkt, dan heb je wat kunnen ontwikkelen. En het staat goed.”

Daarbij wees ze op het laatste jaar, dat door de coronacrisis een soort toets voor de instelling was, zei ze. “Toen fysiek lesgeven niet meer kon, zijn we in no time digitaal gegaan, inclusief examens. Ik ben er trots op dat mijn team dat gedaan heeft. Innovatie bedacht en uitgevoerd. Het is een kleine organisatie die snel kan schakelen, dat geeft alle vertrouwen voor de toekomst.”

De uitzending, waarin docenten en collega-bestuurders middels een videoboodschap hun waardering uitspraken voor het werk van Maenhout, had als thema ‘door en voor watermensen’ en was inhoudelijk gestoeld op twee door Maenhout ingebrachte stellingen:

  1. Uitvoerders en toepassers missen vaak de kennis en achtergronden van de nieuwe technieken en methoden. De watersector loopt internationaal achter bij de implementaties door onvoldoende tijd voor lifelong learning.
  1. Voor innovatie is een frisse blik nodig. Meer praktijk op school (mbo, hbo en universiteit) gaat ten koste van basiskennis en vorming. Dit werkt contraproductief en beperkt het innovatief vermogen. 

In korte sessies werden standpunten bediscussieerd door deskundigen uit de praktijk, de kijkers mochten voor en na de debatten hun voorkeur geven. Maenhout lichtte de stellingen toe, met als rode draad dat kennis essentieel is voor mensen in de praktijk en de nieuwkomers die nu nog studies volgen op mbo, hbo en aan de universiteit. Kennis die een leven lang moet worden verrijkt om nieuwe ontwikkelingen en innovaties te kunnen implementeren en basiskennis die als fundament moet dienen voor de toekomst van de nieuwe generatie die nu studeert en straks, zo schetste Maenhout, de klimaatproblemen moet oplossen.

Op 1 februari stopte haar werk bij Wateropleidingen, maar Maenhout gaat nog door als director World Water Academy en rondt in die rol enkele internationale projecten af. Als directeur Wateropleidingen wordt ze opgevolgd door Gabriëlle Knufman, die 15 maart begint.

 

MEER INFORMATIE
H2O Premium: Kwart eeuw Wateropleidingen: ‘Docenten komen uit de praktijk, dat is de kracht’
H2O Podium: Gabriëlle Knufman nieuwe directeur Wateropleidingen

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.