Bernard de Jong is gestopt als hoogheemraad van De Stichtse Rijnlanden. De bestuurder legt om gezondheidsredenen zijn taak neer. De CDA-fractie schuift Karin Sommer naar voren om De Jong op te volgen. 

bernard de jong portret 180 vk Bernard de JongBernard de Jong maakte 24 jaar deel uit van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Daarvan was hij 7 jaar dagelijks bestuurder. In zijn laatste periode als hooghemraad had hij onder meer financien en belastingen in zijn portefeuille.

De hoogheemraad betreurt het dat hij zijn werk als dagelijks bestuurder moet neerleggen.

Als het algemeen bestuur ermee instemt, wordt hij opgevolgd door Karin Sommer. In een extra vergadering op 16 februari staat haar beëdiging op de agenda. Voor het CDA neemt Paul Bakker – nu nog duo-commissielid – zitting in het algemeen bestuur.

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.